Collegium Talentum program 2021-2022-es tanév

A pályázat célja:

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-tól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola védnöksége és szakmai döntései alapján, a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) bízta meg a Collegium Talentum program lebonyolításával.

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól kapott finanszírozási ígérete alapján, a 10/2021 (VI. 22.) számú döntése értelmében, a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a 2021– 2022-es akadémiai évben a Collegium Talentum (CT) programban való részvételre. A pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a széles szakmai spektrumú, magyar anyanyelvű értelmiség fejlődését, körükben a magyar nyelvű szakmai munkát és kutatást támogassa, a szülőföldön való érvényesülésüket segítse. 

A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülhetnek.

A 2021–2022-es tanévet illetően az Alapítvány a nyertes diákok és tutoraik felé a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Alapítvány között létrejövő támogatási szerződés birtokában vállalhat anyagi kötelezettséget. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázhat minden külhoni magyar fiatal, aki a tudomány elkötelezett művelője és belső késztetése van arra, hogy a Kárpát-medencében hasonló helyzetben tanuló, dolgozó kor- és szaktársait megismerje, velük kapcsolatokat építsen. 

Pályázati feltétel, hogy a 2021–2022-es tanév első félévétől a pályázó rendelkezzék egyetemi vagy főiskolai – ezen belül hallgatói (MA/MSc vagy PhD) – jogviszonnyal. A pályázat beadásakor, ha nem tud a következő tanévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolást benyújtani, a meglévő vagy leendő jogviszonyról elegendő nyilatkozni (palyazoneve_isklathelynyil_21nyar című dokumentum kitöltésével és benyújtásával). Sikeres felvétel esetén viszont addig nem köthető meg a támogatási szerződés, amíg a jogviszony meglétét igazoló eredeti dokumentumot a pályázó nem adja át az Alapítványnak. 

Amennyiben a pályázó nem a saját országában végzi (majd) tanulmányait, akkor a pályázat benyújtásakor igazolnia kell, hogy országának oktatási, kutatási intézményi keretein belül is végzi munkáját, kutatásait. Az igazolást az adott határon túli magyar felsőoktatási intézmény vezetője (rektor, dékán, tanszékvezető) adhatja ki, vagy ha a pályázó nem köthető a felsorolt intézmények egyikéhez sem, akkor a CT program adott országbeli ösztöndíjbizottsági elnökének igazolását kell benyújtania. Magyarországi intézményben mesteri tanulmányokat (MA, MSc) folytató külhoni magyar diák pályázatot nem nyújthat be.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatáról, annak tartalmáról, beleértve a pályázó közölt adatait, valamint a megítélt támogatás összegéről szóló összes adatot az Alapítvány kezeli és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA Zrt.) meghatározott elszámolási kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2032-ig tárolja. Ezen adatoknak a feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlen részeit az Alapítvány által a CT program sikeres lebonyolítására felkért szakemberek megismerhetik, és azokat az Alapítvány megküldheti a programot finanszírozó BGA Zrt. részére is. 

A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi és elfogadja a pályázati feltételeket.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma, a támogatás szakmai kerete:

A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás, tanulmányi félévenkénti banki utalással, vagy kivételes esetben készpénzes kifizetés formájában.

A támogatás elemei:

a) Hallgatói ösztöndíj, melynek mértéke legkevesebb 100.000 forint/hó, legfeljebb 10 hónapig

b) Tutor biztosítása a támogatás időszakára. A tutor a pályázó országabeli vagy magyarországi egyetemi, főiskolai oktató, kutató, vagy a témában elismert más szakember lehet. A tutor mentoráló munkája legkevesebb 50.000 forint/hó összegben honorálható, legfeljebb 10 hónapig.

c) Tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programok biztosítása.

d) Támogatás – elsősorban nemzetközi – konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián. 

e) Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése. 

A pályázaton ösztöndíjban részesíthetők száma legfeljebb 70 fő.

A pályázó sikeres felvételi esetén automatikusan elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a Collegium Talentum program mindenkori szabályzatát.

A 2018–2019-es tanévtől a kiíró úgynevezett önkéntes ösztöndíjas státuszt is létrehozott. Ennek értelmében egy tanévben legfeljebb az ösztöndíjasok számának 15%-ig a legkiválóbb, de ösztöndíjban nem részesítettek vállalhatják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket. Számukra a CT program a fenti támogatások közül a c) és e) pontokat automatikusan, a d) támogatást a pénzügyi keretek függvényében részlegesen biztosítja. A program törekszik arra, hogy a tanév során esetlegesen felszabaduló ösztöndíjas helyeket ilyen önkéntes státuszú pályázók elfoglalhassák.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a www.sha.hu weboldalon, Pályázok menüpont alatt, legkésőbb 2021. július 19-ig, hétfőig. A pályázat benyújtása regisztrációhoz kötött, melyet a pályázó a CT weboldal „Pályázok” fülön tehet meg. Kérjük, hogy a könnyebb beazonosítás végett a regisztrációkor választott felhasználóneve a saját nevének variációja legyen: pl. kovacsandras/kovacsa, lovaspetra/lovasp stb., ékezetek, egyéb különleges írásjelek nélkül.

Amennyiben már regisztrált a CT pályázói felületére és rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval, kérjük, hogy belépés után az „Alapadatok” menüpontban szíveskedjen ellenőrizni a korábban megadott adatait. Amennyiben a megadott adataiban változás történt, kérjük, végezze el a módosításokat a meglévő adat törlésével és az új adat felvitelével!

Amennyiben elfelejtette jelszavát és újat igényelne, kérjük, a belépési felületen adja meg a felhasználónevét, majd kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre. A rendszer automatikusan új jelszót küldd a korábban megadott e-mail címére. A jelszó megváltoztatására bejelentkezés után, a „Jelszó módosítás” menüpontra kattintva van lehetőség.

A regisztrációt követően az „Alapadatok” fül alatt töltse ki személyes adatait, majd a „Módosít” gomb (bal alsó sarok) megnyomása után válassza ki a menüsorból a „Pályázat” menüpontot, kattintson az „Új” gombra és a megjelent sor végén a „Kijelöl” gombra. Az így megnyíló új felület tartalmazza a pályázati kérdéseket. Minden kérdést meg kell válaszolnia!

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó az online felületen az összes kérdést kitöltötte és az összes kötelező mellékletet felcsatolta. A pályázathoz csatolandó mellékleteket a „Fájl feltöltés/letöltés” menüre lépve tudja feltölteni.

A pályázat mindaddig ún. megkezdett státuszban marad, ameddig a pályázó nem véglegesíti azt a „Beküld” gomb segítségével. A kérdések kitöltése közben fontos, hogy a „Ment” gombot gyakran használják (akár minden kérdés megválaszolása után), ettől még a pályázatot a rendszer nem zárja be és küldi be, de ezzel elkerülhető az adatvesztés.

Megkezdett státuszú pályázat a beadásig bármikor módosítható, változtatható. Beküldés után módosításra már nincsen lehetőség, a „Beküld” gomb megnyomása után a pályázatot véglegesítettnek, elküldöttnek, befejezettnek tekintjük.

Kérjük, hogy a regisztrációt és a pályázati anyag beadását ne hagyja az utolsó napokra, hanem időben kezdje el, töltse ki és véglegesítse jelentkezését! A kötelezően csatolandó dokumentumok beszerzése jelen helyzetben hosszabb időt igényelhet, javasoljuk, hogy ezek beszerzését is időben kezdje meg!

A pályázathoz csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok:

A szakmai önéletrajz és a szakmai jövőkép sablonjait kérjük, hogy a „Fájl feltöltés/letöltés” menüpont alól töltsék le, mert a pályázat során ezek használata kötelező. A pályázati felhívásban előírt összes szükséges mellékletet ugyanide, a „Fájl feltöltés/letöltés” menüpont alá kérjük feltölteni. A feltöltés során a legördülő listából válassza ki a feltölteni kívánt dokumentumának típusát. A pályázathoz csatolandó dokumentumok megnevezései „P” betűvel kezdődnek.

1. A pályázó szakmai önéletrajza – ehhez a letöltendő sablon a „Fájl feltöltés/letöltés” oldal felső sávjából a „Palyazoneve_oneletrajz_21nyar.docx” nevű dokumentum. A kitöltött és feltöltendő CV-t a P – önéletrajz típust kiválasztva kell feltölteni.

2. A pályázó szakmai jövőképének középtávú megfogalmazása – ehhez a letöltendő sablon a „Fájl feltöltés/letöltés” oldal felső sávjából a „Palyazoneve_jovokep_21nyar.docx” nevű dokumentum. A kitöltött és feltöltendő szakmai jövőképet a P – jövőkép típus alatt kell feltölteni. A szakmai jövőkép max. 3.000 karakter lehet, és MA/MSc diákok esetében a tutor; leendő és már PhD hallgatók esetében a tutor, vagy a témavezető ellenjegyezi.

3. A pályázó Iskolalátogatási igazolása a 2021–2022-es tanévre, vagy a külhoni oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban folytatott oktatási, kutatási tevékenység igazolása az őszig történő PhD jogviszonyba lépésig, vagy jogviszonyigazolás beszerzéséig helyettesítő nyilatkozat a pályázó által aláírva (pdf). Ehhez a letöltendő sablon a „Fájl feltöltés/letöltés” oldal felső sávjából a „Palyazoneve_isklathelynyil_21nyar.docx” nevű dokumentum. A kitöltött és feltöltendő iskolalátogatásit helyettesítő nyilatkozatot a P – iskolalátogatási igazolást helyettesítő nyilatkozat típust kiválasztva kell feltölteni.

4. Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (pdf). A kitöltött és feltöltendő dokumentumot a P legmagasabb isk. végzettséget igazoló okirat típust kiválasztva kell feltölteni. Ha ez nem magyarul vagy angolul van, akkor ennek magyar nyelvű fordítását is fel kell tölteni.

5. Hivatalos sikeres nyelvvizsgát igazoló diploma (érettségi bizonyítvány, vagy a KER -Közös Európai Keretrendszer- szerinti nyelvvizsga szintet, azaz B1, B2, C1, C2 szintű nyelvismeretet igazoló nyelvvizsga bizonyítvány) másolata (pdf). A kitöltött és feltöltendő dokumentumot a P – nyelvvizsgát igazoló diploma típust kiválasztva kell feltölteni. Ha ez nem magyarul vagy angolul van, akkor ennek magyar nyelvű fordítását is fel kell tölteni.

6. Ajánlás a pályázó országában található felsőoktatási intézmény vagy annak alegységei (kar, tanszék) vezetőjétől, munkatársától, egyéb oktatási, kutatási intézmény vezetőjétől; illetve egyéb tartalmú ajánlás, ami igazolja, hogy a kutatási téma az ösztöndíj folyósításának idején már hasznosul a közösségben, az intézményben (pdf). A kitöltött és feltöltendő ajánlást a P – ajánlás típust kiválasztva kell feltölteni.

7. Igazolás a pályázó országában található magyar felsőoktatási intézmény vezetőjétől (lásd 2. old.), vagy az adott ország CT ösztöndíjbizottsági tagjától, ami igazolja, hogy a Magyarországon doktoráló külhoni magyar pályázó doktori kutatómunkája elsősorban hazai közegében valósul meg, és a hallgató ebbe a szakmai közegbe is beintegrálódott, a doktori fokozat megszerzése után várhatóan e határon túli intézményben marad (pdf). A kitöltött és feltöltendő dokumentumot a P – igazolás típust kiválasztva kell feltölteni.

Magyarországi intézményben mesteri tanulmányokat folytató külhoni magyar diák pályázatot nem nyújthat be.

A nem magyar vagy angol nyelven szövegezett iratokhoz (pl. iskolalátogatási igazolás, diplomamásolat, nyelvvizsga diploma stb.) a pályázat beadásakor minden esetben a magyar nyelvű fordítást is szükséges feltölteni!

Kérjük, hogy minden feltöltött fájlt a következőképpen nevezzen el, és ne használjon ékezeteket, pontokat a fájl elnevezésekor!

Palyazoneve_kuldottdokumentumtartalmanakmegnevezese_21nyar.pdf/docx

A CT pályázói felületen megválaszolandó pályázati kérdések

A pályázati felületen bizonyos kérdések mellett található i betű fölé vitt egérrel információkat olvashat a kérdéssel, kért válaszokkal kapcsolatban.

 • Volt-e már CT ösztöndíjas, ha igen, melyik tanévben kezdte a programot, pontosan hány tanévet volt támogatott?
 • A megpályázott tanévben melyik határon túli felsőoktatási vagy oktatási, kutatási intézmény hallgatója lesz? Adja meg az intézmény nevét pontos szakmegnevezéssel. Amennyiben párhuzamosan több intézményben is tanul, kérem, sorolja fel mindegyiket!
 • A megpályázott tanévben tanulmányi státuszának pontos meghatározása (mesterképzés/doktori iskola, szak és hányadik évfolyam). 
 • Jelenleg van-e munkahelye? Ha igen, akkor hol, mióta és milyen munkakörben dolgozik?
 • Tutorának neve, beosztása
 • Tutorának intézménye
 • Tutorának telefonszáma és e-mail címe
 • Kutatási témája
 • Kérem, sorolja fel a befejezett felsőoktatási tanulmányait. Adja meg az intézmény(ek) nevét pontos szakmegnevezéssel, a diplomaszerzés(ek) évét és a megszerzett szakképzettség(ek) megnevezését.
 • A felsőfokú tanulmányai ideje alatt elért különleges eredményei, díjai, ösztöndíjak.
 • Kérem, sorolja fel, hogy a pályázat benyújtásakor milyen nyelvtudással rendelkezik (pl. angol B2 szint stb.). Erre a kérdésre az önéletrajzában bővebb információkat is kérünk.
 • Külföldi tanulmányút (utak), ha volt (voltak) ilyen(ek).
 • Mi doktori disszertációja (MA, MSc, osztatlan képzés esetében diploma) védésének legkésőbbi hivatalos időpontja az oktatási intézménnyel kötött szerződése, illetve az Ön országában érvényes felsőoktatási jogszabályi háttér alapján? Év, hó megadása is szükséges.
 • Saját megítélése és számításai szerint mikorra várható doktori disszertációjának (MA, MSc, osztatlan képzés esetében diploma) védése? Év, hó megadása is szükséges.
 • Milyen fontosabb mérföldkövek vannak még hátra a védéséig? Mik a mesterképzése/doktori iskolája által előírt formai elvárások, amiket teljesítenie kell ahhoz, hogy védhessen? Külön térjen ki arra, hogy ezek közül melyek függnek Öntől, pl. dolgozat megírása, publikációk, házi védés és melyek függnek külső, pl. adminisztratív tényezőktől?
 • Ha a védése legkésőbb a következő naptári év (2021.) decemberéig megtörténik, akkor kérjük, hogy egyértelműen és részletesen válaszolja meg a következő kérdéseket:

Mik a doktori iskolája által előírt formai elvárások, amiket teljesítenie kell ahhoz, hogy védhessen? Pl.:

 1. Hány elsőszerzős cikknek, és milyen minősítésű szaklapokban kell megjelennie?
 2. Hány házi védést kell megtartani?
 3. Mikorra kell leadni a dolgozat első teljes verzióját? (év, hónap)
 4. Egyéb formai és adminisztratív feltételek, amiket a doktori iskola előír.

Egyfajta időmenetrendet kérünk itt felsorolni, feladatokat hozzárendelve a különböző időkhöz.

 • Tanulmányai befejezéséhez, a fokozat megszerzéséhez saját megítélése szerint hány félévnyi CT ösztöndíj támogatásra lenne szüksége?
 • A jelen pályázat benyújtásakor rendelkezik-e más magyar állami ösztöndíjjal? Ha igen, akkor meddig, mekkora támogatásban részesül, mi az ösztöndíj neve, hol pályázta? Kérjük, adja meg a (havi) összeget és támogatási időtartamot!
 • A jelen pályázat benyújtásakor van-e, vagy közvetlen ezt követően lesz-e benyújtott más magyar állami ösztöndíjpályázata? Ha igen, akkor azt kinek nyújtotta be, mi az ösztöndíj neve, meddig és mekkora támogatásigénnyel adta be kérelmét? Kérjük, adja meg a (havi) összeget és támogatási időtartamot! Kérjük, adja meg a pályázati kiírás pontos helyét a világhálón, ill. a pályázat(i alpont) pontos nevét.
 • Foglalja össze maximum 3–5 mondatban a pályázathoz csatolt jövőképében részletesen leírt elképzelését arról, hogy a CT ösztöndíj elnyerése után, tanulmányai végeztével (vagy akár közben) mit fog csinálni, hogyan fog beilleszkedni az otthoni akadémiai/értelmiségi közegbe.
 • Kitől kapta a pályázathoz benyújtott ajánlást? Kérjük, adja meg nevét, titulusát, intézményét. Ha a 2020-2021-es pályázat során nyújtott be ajánlást, akkor is kérjük, hogy válaszoljon a kérdésre.
 • Amennyiben pályázatomat pozitívan értékelik, de helyhiány miatt ösztöndíjas helyre bekerülni nem tudok, és ennek nyomán önkéntes CT-s státuszt ajánlanak fel a 2021–2022-es tanévre, akkor azt elfogadom / nem fogadom el – írja meg az Önre igaz állítást!
 • Milyen kutatási feladatok végrehajtását tervezi az I. félévben?
 • Milyen kutatási feladatok végrehajtását tervezi a II. félévben?
 • Miből áll a tutorával végzendő közös munka az I. félévben?
 • Miből áll a tutorával végzendő közös munka a II. félévben?
 • Tutorával milyen formában és milyen gyakorisággal tervezik a közös munkát az I. félévben?
 • Tutorával milyen formában és milyen gyakorisággal tervezik a közös munkát a II. félévben?
 • Milyen nyelvvizsgát tervez: milyen nyelvből, milyen szinten az I. félévben?
 • Milyen nyelvvizsgát tervez: milyen nyelvből, milyen szinten a II. félévben?
 • Tervez-e valamilyen tanulmányutat az I. félévben? Ha igen, hova, milyen intézménybe, milyen célból, milyen időtartamra? 
 • Tervez-e valamilyen tanulmányutat a II. félévben? Ha igen, hova, milyen intézménybe, milyen célból, milyen időtartamra?
 • Tervez-e nemzetközi konferencia részvételt az I. félévben?
 • Tervez-e nemzetközi konferencia részvételt a II. félévben?
 • Vállal-e valamilyen tehetséggondozó feladatokat az I. félévben?
 • Vállal-e valamilyen tehetséggondozó feladatokat a II. félévben?
 • Egyéb, fontosnak vélt előrehaladási terve, amelyet a Collegium Talentum támogatásával (ösztöndíjából) kíván megvalósítani.
 • Tudományos munkája milyen dokumentálható eredményekhez vezet a tanév során?

Pályázói tudomásulvételi nyilatkozat a vállalásokról, találkozók időpontjáról, az ezeken való részvételi kötelezettségről.

Javasoljuk, hogy a regisztrációt minél hamarabb végezzék el, tájékozódjanak az önökre vonatkozó kötelező mellékletekről és kezdjék meg azok mihamarabbi beszerzését!

Ha a kötelező mellékletek bármelyikének beszerzése gondot okoz, kérjük, haladéktalanul jelezze a ct@sha.hu e-mail címen.

A pályázat beküldésével, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum Programiroda ad további felvilágosítást a ct@sha.hu címen és a +36 20 425 5053 telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról:

A pályázatokról – a CT ösztöndíj bizottság javaslatát figyelembe véve – a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma dönt.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
 2. nem rendelkezik Magyarország határain kívüli, a vele szomszédos országok valamelyikében állandó lakóhellyel;
 3. az ösztöndíjszerződés megkötésének időszakában (várhatóan 2021. szeptember vége, október) nem rendelkezik egyetemi vagy főiskolai aktív hallgatói jogviszonnyal, vagy elfogadott doktorjelölti státusszal; 
 4. magyar  állami  (vagy  ezzel  ekvivalens,  pl.  MNB  alapítványai)  PhD ösztöndíjban részesül. Ez alól kivételt képeznek azok a PhD hallgatók, akik iskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik, de a doktori kutatói munkavégzésük a saját országukban történik;
 5. más  magyar  állami  ösztöndíjban  részesül,  és  erről  nem  értesíti  a Sapientia Hungariae Alapítványt;
 6. második doktori fokozatának megszerzésére kér támogatást;
 7. az előző tanévben CT ösztöndíjas volt és nem teljesítette vállalásait;
 8. pályázatában szereplő mesteri tanulmányait nem saját országában végzi.

Tanév közben megszűnik az ösztöndíjas támogatása, ha

 1. nem készíti el határidőre a féléves szakmai beszámolóját;
 1. tutorától az értékelést a félévi beszámolási határidőre nem kapja meg;
 1. nem vesz részt a féléves közösségfejlesztő képzéseken, szakmai és kulturális programokon.

A féléves beszámolók értékelését követően csökken az ösztöndíjas támogatása, ha

 • a részletes munkatervében/kutatási tervében leírtakat, beleértve a nyelvvizsgát is, nem teljesíti.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása:

A Collegium Talentum program támogatója a magyar állami költségvetés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatási okirata alapján.

A pályázó az Alapítvánnyal történő szerződéskötést követően részesülhet támogatásban. Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor – függetlenül a sikeres pályázástól –, ha annak pillanatában (a 2021–2022-es tanév I. félévére szólóan) a felvételt nyert kollégistának felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói (mesteri vagy doktori), elfogadott doktorjelölti jogviszonya van. Ha ez nem áll fenn (pl. passzív hallgatói státusz, még el nem bírált doktorjelölti viszony), akkor a felvételt nyert kollégistának halasztási kérelmet kell benyújtania, és a szerződéskötésre az aktív jogviszony megszerzéséig nem kerül sor. A szerződéskötés halasztása nem jelent halasztást a vállalt feladatok teljesítésében, azokat a munkatervben leírtaknak megfelelően kell teljesíteni. A szerződéskötés tanévente történik.

A 2020–2021-es tanévben felvételt nyert, minden vállalásukat teljesített, és sikeres nyelvvizsgát is letett hallgatók esetében az Alapítvány a következő tanévre az ösztöndíj folytonosságára törekszik.

A támogatások kifizetése lezárt félévenként banki utalással vagy kivételesen készpénzben történik az aktualizált részletes munkatervben/kutatási tervben leírtak teljesülését, az előrehaladási jelentés, beszámoló elfogadását követően, azaz utófinanszírozásban.

Amennyiben a felvételt nyert kollégista rendelkezik más magyar állami ösztöndíjjal és erről nyilatkozott a pályázat benyújtásakor, lehetősége van arra, hogy a CT által biztosított ösztöndíj és a másik ösztöndíj közötti pozitív különbséget a jelen pályázatban vállalt feltételek teljesülésekor támogatásként megkaphassa.

Időpontok, határidők:

A pályázatok beadási határideje: hétfő, 2021. július 19. 23:59 - magyarországi idő.

A pályázatok feldolgozása és bírálata, az esetleges hiánypótlások bekérése, értesítés szóbeli meghallgatásról: a beadást követő 6 hétben folyamatosan.

 1. szóbeli meghallgatások várható időpontjai:
 • Románia: Kolozsvár – 2021. szeptember 10 –12.
 • Szerbia: Szabadka – 2021. szeptember 4. 
 • Szlovákia: Komárom – 2021. szeptember 3.
 • Ukrajna: Beregszász – 2021. szeptember 2.

A nyertes pályázók értesítése és szerződéstervezet kiküldése: a nyertesek listájának kuratórium által történő elfogadását követő 10 nap, de legkésőbb 2022. október 1-ig.

 1. tanév során tartandó szakmai találkozók várható időpontjai:
 • I. félévben 2022.01.07-09. és 2022.01.14-16.: a januári időpontok közül egyen kötelező a részvétel, választható, hogy melyiken. 
 • a nyári, teljes csoportnak szóló, egyszeri időpont: 2022.05.12–15., vagy 2022.05.19-22., vagy 2022.05.26-29. között.

A tanévenkénti kötelező nyelvvizsga jelentkezési határideje20: a felvételt nyert kollégistáknak legkésőbb 2022. április-május hónapban jelentkezniük kell nyelvvizsgára.

 1. A kizárólag elektronikusan benyújtott pályázati anyagokból az Alapítvány kuratóriuma által felkért ösztöndíj bizottság a pályázat szakmai részét (munkaterv, önéletrajz) és a pályázó szülőföldön való érvényesülésének, terveinek bemutatását (szakmai jövőkép), a kapott ajánlást, illetve a korábbi tanulmányokat, szakmai eredményeket, publikációkat és dokumentált nyelvismereteket értékeli.
 2. A szóbeli meghallgatáson a felvételizőnek elsősorban önképzési és kutatási terveit, a témájában történő elmélyültségét, a szülőföldjén végzett munkájával kapcsolatos jövőképét kell bemutatnia, de célszerű kitérnie a saját országában végzett társadalmi, közösségépítő/fejlesztő munkájára is. A szóbeli meghallgatáson sor kerülhet a munkatervi vállalások és határidők tisztázására is, az így pontosított munkaterv – a pályázó és tutora aláírása után – képezi a szerződés részét.

Az ösztöndíjbizottság értékeli a pályázatokat és a szóbeli eredményeket, majd javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt a felvételt nyertek személyéről. A nyertes pályázókkal minden esetben az Alapítvány támogatási szerződést köt, melynek melléklete az ösztöndíjasnak a szerződés megkötésekor érvényes részletes munkaterve és a CT szerződéskori szabályzata21.

A döntéssel szemben szakmai/tartalmi fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Alapítvány kuratóriumához törvényességi kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő.

A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor a 368/2011 (XII.2011.) számú magyarországi kormányrendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. A kifogást a programigazgatónak kell eljuttatni, aki továbbítja azt a kuratóriumnak.

Budapest, 2021. június 22.

2021. június 23. szerda 15:46
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It