54 fő vehetett át ösztöndíjat a Soós Kálmán ösztöndíjprogram keretein belül

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2019. december 6-án került sor a Soós Kálmán ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására a Főiskola Győr termében, melynek keretén belül 54 személy részesült ösztöndíjban a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása által.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram célja elsősorban az, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és tanárait ösztönözze a kárpátaljai magyar tudományos tevékenységre, a magyar tudományos szaknyelv elsajátítására különböző pályázatok révén. Nem utolsó sorban a programmal emléket kívánunk állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kálmánnak.

Az ösztöndíjprogram három alprogramból tevődik össze:

  1. Kárpátaljai Vándoregyetem

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram 2019/2020-as tanévben nyolcadik alkalommal került meghirdetésre, melyre 2019. június 12. – szeptember 30-ig volt lehetőség jelentkezni.

 

 

  1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését vártuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani.

A Vándoregyetemre 6 fő nyújtotta be pályázatát, melyből 4 fő részesült ösztöndíjban. Az előadások 3 helyszínen zajlottak: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban és 4 oktató részvételével, akik 4 tudományterületet képviseltek (turizmus, ökológia, matematika, történelem). Az előadók mind a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói voltak.

 

 

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthatott be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését vártuk!

Az oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogramra legalább 90 oldal terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral volt lehetőség jelentkezni. A jegyzetnek meg kellett felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

Az alprogramra 11 pályázat érkezett be, mely munkák elbírálását és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által kijelölt szakemberek végezték, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék. A szakemberek 11 pályamunkából 6-ot javasoltak ösztöndíjra.

 

 

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

A Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogramra olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést vártuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

Az alprogramra 47 pályázat érkezett be, melyből 44 pályázat ösztöndíjban részült. A benyújtott pályamunkák bírálatát és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végezte. A szakemberekből összeálló szakmai értékelő bizottság a beadott pályamunkákat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 6. évfolyamos hallgatók diplomadolgozatának pontrendszere alapján értékelte.

 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Csizmadia Alexandra, Magyarország Beregszászi Konzulátusának külgazdasági attaséja és Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója.

 

Kutatók és tudósok nélkül nincs jövő! A tudomány a jövő és a fejlődés, amelyben nagy szerepet kell, hogy kapjanak a fiatal kutatók és az elismert, eredményeket felmutató tudósok” – kezdte nyitóbeszédét Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. Majd ismertette a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot, majd gratulált az elért eredményekhez. Végezetül egy bibliai közmondással zártra gondolatait: „A tétlen elme az ördög műhelye” – tehát ne tétlenkedjetek, dolgozzatok és várjuk további kutatásaitokat.

 

Csizmadia Alexandra attasé asszony köszöntő beszédében Magyarország Beregszászi Konzulátusának üdvözletét tolmácsolta a jelenlévők felé, majd Ingmar Bergman idézettel folytatta beszédét: „Te azt mondod, a tudás biztonság. Ez hülyeség. A tudás több választási lehetőséget ad, de ugyanakkor több szorongást is” – majd gratulációját fejezte ki az ösztöndíjasok felé, további munkájukhoz pedig sok sikert és kitartást kívánt.

 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramra összesen 64 fő nyújtotta be pályázatát, melyből 54 fő részesült ösztöndíjban.

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ezúton is gratulál az ösztöndíjasoknak, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kíván.

 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramot a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

 

 

Bogdán Viktória

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

2019. december 6. péntek 15:58
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It