Felhívás - 10. Ifjúsági Bolyai Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 10. Ifjúsági Bolyai Pályázatot.

A meghirdetett pályázat a köznevelésben tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes, tehetséges tanulók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

Pályázók köre

Pályázhat a 2019/2020. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák. Pályázhat továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló.

A 2020. évi pályázat témáját Barabási Albert-László a Northeastern University hálózatkutatója, a 2019. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozta meg.

Téma

A hálózatok elmélete és alkalmazásai 

vagy 

Hogyan segíti a hálózatok elmélete a tudomány fejlődését

 

Ajánlott irodalom:

Barabási, Albert-László: Behálózva: a hálózatok új tudománya. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2019.

Barabási, Albert-László: A hálózatok tudománya. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2017.

Barabási, A A dolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről (maximum 3 oldalban). Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. Továbbá a dolgozat témája vagy annak része is lehet egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok, avagy elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg elméleti vagy kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatosan.

A pályázat beküldésének határideje: 2020. november 16. (hétfő) (postabélyegző kelte).

A pályázat egy nyomtatott példányát és pdf fájlban mentett CD-n kell küldeni. Kérjük, ne felejtse el mellékelni a kitöltött pályázati adatlapot! Mely IDE kattintva letölthető!

Cím: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Ifjúsági Bolyai Pályázat” és választott jeligéjét.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját. Az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül.A felkészítő a díjazott tanulóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt összesen bruttó 500 ezer Ft. A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül a Köznevelésért Felelős Államtitkár kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja. A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra: 

 a dolgozatban szereplő ötletek újszerűsége, eredetisége,

 az irodalmi adatgyűjtés eredményessége, alapossága,

 az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,

 a pályamunka esztétikai értéke.

A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, előzetes tervek szerint 2020 decemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit.

Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja 2021. január

A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható. A pályázóknak segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetsége. A http://www.kutdiak.hu/ honlapon elérhető a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások támogatását segítő oktatók névsora. A pályázatról további információ kérhető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésigazgatási Főosztályán. (telefon: 06-1-896-3106)

2020. június 25. csütörtök 15:51
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It