Az EDUTUS FŐISKOLA pályázati felhívása a Collegium Talentum tagság elnyerésére

A pályázat célja:
A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a határon túli magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Főiskola szenátusa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Collegium Talentum a felvételt nyert külhoni magyar egyetemisták és doktoranduszok számára az értelmiségi pályájukon való előrehaladáshoz egyénenként tutort, ösztöndíjat, konferencia- és nyelvvizsga-támogatást, valamint közösségként képzéseket biztosít.A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázhat minden határon túli, végzős mesterképzős és doktori tanulmányokat folytató 35. életév alatti magyar fiatal, aki rendelkezik egyetemi (hallgatói, oktatói vagy egyéb munkatársi) jogviszonnyal. Tekintettel a támogatás időtartamára és céljára, előnyben részesül a doktori tanulmányai kezdetén járó, határon túli egyetemen tanuló fiatal.
A pályázat kiírója az idei évben a természettudományi és a műszaki tudományok területén kutató, valamint bármilyen területen pedagógus diplomával rendelkező és a gyakorlatban oktató pályázókat preferálja.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás tartalma: a) Ösztöndíj: 72.000 forint/hó, amely félévente két részletben kerül kifizetésre.
b) Tutor biztosítása a támogatás időszakára. A tutor díjazása: 50.000 forint/hó.
c) Félévente két alkalommal a nemzeti és a tudományos hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések és kulturális programok.
d) Nemzetközi konferencia részvételi támogatás azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek az adott konferencián.
e) Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot 2015. április 30-áig elektronikusan kell beküldeni a collegiumtalentum@edutus.hu címre.
A felvételi pályázat a www.collegiumtalentum.com honlapról letöltött Jelentkezési lappal és mellékleteivel együtt érvényes. A Jelentkezési lap tartalmazza a formai követelményeket is.

A pályázás során elektronikusan beküldendő mellékletek a következők:

a) Részletes kutatási terv (6000-8000 karakter)
b) Fényképes szakmai önéletrajz
c) Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat
d) Hivatalos nyelvvizsgát igazoló dokumentumok
e)Publikációs jegyzék
f) Konferencia-részvételek (csak azok, amelyeken a pályázó előadóként vett részt)
g)TDK eredmények 

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum oktatás igazgatója ad további felvilágosítást a collegiumtalentum.oktatasvezeto@edutus.hu címen és a telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról:

A felvételi eljárásról a www.collegiumtalentum.com/szervezet/felvételi szabályzat menüben tájékozódhat.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók,
c) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.


A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása:

A Collegium Talentum támogatója a magyar állami költségvetés, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága közvetítésével, a MO/15/02 nyilv. sz. támogatási szerződés alapján.

A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet támogatásban.  Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor – függetlenül a sikeres pályázástól –, ha annak pillanatában a felvett pályázónak felsőoktatási intézménnyel jogviszonya van. Ha ez nem áll fenn, akkor halasztási kérelmet kell benyújtania. A szerződéskötés félévente történik, megújításának feltétele a szerződött kollégista eredményes szakmai előrehaladása. A támogatások kifizetése a kötelező képzések alkalmával készpénzben történik.

 

 

 

 

 

 

 

 


Csatolmányok:
ctjelentkezesilap.doc
cvminta.doc

 

2015. április 8. szerda 08:51
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It