6 kárpátaljai ösztöndíjassal kezdi meg a 2022-2023-as tanévet a Collegium Talentum ösztöndíj program

A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-tól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola védnöksége és szakmai döntései alapján a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a Collegium Talentum program lebonyolításával. A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülhetnek. A 2022/2023-as tanévre 2022.június 30-án került meghirdetésre az ösztöndíjprogram, melyre július 24-ig volt lehetőség jelentkezni elektronikus úton. Az ösztöndíj a tanév 10 hónapjára szól, havi 100 000 HUF támogatással, melynek elnyerése esetén a hallgató 100%-ban részesül, a tutor pedig ennek az összegnek az 50%-ban. Az ösztöndíj a nyertesek számára biztosítja a költségeit  a kötelező konferenciarészvételnek, a kötelező nyelvvizsgának és a tanévben kötelező 2 műhelykonferencián való részvételnek is.

Kárpátaljáról 9 jelentkező élt a lehetőséggel és mérettette meg magát 2022. szeptember 5-én tartott online felvételi vizsgán.

A jelentkezők különböző tudományterületeket képviseltek, mint például: matematika, pedagógia, néprajz, nyelvészet, biológia, informatika és orvostudomány.

A szeptember 5-ei Felvételi Bizottság tagjai a következőek voltak:

 

  • Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a Collegium Talentum szakmai vezetője, a földtudományok doktora
  • Dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, a Collegium Talentum szakmai vezetője, a jogtudományok doktora
  • Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója és szakmai vezetője
  • Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, a pedagógiatudományok doktora
  • Prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, nyelvészprofesszor
  • Prof. Dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora
  • Prof. Dr. Szircsák Erzsébet, az Ungvári Nemzeti Egyetem Belgyógyászat Alapjai Tanszék tanszékvezetője, az orvostudományok professzora
  • Dr. Huszti Ilona, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport oktatója, a nyelvtudományok doktora
  • Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, a biológia tudományok doktora
  • Dr. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem - és Társadalomtudományi tanszék oktatója, a történelemtudományok doktora

 

A Felvételi Bizottság a szóbeli vizsga alkalmával rangsort állított fel és megtette javaslatát a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriumának, melynek értelmében 6 személyt javasolnak ösztöndíjra. Az SHA a regionális felvételi vizsgák lebonyolítását követően a szeptember 20-ai héten ülésezik és dönt a javaslatokról. A végleges döntésről minden pályázó személyesen kap elektronikus értesítést.

Váradi Natália,

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője

Történelemtudományi Tanszékének docense, a történelemtudományok doktora

2022. szeptember 5. hétfő 22:00
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It