Ady Endre ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-19)
 

Pályázók köre

 A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

 A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

 a) Javasolt támogatás összege: 100.000,- Ft –nak megfelelő UAH/fő a 2019/2020. tanévre.

 b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

 A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

 A pályázat feltétele, követelményei

 Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

„1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

       a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2018/2019-es tanévben,

b) megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2018/2019-es tanévben,

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.”

 

 Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia három eredeti és egy másolati példányban:

1. Pályázati adatlap;

2. Iskolalátogatási igazolás; 

3. A 2018/2019. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

4. Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2018/2019-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

5. Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

6. Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.

7. A pályázó nyilatkozata;

8. Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

9. Nyilatkozat arról, hogy korábban részesület-e Ady Endre ösztöndíjban.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 A pályázat benyújtásának módja és helye

 A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, három eredeti és egy másolati példánybannem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

 "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány ( Beregszász, Kossuth tér 6. 90202 )

tel.: 00380314142968

 fax: 00380314142968, 

 

e-mail: agora@kmf.uz.uawww.genius-ja.uz.ua

 

A pályázatokat 2019. november 4-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13. 15.00 óra

 

A pályázati adatlap IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 1.sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 2. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

A pályázati pontrendszer IDE kattintva letölthető.

 

Közlemény

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázat benyújtásához szükséges Tehetségpont által kiállított igazolást (a felhívásban szereplő benyújtandó dokumentumok 5. pontja) az Alapítvány automatikusan állítja ki akkor, amikor a pályázatot benyújtják, így azt külön igényelni nem kell. Ezen kívül szintén elegendő csak az adatlapon bejelölni, hogy korábban már részesült-e Ady Endre ösztöndíjban a pályázó, külön nyilatkozat ehhez sem szükséges.

 

 

  

2019. október 31. csütörtök 15:47
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It