A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata a Balassi Nyári Egyetemen való részvételre

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendelet alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) pályázatot hirdet a 2019 nyarán megrendezésre kerülő

 

BALASSI NYÁRI EGYETEMEN való részvételre.

Az ösztöndíj célja: a résztvevők magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, valamint elmélyítése és megerősítése. A négyhetes magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. (a továbbiakban: KKMOR Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be

 • a 18. életévét betöltött, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli nyugati diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személy, valamint
 • a 18. életévét betöltött, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

 

A képzés leírása:

Négyhetes tanulmányaik során a 80 magyar nyelvórán kívül 40 óra hungarológiai előadáson/terepmunkán is részt vehetnek a hallgatók. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban. A program írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

 

Nyertes pályázat esetén az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak, továbbá a 1016 Budapest, Somlói út 51. szám alatti kollégium Házirendjének megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik.

 

A képzés időtartama 4 hét (2019. július 22. – 2019. augusztus 16.)

 

Az ösztöndíj tartalma:

 • képzési díj,
 • a tananyag költségei,
 • kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban),
 • napi 3 étkezés,
 • 30-napos tömegközlekedési bérlet,
 • a délutáni programokon való ingyenes részvétel,
 • a kiránduláson való ingyenes részvétel.

Az ösztöndíj nem fedezi az alábbi költségeket, azok a pályázót terhelik:

 • az utazás költségei (Magyarországra és haza),
 • szükség esetén a vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egészségbiztosítási díj (a résztvevőt terheli a tanulmányai alatt felmerülő összes egészségügyi szolgáltatás díja, biztosításáról önmagának kell gondoskodnia),
 • költőpénz, egyéni kiadások, stb.

 

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 60 fő

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2019. április 3., 24.00 (UTC+1)

 

Részletes kiírás magyarul

English advertisement

2019. március 20. szerda 08:28
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It