Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2015 - Pályázat fiatal kutatók támogatására

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

magyar állampolgár, PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túlinak tekintett magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely megléte.

Kivételes esetben a pályázat benyújtható angol nyelven.

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a záró kutatási jelentése "kiemelkedő" vagy "jó" minősítésű volt. Aki már egynél többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat nem nyújthat be pályázatot.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA doktora címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, vagy MTA Lendület Fiatal Kutatói Program nyertese.

Az ösztöndíj határozott időre (1,2 vagy 3 évre) szól. 2015-ben havi bruttó összege 124.500,- Ft.

Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2015-ben az állami támogatásból rendelkezésre álló összes forrás 785 millió forint, így az elnyerhető új ösztöndíjak tervezett száma: 175. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 35.

A pályázatok elbírálásáról 2015. június 10-ig kapnak értesítést a pályázók.

A döntéssel szemben jogorvoslat kérhető legkésőbb 2015. július 10-ig a Bolyai Kuratórium elnökéhez címzett beadvánnyal.

A pályázatot elnyert kutatók 2015. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban.

A pályázat további részletes szabályait az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata,továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek részletes áttekintésére!

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával kell, amely itt érhető el 2015. február 23-tól:

Belépés a pályáztatási rendszerbe 

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan 1 példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága1051 Budapest, Nádor u. 7.

Rögzítési határidő: 2015. március 24. 12 óra (közép-európai idő) 
Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2015. március 27.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:

a honlapon elkészített elektronikus pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben tartalmilag a pályázati kiírásnak és a Szabályzatnak megfelel,
a határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok szakértői elbírálására nem kerül sor,
a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és azt ajánlja, hogy a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listához használják az MTMT rendszert
az MTA Etikai kódex megismerésére

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Kiss Mihálynétól, az MTA Titkárságán (telefon: (1) 4116-339, e-mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu).

 Csatolmányok:
bolyaipalyazathozbefogadonyil.pdf
2015. február 23. hétfő 08:46
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It