HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ a 2019/2020-as tanév magyarországi felsőoktatási intézmények alap- és osztatlan, mester képzésein

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

 

- 2019. augusztus 5., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

- 2019. augusztus 6., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.