17 FŐ NYERT FELVÉTELT A ZRÍNYI ILONA KÁRPÁTALJAI MAGYAR SZAKKOLLÉGIUM ÖSZTÖNDÍJÁRA A 2018-2019-ES TANÉVBEN

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2018. szeptember – 2019. június közötti tíz hónapra

Jelentkezni 2018. június 11-től szeptember 5-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 23 fő élt, akik közül 19 pályázat minősült érvényesnek. Felvételi vizsgát 18 személy tett, mivel egy fő nem élt a megmérettetés lehetőségével.

A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt.

Az egyéni vizsga ideje 30 perc volt. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezette a felvételi adatlapra. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján rangsorolta a felvételizőket. Ezt követően 2018. szeptember 11-én 14:00 órától került megrendezésre a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésére, melyen jóváhagyásra kerültek a felvételi vizsga eredményei.

Az eseményt Váradi Natália, a program szervezője, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója nyitotta meg, aki a Példabeszédekből kölcsönzött igével bíztatta a vizsgázó hallgatókat: „Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg”. Véleménye szerint a tudás eszköz és minden eszköz sorsa a felhasználó kezében dől el. Örömét fejezte ki, hogy idén is kiemelkedő tehetségek, tudóspalánták mérettetik meg magukat a Zrínyi Ilona Szakkollégium felvételi vizsgáján. Köszöntötte a zsűri tagjait, akik a tudományok elismert szakemberei. Tájékoztatta a jelenlévőket a szekció ülések menetéről, szabályairól. A tanácskozásokhoz sok sikert és eredményes munkát kívánt.

A Felvételi Vizsgabizottság 2 szekcióban végezte munkáját:

Humántudományi szekció:

Dr. Berghauer-Olasz Emőke – pszichológus, a II. RFKMF Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára, a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság elnöke

Dr. Csatáry György – történész, a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője

Dr. Györke Magdolna – nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézet docense

Dr. Kodonec Sándor – irodalmár, a II. RFKMF Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki csoport tanára

Dr. Sallai József – a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya – történész, a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanára, az Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója

Ebben a szekcióban 12 fő tett felvételi vizsgát.

 

Reáltudományi szekció:

Dr. Berghauer Sándor – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék tanára

Dr. Kolozsvári István – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanára

Prof. Dr. Tarics Zoltán - az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos titkárát

Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője

Ebben a szekcióban 7 személy adott felvételi vizsgát.

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2018. szeptember 11-ei döntése alapján a 2018-2019-es tanévre az alábbi hallgatók nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra, akiknek ezúton is gratulálunk!

Sorszám

Név

Intézmény

Szak

Évfolyam

Témavezető

1.

Bahus Réka

UNE

Magyar nyelv és irodalom

5.

Dr. Nagy Natália

2.

Balog Eszter

II. RFKMF

Matematika

5.

Dr. Kucsinka Katalin

3.

Bihari Krisztina

II. RFKMF

Kémia

4.

Dr. Filep Mihály

4.

Dorgay Zsófia

UNE

Magyar történelem és európai integráció

5.

Dr. Prof. Kiss Éva

5.

Gál Dávid

UNE

Fizika

6.

Dr. Molnár Sándor

6.

Kacsur Annamária

II. RFKMF

Angol

4.

Dr. Huszti Ilona

7.

Kiss Krisztina

II. RFKMF

Magyar nyelv és irodalom

4.

Dr. Márku Anita

8.

Maruszics Erik

II. RFKMF

Történelem

3.

Dr. Szakál Imre

9.

Nagy Alexandra

II. RFKMF

Magyar nyelv és irodalom

6.

Dr. Karmacsi Zoltán

10.

Orbán Gyula

II. RFKMF

Magyar nyelv és irodalom

4.

Dr. Dudics Katalin

11.

Oroszi Dóra

II. RFKMF

Földrajz

3.

Dr. Molnár József

12.

Solymos Karolina

II. RFKMF

Biológia

5.

Dr. Csoma Zoltán

13.

Szanyi P. Lívia

II. RFKMF

Biológia

5.

Dr. Kohut Erzsébet

14.

Sztároszta Miklós

II. RFKMF

Matematika

3.

Dr. Sztojka Miroszláv

15.

Tóth Olivia

II. RFKMF

Földrajz

3.

Dr. Gönczy Sándor

16.

Urszta Viktória

II. RFKMF

Ukrán nyelv és irodalom

5.

Dr. Bárány Erzsébet

17.

Vaszecsko Karina

UNE

Magyar nyelv és irodalom, nemzetközi kapcsolatok

6.

Dr. Talabircsuk Oxána

 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

 

                                        

2018. szeptember 11. kedd 18:22
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It