Felhívás - Ady Endre ösztöndíjprogram a 2022/2023-as tanévre

A határon túli tehetséges magyar tanulók támogatása

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-22)

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” címmel pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (gimnázium, líceum: régi általános- vagy középiskola), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2022/2023-as tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.

A pályázatokat 2022. október 10. - november 2. között lehet benyújtani.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2021/2022-es tanévben;

b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért a 2021/2022-es tanévben;

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

  • Pályázati adatlap;
  • Iskolalátogatási igazolás; 
  • A 2021/2022. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
  • Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2021/2022-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
  • Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
  • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat;
  • A pályázó nyilatkozata;
  • Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
  • Nyilatkozat arról, hogy korábban részesület-e Ady Endre ösztöndíjban.

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet, 429. terem)

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) 

E-mail: geniusja2019@gmail.com

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek az alábbi linken letölthetők:

A pályázati adatlap IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 1. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 2. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

 

2022. szeptember 27. kedd 14:40
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It