Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Program 2013-2014

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételre.

Pályázat tárgya: a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2013/2014-es tanévben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére tutorális (vezetőtanár által segített, koordinált) képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, a szakkollégiumi programba felvett hallgatókhoz kapcsolódó vezetőtanárok (tutorok) bevonásával tudományos igénnyel mérhető tanulmány elkészítését támogatja.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 25 fő. A hallgatói ösztöndíj a 2013/2014-es tanév10 hónapjára nyerhető el, mértéke 28.000,- Ft/hó/fő, azaz összesen 280.000,- Ft/tanév/fő.  Az ösztöndíj két részletben kerül folyósításra: 80.000,- Ft/fő a  beszámoló konferencián történő időszaki beszámoló megtartását követően,  200.000,- Ft/fő a tanulmánynak a záró konferencián való bemutatását követően (2014. év májusában).

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma szintén legfeljebb 25 fő. A tutori ösztöndíj mértéke 120.000,- Ft/tanév/fő, mely utólagos kifizetéssel, egy összegben kerül utalásra, amennyiben a tutor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Pályázat célja: a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységének elősegítése, ezáltal hozzájárulás a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosításához. 

A pályázaton indulni jogosultak köre: minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy,

·      aki a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és

·      aki pályázatában tutoraként olyan, a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja.

A pályázásból kizáró feltételek:

Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

 A pályázat személyes benyújtásának és postai beérkezésének határideje: 2013. december 5., közép-európai idő /CET/ szerint 16.00 óra.Csatolmányok:
kutatoitutoriszakmaiajanlas201320140920.docx
kutatoiszakmaiajanlas201320140920.docx
bimaszkutatoipaly201314ok.pdf
2013. november 13. szerda 14:27
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It