A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévre

Tájékoztató a 8. osztályba jelentkezőknek
A kitöltött jelentkezési lapot, a helyi parókus (lelkész, plébános) borítékolt ajánlásával, a születési bizonyítvány fénymásolatával személyesen vagy parókuson keresztül lehet benyújtani a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba.
Líceumunk képzési profilja — bölcsészettudományi (filozófiai), olyan tantárgyakat tanulhatnak a diákjaink az állami szabványon (univerzális profil) kívül, mint filozófia, társadalomismeret, pszichológia, információs technológiák, és emellett még hittant és a magyar nép történelmét külön tantárgyként. Délutánonként szervezünk fakultációkat (illemtan, filmklub, színjátszó-kör, topográfiai alapismeretek, Sztojka Rádió, Sztojka Hír iskolaújság szerkesztése) és ingyen különórákat (magyar, ukrán és angol nyelv, matematika, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika). A líceum diákjai szakképzésben is részesülnek: virágkötészet, fafaragás, szakrális turizmus, kántorképzés.
A jelentkezőknek felvételi írásbeli vizsgát kell tenni magyar nyelvből és irodalomból vagy az ukrán iskolásoknak ukrán nyelvből és irodalomból (tollbamondás), matematikából (feladatsor az 5-7.osztályos tananyag alapján) és elbeszélgetésen kell részt venni hittanból.
A jelentkezőkkel és szüleikkel a felvételi napján az írásbeli vizsgák után elbeszélgetésre kerül sor, ezért legalább egy szülő, hozzátartozó jelenléte kötelező.

 

Tájékoztató a 10. osztályba jelentkezőknek

A kitöltött jelentkezési lapot, a helyi parókus (lelkész, plébános) borítékolt ajánlásával, a születési bizonyítvány fénymásolatával személyesen vagy parókuson keresztül lehet benyújtani a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba.
Líceumunk képzési profilja — bölcsészettudományi (filozófiai), olyan tantárgyakat tanulhatnak a diákjaink az állami szabványon (univerzális profil) kívül, mint filozófia, társadalomismeret, pszichológia, információs technológiák, és emellett még hittant és a magyar nép történelmét külön tantárgyként. Délutánonként szervezünk fakultációkat (illemtan, filmklub, színjátszó-kör, topográfiai alapismeretek, Sztojka Rádió, Sztojka Hír iskolaújság szerkesztése) és ingyen különórákat (magyar, ukrán és angol nyelv, matematika, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika). A líceum diákjai szakképzésben is részesülnek: virágkötészet, fafaragás, szakrális turizmus, kántorképzés.
A jelentkezőknek felvételi írásbeli vizsgát kell tenni:
magyar nyelvből és irodalomból (az ukrán iskolásoknak ukrán nyelvből és irodalomból):
*   hibás szöveg javítása (tollbamondás helyett)
*   helyesírás
*   elválasztás
*   mondattani elemzés
*   magyar irodalomból (ukrán irodalomból) a 9-es tananyag alapján;
matematikából, az 5-9.osztályos tankönyvek alapján:
*   műveletek természetes, vegyes és törtszámokkal (közönséges és tizedes törtekkel)
*   százalékszámítás
*   arány és aránypár
*   lineáris egyenletek és egyenletrendszerek
*   a rövidített szorzás képleteinek alkalmazása
*   hatványokat és négyzetgyököket tartalmazó kifejezések, racionális kifejezések átalakítása
*   másodfokú egyenletek megoldása (Viete tétele alkalmazása)
*   feladatok megoldása lineáris egyenletek és egyenletrendszerek, másodfokú egyenletek segítségével
*   az egyenlőszárú és derékszögű háromszögek
*   négyszögek (paralelogramma, téglalap, rombusz, négyzet, trapéz)
*   kerület és terület képletek alkalmazása
*   Thalész, sinus-, cosinus-, Pitagorász tételek alkalmazása
hittanból: az általános szentírási, hitbeli és alapvető egyházi ismeretek.
A jelentkezőkkel és szüleikkel a felvételi napján az írásbeli vizsgák után elbeszélgetésre kerül sor, ezért legalább egy szülő, hozzátartozó jelenléte kötelező. Az eddigi vizsgák feladatlapjai elérhetőek a líceumban és letölthetőek a honlapunkról
(www.sztojkaliceum.com).

 Csatolmányok:
jelentkezesilap20138.osztaly.pdf
jelentkezesilap201310.osztaly.pdf
2013. március 15. péntek 10:25
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It