Felhívás! 25. Diákok Határok Nélkül - Magyarságismereti Mozgótábor

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hírdet

a 25. Diákok Határok Nélkül - Magyarságismereti Mozgótábor

programjain való részvételre 2018-ban

 

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborra!

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Magyarságismereti Mozgótábor

célja: Határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kultúrális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

időpontja: 2018. június 28. - 2018. július 9. 

szervezői:  II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)

                   Rákóczi Alapítvány (Kanada)

                   magyarországi Templomos Lovagrend

Pályázhatnak:

·     azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;

·      15. életévüket 2018. június 28-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;

·      elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;

·      az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes

referensnek;

·      korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

·      vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

  • önéletrajzi leírás elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények

ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök,

szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi

feladatok);

·      tanár (osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását (összesen

2db ajánlás);

·      becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

·      saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték (adott országon belül);

       A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április  6. (postai bélyegző dátuma).

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens  mindenesetben értesíti a pályázókat.

A pályatételek: kidolgozandó az egyik, min. 2 max. 3 oldal terjedelemben - géppel (times new roman betűtípus, 12-es betűméret) vagy kézzel írva:

 

1.       Mátyás király emlékév

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ban Mátyás király emlékévet hirdet születésének 575. és uralkodása megkezdésének 560. évfordulója alkalmából. Mindannyian tudjuk, hogy olyan királyról van szó, aki Kolozsváron született, első győzelme volt a Felvidék megtisztítása a rabló cseh hadaktól, 1467-ben felszabadította a területet, így Mátyás királyt magukénak érzik nemcsak a magyarok, de a szlovákok, horvátok, sőt a románok is. Sok oldalról meg lehet közelíteni, máig él a népmesékben, legendákban, mindannyian ismerjük az „Igazságos királyt.”

  • Tudjuk, hogy a legendákkal érdemes csínján bánni, hisz nem mindig az igazat mesélik el, vagy kicsit eltúloznak dolgokat. Válassz ki egy Mátyás királyról szóló népmesét vagy legendát és vesd össze a történelmi tényekkel. Keresd meg mi igaz, és mi a tiszteletből és szeretetből adódó túlzás, vagy a szájhagyomány útján terjedő elferdítés?
  • Mit üzen ma számodra Mátyás király? Meséld el életét, miért tartják magukénak nem csak a magyarok, de a szlovákok és a románok is? 

2.       Semmelweis emlékév

Ha már a kutatókról, tudósokról beszéltünk: a Semmelweis Emlékbizottság 2018-at Semmelweis születésének 200 évfordulóját Semmelweis emlékévvé nyilvánította.

Semmelweisnek, az anyák és a csecsemők megmentőjének élete örök példaként szolgál arra, hogy nem elég kitartó, bátor és elkötelezett tudományos kutató munkával feltárni a bajok okát és megoldási lehetőségét, annak alkalmazásáért is harcolni kell. Nem elég legyőzni a kórt, de meg kell győzni a kort is. Ez gyakran még nehezebb feladat. Semmelweis történetének tanulságaként az utóbbi időben egy új kifejezés, a „Semmelweis-reflex” – terjedt el, azt kifejezve, amikor a szakemberek, vagy a társadalom jelentős felismeréseket, felfedezéseket, tényeket vizsgálat és indoklás nélkül, automatikusan, reflexszerűen elutasítanak. 

-          Mesélj Semmelweis életéről, munkásságáról, milyen nagy felismerése volt és milyen nehézséggel kellett megküzdenie? Milyen példát mutat számodra Semmelweis? Te hogyan tudsz - tudnál példát mutatni társaidnak? 

3.       „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” 

170 éve volt az 1848-as szabadságharc.

  • Milyen módon emlékeznek meg lakhelyeden, a közösségedben a szabadságharcról? Miről mesélnek a régi feljegyzések? 
  • Válassz ki egy 48-as hőst, és fogalmazz meg egy levelet az ő szemszögéből, az akkori korból, az akkori forradalmi hangulatból. 

4.       ,,A nemzet vagy nemzettudat és a sport összefonódása"

Hős magyarországi, vagy határon túli magyar olimpikonok, focisták, más sportágban kimagasló egyének hatásai a nemzettudatunkra. Sokan vannak köztük akik magyarként valamelyik szomszédos országot képviselték egy-egy nemzetközi eseményen, ez által hidat képezve kisebbségünk es a velünk együtt élő többségi nemzetek között! (Ide kapcsolódhat Puskás kultusza is, lehet írni a mai magyar válogatottról, a csíki hokiról vagy pl a román első osztályban egyetlen magyar focicsapatként küzdő Sepsiszentgyörgyről és szurkolóiról, a Dunaszerdahelyről stb.)

5.       "Menni vagy maradni - elvándorlás contra szülőföldön maradás" - videó anyag

 

Ez a téma mostanában nagyon aktuális az egész Kárpát-medencében. Interjúzhatnának barátokkal, családtagokkal, tanárokkal, közéleti személyiségekkel, bemutathatnák benne szülőföldjüket képekben is. Technikailag ezt már egy telefonnal ki lehet vitelezni. Tartalmas filmeket várunk amelyet filmesek birálnak majd.

 

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek  a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

 

Kárpátalja:

Dancs Krisztina és Okulova Nyina

E-mail: karpataljai.referens@gmail.com
Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász
Bolugyánszki út 2.  90202
 

 

 

2018. január 29. hétfő 13:16
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It