A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány főbb programjai és tevékenysége

 

 

A tehetségprogramról felvilágosítást adó személy neve és elérhetőségei:

Dr. Váradi Natália, az Alapítvány igazgatója

 

Az Alapítvány elérhetőségei: 00380314123462

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

agora@kmf.uz.ua

www.genius-ja.uz.ua

 

 

Kárpátalja gazdasági kibontakozásának elengedhetetlen feltétele a tudás- és képességtartalomban kiemelkedő teljesítménnyel bíró fiatalok, a tehetségek megtalálása, tehetségük kibontakozásának támogatása, a fiatal kutatók segítése.  A kimagasló képességű fiatalok felkutatása, azonosítása és folyamatos fejlesztésük ma már egy adott vidék versenyképességét meghatározó kulcstényezővé lépnek elő, mely munkában kiemelkedő szerep jut a különböző oktatási intézményeknek és tehetséggondozó szervezeteknek is.  Ebből a megfontolásból hozta létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt, amely többek között az esélyegyenlőség jegyében végez széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást a Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi-, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között.

Kárpátalja Ukrajna nyugati régiója, amely magába foglalja az Északkeleti-Kárpátokat és az Alföld egy részét. Ez egy multikulturális és többnyelvű vidék. A mi Alapítványunk a kárpátaljai magyar tanulókkal és fiatal kutatókkal foglalkozik.

Célunk a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, egyenlő hozzáférés biztosítás a tehetségsegítés területén, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, és hogy minél több lehetőséget kínáljunk a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére, valamint értelmes fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg  kinevelése, s hogy összefogjuk a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözzük azokat.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány főbb tevékenységei az alábbiak:

Működteti a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsot, Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumot, szervezi a Fiatal Kutatók Konferenciáját, Tudományos Diákköri Konferenciát, a Tehetségsegítő Szakmai Tantárgyfelelősök munkáját, 8 tehetségpontot egész kárpátaljai lefedettséggel, melyekben közel 2000 gyermek, és 365 szakképzett tanár vesz részt. Tehetségnapot szervez. Lebonyolítja a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az Alapítvány sokat tesz azért, hogy felkutassa és támogassa a művészetben, színjátszásban, sportban és népzene-néptáncban tehetséges fiatalokat. Ezért is szervezi meg a „Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát és a Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát. Emellett a nyári időszakban különböző táborokat szervez, mint például a Jankovics Mária Alkotótábor, Veress Péter Alkotótábor, Színjátszó tábor, Sport tábor, Néptánc és népzenei tábor, stb.

 1. 9 Tehetségpont működtetése

2011-ben 6 tehetségpontot hoztunk létre teljes kárpátaljai lefedettséggel, az alábbi körzetekben: Ungvár,  Nagydobrony, Bátyú, Beregszász, Tiszaújlak, Aknaszlatina, majd 2012-ben még kettőt Munkács és Mezővári központokkal a nagy érdeklődés és a gyerekek magas részvételi száma miatt. 2018-ban a Tiszaújlaki tehetségpont helyett létrejött a Péterfalvi. Így 2019-ig 8 tehetségpontban zajlottak a foglalkozások, amikor is 2019-ben az igények azt az irányt mutatták, hogy bővítsünk. Ezért létrehoztuk a kilencedik tehetségpontot Kőrösmező központtal.

A Tehetségpontok célja a tehetséges gyerekek felkutatása és felkarolása. A különböző tantárgyi csoportokban – matematika-informatika-fizika, biológia-kémia-földrajz, irodalom-történelem-művészettörténet, magyar nyelv-ukrán nyelv-angol nyelv, tanítói – zajló foglalkozásokra szombatonként kerül sor a fent említett körzetekben, ahol mintegy 2000 gyermek vehet részt az oktatásban. A foglalkozásokon különböző korosztályokban vehetnek részt a tanulók: 3-4. osztály, 5-6., 7-8. és 9-11. osztály. A fiatalok, Kárpátalja valamennyi magyar iskolájából beutaznak a 9 Tehetségpontba, szeptembertől-decemberig és részt vesznek a tanórákon. Az Alapítvány biztosítja számukra az utaztatást és az étkezést. Az iskolán kívüli tananyagot a tantárgyi felelősök dolgozzák ki, akik iskolai és felsőoktatásban dolgozó szakemberek, így az esélyegyenlősség jegyében minden Tehetségpontban egyforma tananyag alapján és egyforma technikai eszközök segítségével sajátíthatják el a gyerekek tananyagot. Fontosnak tarjuk, hogy januártól-májusig a Tehetségpontokban kiemelkedő eredményeket elért gyerekek eljussanak a KMPSZ tanulmányi versenyeire, és ott megmérettessenek a különböző tantárgyakból.

A „Genius” Jótékonysági Alapítvány, a magyar kisebbség esélyjavító, társadalomépítő programjának aktív résztvevője. 9 éves fennállása óta meghatározó szervezetként működik a magyar tehetséggondozásban. Számos egyéb tevékenysége mellett a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatások támogatása is az Alapítvány szakmai munkájának részét képezi.

A még hatékonyabb munka érdekében az Alapítvány által működtetett 9 Tehetségpont számára eszközöket vásárolunk minden tanév kezdetén, hiszen a modern technika megléte a tehetséggondozásban a 21. században elengedhetetlen, alapvető feltétel.

Tehetségpontokban résztvevő tanulók száma 2011-2019 között

A tehetségpont megnevezése

/A diákok éves száma

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

196

144

138

152

169

159

162

209

206

Bátyúi Középiskola

241

176

158

181

187

160

217

190

211

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

350

345

261

374

476

407

485

498

488

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

0

206

192

198

219

229

176

215

250

Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola

0

120

142

174

194

154

131

114

139

Nagydobronyi Középiskola

179

355

278

297

314

330

399

383

268

Tiszaújlaki 2. Számú Középiskola

190

334

329

350

311

349

256

-

-

Péterfalvi Református Líceum

-

-

-

-

-

-

-

324

278

Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola

115

148

121

171

161

151

206

203

216

Kőrösmező 1. sz. Középiskola

-

-

-

-

-

-

-

-

32

A résztvevők száma összesen

1271

1828

1619

1897

2031

1939

2032

2136

2088

 

Kárpátalja 99 magyar iskolával rendelkezik. A 9 Tehetségpont munkájában évekre lebontva az alábbiakban jelzett számban vettek részt magyar iskolák:

Év

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

A programban részt vett iskolák száma

82

75

74

83

81

80

81

79

85

 

 

 

 

 

 

 1. Ady Endre ösztöndíjprogram

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából. Évente az Ady Endre ösztöndíjprogramra benyújtott pályázók száma 50-70 fő. A pályázatokat szakmai bizottság értékeli, pontozza, melynek eredményeként minden tanévben 23 tanuló részesülhet ösztöndíjban.

Régió/Év

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Beregszász

42

36

25

31

33

40

Munkács

4

8

4

8

8

6

Nagyszőlős

9

18

6

2

12

9

Rahó

0

1

0

0

0

0

Técső

0

5

0

0

0

0

Huszt

0

0

0

0

1

1

Ungvár

19

23

22

16

13

9

A résztvevők száma összesen:

74

91

57

57

67

65

 

 1. „Szól a Fülemüle!” Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató

A program 7 és 14 év közötti hagyományápoló zenekarok, néptáncosok versenye, amelyre nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.  A versenyt amatőr népzene, néptánc területén tevékenykedő gyermekek számára írjuk ki. A versenyre a tanulót/-kat, az oktatási intézmények, művészeti egyesületek, együttesek nevezhetik be, egyéni nevezések esetén szülői igazolás szükségeltetik. Egy intézmény több kategóriában és kategóriákon belül több előadással is nevezhet. Pl. tánc: egyéni- és páros vagy csoportos, népzene: egyéni és együttes. A verseny során legalább két különböző produkció bemutatása kötelező. A versenyen csak és kizárólag gyerekek indulhatnak. Más műfajok stíluselemeit, hangszereit, motívumkészletét vagy elektronikát használó feldolgozásokkal jelentkezni nem lehet. Az értékelésnél előnynek számít: a versenyző saját tájegysége hagyományainak bemutatása, az előadók életkori sajátosságainak figyelembe vétele, a gyerekfolklór műfajainak és a hagyományos gyermekélet szokásainak megjelenítése, az autentikus népviselet. A verseny elődöntője áprilisban, a döntője májusban zajlik Beregszászon, a Főiskolán. Az elődöntőből tovább jutó összesen 15 produkció előadói a döntőt megelőzően kétnapos felkészítő táborban vesznek részt. A program indításakor magyarországi versenyzők is benevezhettek a tehetségkutatóba, azonban ez napjainkban már nem engedélyezett, mivel a kárpáltjai versenyzők nem egyenlő esélyekkel indulnak a magyarországi versenyzőkkel szemben.

 

 

Régió/Év

2015

2016

2017

2018

2019

Beregszász

122

40

51

126

130

Huszt

6

0

18

4

0

Munkács

32

52

12

0

23

Nagyszőlős

126

134

125

105

0

Rahó

0

1

0

0

0

Szolyva

0

0

0

1

0

Técső

0

5

0

2

26

Ungvár

53

128

103

155

140

Magyarország

11

22

0

0

0

A résztvevők száma összesen:

350

382

309

393

319

 

 1. Elektronikus tehetséggondozás

A program a Tehetségpontok 6-11. osztályos diákjai számára 2 fejlődési lehetőséget biztosít. Az első a Szilencium nevet viseli, amely matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból nyújt segítséget a résztvevők számára. A program egy internetes online fejlesztés és verseny, amely 100 ezer feladattal kész felkészíteni a diákokat például az emelt szintű érettségi vizsgára, de az általános és középiskolásokat is korszerű módszerekkel zárkóztatja fel. A Szilencium program 3 kategóriában nyújt képzést: felvételi vizsga, szövegértés és témaköri feladatlapok által, melyekből a nebulók hetente kötelesek felmérő feladatsort megoldani. A másik lehetőség egy mentorprogram idegen nyelvből. Hasonló módon internetes képzést jelent, melynek elnevezése: Mentors az egyénre szabott nyelvoktatás. Használatával olyan korszerű módszerekkel tanulhatnak a diákok idegen nyelven, melyek gördülékenyebben segítik őket akár a B2-es szintű nyelvvizsgák sikeres teljesítéséhez.

A program 2013-ban kezdődött, de sajnos támogatás hiányában 3 évig nem került megszervezésre, azonban utóbbi években közel 300 diák vesz részt benne.

A tehetségpont megnevezése

/A diákok éves száma

2013

2017

2018

2019

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

20

0

0

0

Bátyúi Középiskola

16

15

85

56

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

8

7

119

58

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

21

22

27

0

Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola

20

0

0

0

Nagydobronyi Középiskola

18

47

0

21

Tiszaújlaki 2. Számú Középiskola

15

20

0

0

Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola

25

45

65

0

A résztvevők száma összesen

143

156

296

135

 

 

 1. Tantárgyi versenyekre felkészítő tehetséggondozó hétvégék

Alapítványunk olyan tehetséggondozó hétvégéket szervez, ahol csak egy tantárggyal foglalkoznak a nebulók és készülnek az országos, kárpát-medencei és nemzetközi versenyekre. Erre az alkalomra a választott tantárgyból a megyei versenyeken 1-10. helyezést elért diákok kapnak meghívást.  A program háromszor harám napos foglakozás keretén belül valósul meg. A program 5–11. osztályos korosztálynak szól és mind a 9 tehetségpontból érkezhetnek gyerekek a beregszászi Tehetségpontba, azaz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára. A résztvevők száma tantárgyanként általában 50-60 fő.

A program célja, hogy még jobban elmélyítsék, bővítsék tudásukat a résztvevők. A hétvégék során kiváló szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel.

Jelenleg a háromszor három napos tehetséggondozó műhelyek matematikából, biológiából, földrajzból, kémiából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből valósulnak meg, azonban terveink között szerepel a program kiterjesztése valamennyi tantárgyra.

 

 1. „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány rajpályázatot hirdet minden évben „Alkoss kedvedre!” címmel azok számára, akik szeretnek rajzolni és szeretik a nyári táborokat. A pályázaton helyezést elért 10-16 éves diákok meghívást kapnak a nyaranta megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótáborba. A rajzokat technika megkötése nélkül, A4-es vagy A3-as méretben készülhetnek különböző témakörökben.

 

 

 1. Kárpátaljai Tehetségnap

Egy évben egy alkalommal, minden június első szombatján Tehetségnapot szervezünk, ahova a 9 tehetségpontból a legjobb tanulókat hívjuk meg, évente 500-600 főt. A fiatal tehetségek neves, sokat bizonyított, példaértékű kárpátaljai és anyaországi előadók, művészek előadásait tekinthetik meg. A legjobb zenész, táncos és művészet tehetségek mutatkoznak itt be. Ezen a napon elismerő oklevelek, díjak átadására is sor kerül, illetve a „GENIUS” Alapítvány ezen a napon adja át az éves ösztöndíjakat is az Ady Endre és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjprogramban részvevők számára.

 

 

 1. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

Buzánszky Jenő neves magyar futballista, a nemzet sportolója, olimpiai bajnok. Szerettük volna munkásságát példaként állítani a kárpátaljai fiatal sporttehetségek elé.  A rendezvény célja továbbá a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, a Kárpát-medence ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, erősítése, támogatása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése. Az ötlet onnan jött, hogy 2013. november 25-én volt a 60. évfordulója a londoni 6–3-nak, és ebből az alkalomból a Kossuth Rádió egy tematikus napot is szentelt az eseményeknek és ismét lejátszották a 90 percet teljes egészében, amire korábban még nem volt példa. Másodsorban pedig Magyarországon ugyan már van Buzánszky Jenő-torna, ám a külhoni magyarság körében nem volt még ilyen, így valósulhatott meg ez Ungváron. A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupán részt vehetnek a 9 Tehetségpontból érkező csapatok. Évente 100-138 fiatal futballista vesz részt a rendezvényen. Az első Labdarugó Kupát maga Buzánszky Jenő nyitotta meg.

 

 

 1. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktorna

A rendezvény célja a kézilabda népszerűsítése, az ifjú tehetséges kézilabdázó lányok felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése és végül, de nem utolsósorban tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt.  Az emléktornán a Kárpát-medence bármely országából érkező csapatok reszt vehetnek, évente 60-140 kézilabdázó lány.

 

 1. Nyári táborok

A nyári időszakban, a tehetségpontokban kifejtett aktivitás alapján, valamint a KMPSZ és a „Genius” Alapítvány által szervezett vetélkedőkön elért 1-5 helyezettek részt vehetnek az említett két szervezett által szervezett nyári táborokban.

A „Genius” Alapítvány által szervezett táborok mindegyike 5 napos és ezek az alábbiak:

Népzenei és Néptánc Tábor. 2011 óta minden évben megvalósul a Népzenei és Néptánc Tábor. A tábor népszerűsége miatt 2018-tól két helyszínen szervezzük meg a tábort Nagydobronyban és Beregszászon. Az iskolákban nem kap megfelelő hangsúlyt a zenei nevelés, illetve a népzenei hagyományok ápolása, ezeket a hiányokat is pótolni kívánja a tábor, amellett, hogy a gyerekeknek tartalmas nyári programot kínál.  Gyakorlati és elméleti képzés is biztosítja a táborozók zenei fejlődését, mely hangszeri és táncképzést is magába foglal, kárpátaljai és anyaországi szakemberek, művészek bevonásával, ezen kívül különböző szabadidős tevékenységekkel igyekszünk jó időtöltést biztosítani a gyerekeknek a tábor öt napja folyamán. Évente 60-70 gyermek vesz részt a táborban.

 

 

A Jankovics Mária Alkotótábor: a nyári program keretein belül tervezett másik esemény, mely elsősorban a képzőművészetek, rajz, festészet, illetve kézművesség iránt érdeklődő iskolásokat szólítja meg, főleg kárpátaljai művészek bevonásával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. Jankovics Mária fiatalon meghalt kárpátaljai festőművész volt, aki Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapjának a KMPSZ által alapított Irkának az arculattervezője, grafikusa volt haláláig, így szeretnénk emlékét megőrizni és munkásságát példaként állítani a gyerekek elé.  A fiatalok rajz- és festészetelmélet tanulása mellett kipróbálhatják készségeiket a gyakorlatban is, illetve megismerkedhetnek a kerámiakészítés, agyagozás és szobrászat alapjaival is.  Évente 55-65 gyermek vesz részt a táborban.

A Színjátszó tábor: olyan 12-16 éves kor közötti iskolások részére kerül minden éven megrendezésre, akik érdeklődnek a színjátszás iránt. A program elemei minden nap azonosak: színészmesterség, színpadi mozgás, beszédtechnika, improvizációs munka, zárás. A tábornak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad helyszínt. Az oktatók magyarországi és kárpátaljai dráma tanárok és színészek. Az esemény azok részére kerül megrendezésre, akik szeretnék kipróbálni magukat a színpadon és szeretnék bemutatni színészi tehetségüket a táborzáró előadásában. A tábor maximális létszáma 35 fő.

 

 

A Fókuszban a tehetség a sport terén sporttábor: a táborba 12-17 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk. Elsősorban a sportolás, versenyzés kedvelőinek a figyelmét szeretnénk felkelteni, akik egyéb fiatalokkal szeretnék összevetni tudásokat. Az alábbi sportolási tevékenységekre van lehetőség a tábor folyamán: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, futás, asztalitenisz, sakk és csocsó. A tábor maximális létszáma 40-45 fő.

 

 1. Fiatal Kutatók Konferenciája

Az magyar tudomány napjára az Alapítvány Fiatal Kutatók Konferenciáját szervez. Célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató doktorandusok és doktor jelöltek, vagy tanulmányaikat egyetem után is folyatatni vágyó fiatalok számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban jeles szakemberek zsűrizik az előadókat. Évente 20-35 előadó van 4-6 szekcióban.

 

 

 1. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Alapítvány, főként a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tanulók számára, az ukrán tudomány napjához kapcsolódva Tudományos Diákköri Konferenciát szervez. Azonban az elmúlt három évben a rendezvény kárpátmedenceivé nőtte ki magát, mivel fiatal kutatók, diákok, a Kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből részt vesznek a tanácskozáson. A konferencia célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató főiskolai és egyetemi hallgatók számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban jeles szakemberek zsűrizik az előadókat és látják el őket hasznos tanácsokkal a további kutatásaikra vonatkozólag. Kárpátalján ez az egyetlen olyan konferencia, ahonnan a részt vevő előadók 1-3 helyezettjei kijuthatnak az Országos Tudományos Diákköri konferenciára, amit az Országos Tudományos Diákkori Tanács szervez két évente. Évente 30-50 előadó vesz részt a konferencián, 7-9 szekcióban a kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből.

 

 

 1. Kárpátaljai Magyar Zrínyi Ilona Szakkollégium

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által létrehozott Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumot 2011 óta működteti „Genius” Jótékonysági Alapítvány. Jelentkezni júniustól szeptemberig van lehetőségük a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhatnak, egy tudományos témával és doktori fokozattal rendelkező tutoraikkal. Az ösztöndíj minden tanév 10 hónapjára szól. Felvételi vizsga minden év szeptemberében zajlik.

 

Intézmény

2019/2020

2018/2019

2017/2016

2016/2015

2015/2014

2014/2013

2013/2012

2012/2011

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

15

13

11

18

9

22

20

9

Ungvári Nemzeti Egyetem

2

3

8

7

3

5

1

3

Munkácsi Állami Egyetem

1

0

1

0

0

1

0

0

Összesen

18

16

20

25

12

28

21

12

 

 1. Soós Kálmán ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését.  Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban. Évente 4-10 előadó van.

 

 

Intézmény/Év

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Kárpátaljai Képzőművészeti Iskola

1

0

0

0

0

0

0

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

25

6

3

6

7

8

6

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete

1

1

0

1

0

0

0

Ungvári Nemzeti Egyetem

2

3

3

0

0

0

0

Jelentkezők száma összesen

28

10

6

7

7

8

6

 

 

Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázatra legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral.

Minden évben egyre több oktatási jegyzet jelenik meg honlapunkon, ami segíti a hallgatók felkészülését a vizsgákra.

Év

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Beérkező jegyzetek száma

27

37

39

26

15

15

11

 

Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok támogatása a cél, akik az elmúlt két tanévben írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz. Egyre több fiatal nyújtja be szakdolgozatát és diplomamunkáját erre a programra.

Felsőoktatási Intézmény/Év

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Beregszászi 6. sz. Hortváth Anna Általános Iskola

0

0

0

0

0

0

2

Budapesti  Corvinus Egyetem

1

0

0

0

0

0

0

Debreceni Egyetem

0

0

0

0

0

0

1

Eötvös Loránd Tudományegyetem

0

0

0

0

0

0

3

Gyulai Általános Iskola

0

0

0

0

0

0

2

Joobl SMG

0

0

0

0

0

0

1

Juno Nőgyógyászati Klinika

0

0

0

0

0

0

1

Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum

0

0

0

0

0

0

1

Kárpátinfo szerkesztőség

0

0

0

0

0

0

1

Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram

0

0

0

0

0

0

1

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fősikola

46

22

27

39

42

23

21

Nagyberegi Református Líceum

0

0

0

0

0

0

2

Nagydobronyi Községi Tanács

0

0

0

0

0

0

1

Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola

0

0

0

0

0

0

1

Nyíregyházi Egyetem

2

2

0

0

0

0

0

Sasfészek Jótékonysági Alapítvány

0

0

0

0

0

0

1

Tiszaújlaki 2. sz Középiskola

0

0

0

0

0

0

1

Ungvári Nemzeti Egyetem

4

3

7

12

9

10

2

Ungvári 2. sz. Középiskola

0

0

0

0

0

0

1

Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

0

0

0

0

0

0

1

Egyéb

0

0

0

0

0

0

3

Jelentkezők száma összesen

53

27

34

51

51

33

47

 

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

 

 1. Környezetnevelési tehetséggondozó program a felsőoktatásban

A program célja, hogy az oklevelet szerző biológia tanár szakos diákok pedagógiai gyakorlati módszereket sajátítsanak el, amit későbbi pedagógiai munkájuk során alkalmazhatnak. A szakmai programok összeállításakor nagy hangsúlyt fektettünk a botanikai, állattani, környezetismereti szegmensekre. A program részeként a diákok botanikus kertekbe, állatkertekbe, tavakhoz látogatnak el. A botanikus kerti látogatások segíthetnek a sokszor mindennaposnak számító növényfajaink eredetének jobb megismerésében is. A környezeti nevelés szempontjából a mindennapi pedagógiai gyakorlatban az állatvilág képviselőinek csoportos megfigyelése természetes életközegükben nehezen megvalósítható. Ennek áthidalására jó alkalmat nyújthatnak az állatkertek. Vidékünk és a más tájak faunaelemeinek megismerése szintén megkerülhetetlen szegmense környezetünk megóvása és az élővilág tisztelete iránti pedagógiai munkának. A gyakorlaton résztvevők környezetpedagógiai szempontból a későbbiekben is jól hasznosítható élményekkel és gyakorlati ismeretekkel gazdagodhattak, melyeket sikeresen alkalmazhatnak majd pedagógiai munkájuk során.

 

 

Programjainkat a Magyar Állam finanszírozza, különböző pályázati programokon keresztül, így azokat főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósítjuk meg. Az ukrán állam nem támogatja az Alapítványt, illetve az ukrán állam tehetséggondozásra vonatkozó szabályzással, törvényekkel nem rendelkezik.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2012 óta nemzeti jelentőségű intézmény, 2013-ban Magyar Termék Nagydíjban részesült.  2013-ban és 2017-ben második alkalommal is a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontként ismerte el. 2016-ban sikeresen bekerült az Európai Tehetségsegítő Hálózatba, mint Európai Tehetségpont képviselő.

 

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre több és több fiatal vesz részt programjainkon.

 

Év

A 8-17 éves korosztály száma

A 18-35 éves korosztály száma

2011/2012

1517

34

2012/2013

2277

80

2013/2014

2271

208

2014/2015

2438

190

2015/2016

3001

176

2016/2017

3016

215

2017/2018

3336

219

2018/2019

3644

154

2019/2020

2346

153

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány abból a célból jött létre, hogy felkutassa és támogassa a kárpátaljai általános- és középiskolás diákokat egy rendszerben összpontosítva.

A programokban olyan magyar tanárok, szakemberek és professzorok működnek együtt az Alapítvánnyal, akik rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel és referenciával. Általában évente 400 tanár közreműködésével valósítjuk meg programjainkat, melyeket 4 irodai munkatárs szervez. Továbbá a négy irodai munkatárs tartja a kapcsolatot a diákokkal és tanárokkal, valamint tájékoztatást biztosítanak a programokról.

Minden programunknak széleskörű sajtónyilvánosságot biztosítunk. A tanulókat, tanárokat, iskolákat, diákokat, felsőoktatási intézményeket programjainkról az alábbi módon tájékoztatjuk: honlapok, TV, rádió, írott sajtó, Facebook és más közösségi portálok, poszterek, hírlevelek, telefon, hirdető táblák, tájékoztató napok.

A „Genius” Alapítvány szerteágazó, egymással szoros összefüggésben lévő, egymásra épülő, tehetségeket felkaroló programmal bír. A tehetségazonosítása során felderítjük a gyermekekben, hallgatókban, fiatal kutatókban rejlő ígéreteket.  Szeretnénk kiemelni az átlagon felüli, specifikus képességekkel bíró, magas fokú feladat iránti elkötelezettséggel és kreativitással rendelkező tehetségeket.

 

Beregszász, 2020.03.30.

 

Váradi Natália

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója

2020. május 3. vasárnap 17:03
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It