42 előadó vesz részt a XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) minden év májusában az Ukrán Tudomány Napja alkalmából kerül megrendezésre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szerevezésében az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetségprogram és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

 

A KTDK célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. Emellett segíti az egyetemisták, főiskolások, fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között az új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését vagy azok elmélyítését.

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhetett pályamunkát. Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehetett, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is. A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára a XXXVII. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.

A konferenciára 2023. november 17. – 2024. március 9. között volt lehetősége jelentkezni a hallgatóknak. Ez idő alatt 42 fiatal kutató küldte be pályaművét 4 felsőoktatási intézményből: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (39 fő), Nyíregyházi Egyetem (1 fő) Selye János Egyetem (1 fő).

A konferencia előadási 7 szekcióban fognak zajlani 42 előadóval, akik 43 pályamunkát mutatnak be 2024. május 17-én, melyből 1 versenyző 2 különböző szekcióban is előad, valamint 1 fő vendégelőadóként vesz részt a tudományos rendezvényen.

 1. Biológia (7 fő)
 2. Földrajz I. – Népességföldrajz (7 fő)
 3. Földrajz II. – Természet-és Társadalomföldrajz (6 fő)
 4. Turizmus (4 fő)
 5. Számvitel és Adóügy (7 fő)
 6. Tanulás-és Tanításmódszertani (7 fő)
 7. Történelemtudományi (5 fő)

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kapott. A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történt. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan kapták meg. A pályamunkákat minimum 3 maximum 4 opponens értékelte, melyből legalább egy határontúli és egy kárpátaljai doktori fokozattal rendelkező szakember volt. A szakemberek pontszámokkal látták el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

Az opponensek az alábbi szempontok alapján értékelték a versenydolgozatokat:

 1. Szerkesztés, stílus, szerkezet (10 pont)
 2. A téma irodalmának feldolgozása (10 pont)
 3. A téma feldolgozási módszerének színvonala (10 pont)
 4. Az eredmények értékelése (10 pont)
 5. A pályamű korszerűsége, fontossága (10 pont)

Így a versenyzők maximum 50 ponttal indulhatnak a konferencián.

A konferencián a zsűri az alábbi szempontok alapján értékel:

1) Előadói stílus (20 pont)

2) Elmondottak tartalma (15 pont)

3) Vitakészség és szakmai kompetencia (15 pont)

A versenyző diák a TDK-n bemutatott előadásra maximum 50 pontot kaphatott.

A hozott és az előadás bemutatásával szerzett pontok alapján egy versenyző maximum 100 pontot érhet el a konferencián.

A beérkezett pályamunkákat 46 opponáló bírálta (21 határontúli és 25 kárpátaljai), összesen 15 határontúli és kárpátaljai intézményből: Debreceni Egyetem (4 fő), Eötvös József Főiskola, Baja (1 fő), Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest (1 fő), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2 fő), Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger (2 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (21 fő), Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (1 fő), Kodolányi János Egyetem, Budapest (1 fő), Miskolci Egyetem (1 fő), Munkácsi Állami Egyetem (1 fő), Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest (3 fő), Nyíregyházi Egyetem (3 fő), Szegedi Tudományegyetem (1 fő), Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete, Ungvár (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (3 fő).

A konferencián pedig 41 zsűritag értékeli az előadásokat, melyből 22 határon túli és 19 kárpátaljai neves szakember. A zsűritagok 13 határon túli (10) és kárpátaljai (3) intézményből vesznek részt, csatlakoznak be a konferenciára:  Debreceni Egyetem (4 fő), Eötvös József Főiskola, Baja (1 fő), Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest (1 fő), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (4 fő), Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (2 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (15 fő), Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (1 fő), Kodolányi János Egyetem, Budapest (1 fő), Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest (4 fő), Nyíregyházi Egyetem (2 fő), Szegedi Tudományegyetem (1 fő), Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete, Ungvár (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (4 fő).

XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia zsűri beosztása

S.sz.

Szekció

S.sz.

Zsűri

Beosztás

Intézmény

1.

Biológia

1.

Dr. Andrik Éva

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2

Prof. Dr. Fábry Zoltán

egyetemi tanár

Ungvári Nemzeti Egyetem

3.

Dr. Kelemen Oguz

habilitált egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem

4.

Dr. Kiss Pál

egyetemi docens

Ungvári Nemzeti Egyetem

5.

Dr. Kohut Erzsébet

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

6.

Dr. Nagy Béla

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

7.

Dr. Szabó Marján

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2.

Földrajz I.

(Népességföldrajz)

8.

Dr. Kovály Katalin

tudományos munkatárs

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

9.

Dr. Pénzes János

egyetemi docens

Debreceni Egyetem

10.

Dr. Szalkai Gábor

egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

3.

Földrajz II.

(Természet-és Társadalomföldrajz)

11.

Dr. Izsák Tibor

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

12.

Dr. Lakatos László

tanszékvezető

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

13.

Dr. Patkós Csaba

intézetigazgató

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

14.

Prof. Dr. Weiszburg Tamás

egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

4.

Turizmus

15.

Dr. Berghauer Sándor

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

16.

Dr. Nagy Orsolya

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

17.

Dr. Szalai Katalin

egyetemi docens

Kodolányi János Egyetem, Budapest

4.

Számvitel és Adóügy

18.

Barabásné dr. Kárpáti Dóra

docens

Nyíregyházi Egyetem

19.

Dr. Molnár Gréta

főiskolai adjunktus

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

20.

Dr. Pajrok Andor

adjunktus

Eötvös József Főiskola, Baja

21.

Dr. Tarics Zoltán

tudományos főmunkatárs

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete, Ungvár

22.

Prof. Dr. Zsiguc György

tanszékvezető, egyetemi tanár

Ungvári Nemzeti Egyetem/II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

5.

Tanulás- és Tanításmódszertani

23.

Dr. Bárány Erzsébet

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

24.

Dr. habil. Beregszászi Anikó

egyetemi tanár

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

25.

Dr. Györke Magdolna

nyugalmazott egyetemi docens

Ungvári Nemzeti Egyetem

26.

Dr. Jakab Enikő

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

27.

Prof. Dr. Kontra Miklós

professzor emeritus

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

28.

Dr. Kucsinka Katalin

tanszékvezető

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

29.

Dr. Szilágyi László

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

6.

Történelemtudományi

30.

Dr. habil. Bank Barbara

habilitált egyetemi docens

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

31.

Prof. Dr. Erdődy Gábor

egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

32.

Dr. Forisek Péter

egyetemi docens

Debreceni Egyetem

33.

Földváryné dr. Kiss Réka

elnök

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

34.

Dr. Máthé Áron

elnökhelyettes

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

35.

Dr. Pallai László

egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem

36.

Prof. Dr. Papp Klára

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

37.

Dr. Sallai József

nyugalmazott egyetemi docens

Nyíregyházi Egyetem

38.

Dr. Szakolczai Attila

tudományos munkatárs

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

39.

Szamborvszkyné dr. Nagy Ibolya

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

40.

Prof. Dr. Varga Zsuzsanna

egyetemi tanár

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

41.

Dr. Váradi Natália

habilitált egyetemi docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A május 17-ei eredmények alapján a kárpátaljai versenyzők továbbjuthatnak a XXXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amely 2025 tavaszán kerül majd megrendezésre.

 

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója,

a konferencia szakmai szervezője

2024. április 30. kedd 08:42
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It