FELHÍVÁS "A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása" című pályázat Ady Endre ösztöndíjprogram - 2021

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21)

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

 

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022 tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.

A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 21. 16.00 óra

 

A pályázat feltétele, követelményei

 Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

       a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es tanévben;

b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben;

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 

 Benyújtandó dokumentumok

 A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

 · Pályázati adatlap;

 · Iskolalátogatási igazolás; 

· A 2020/2021. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

· Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

· Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

 · Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat. (Nyilatkozat 1. számú)

· A pályázó nyilatkozata;

 · Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

· Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőrzést követően.

 

 A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

 A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet, 429. terem)

 

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek az alábbi linken letölthetők:

A pályázati adatlap IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 1. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 2. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

 

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 

E-mail:   geniusja2019@gmail.com

2021. szeptember 3. péntek 14:14
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It