Folytatódik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja a 2020-2021-es tanévben is

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok és foglalkozások szervezése, valamint minél több lehetőség felkínálása a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók számára, hogy ők ezáltal ismereteiket, készségeiket a már meglévő képzési anyagokon túl kiszélesíthessék. Mindemellett cél még a tehetséges fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a tehetséggondozó programját még 2011 tavaszán elindította, amikor az Alapítvány életre hívta a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot. A tanács tagjai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által javasolt kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó tanárok, valamint a tanintézmények igazgatói, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, akik szakterületüknek megfelelően feladatként vállalták a tehetséggondozó programunk kereteinek megalkotását, az alapkoncepció felállítását.

 

 

A 2020/2021-es tanévben is ismét útjára indult a tehetséggondozó program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt. A tehetséggondozó munka minden tanév őszén zajlik teljes kárpátaljai lefedettséggel, a következő központokban:

S.sz.

Tehetségpont megnevezése

Iskola

Tehetségpont koordinátorának neve

 1.  

Aknaszlatina

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

Benedek Imre

 1.  

Bátyú

Bátyúi Középiskola

Bajusz Erzsébet

Szántó Edit

 1.  

Beregszász

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszászi 6. sz. Horváth Anna Általános Iskola

Bacskó Erika

Katkó Éva

 1.  

Mezővári

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Bíró Éva

 1.  

Munkács

Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Pfeifer Anita

 1.  

Nagydobrony

Nagydobronyi Középiskola

Molnár Erzsébet

 1.  

Péterfalva

Péterfalvi Református Líceum

Kalanics Irén

 1.  

Ungvár

Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola

Kulin Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács  2020. szeptember 10-én ülésezett. Az ülés során meghatározták az idei év tehetségfejlesztő munkájának részleteit. Ezen kívül a Tanács a nyár során kidolgozta valamennyi tantárgy tantervét, illetve tananyagát, amely alapján minden Tehetségpontban egységesen zajlik majd az oktatás.  Az idei tanévben a Tehetséggondozó foglalkozások 3 hétvége alatt valósulnak meg, melyre kizárólag online jelentkezési lap kitöltésével, 2020. szeptember 11-től -2020. október 2-a 12:00 óráig lehetett jelentkezni.

 

 

A foglalkozások időtartama 4x60 perc, melyek az alábbi korosztályi csoportbontásban zajlanak: 3, 4. osztály, 5-6.osztály, 7-8.osztály, 9-11.osztály. A tehetséggondozó foglalkozások a táblázatban feltüntetett időpontokban valósulnak meg a Tehetségpontokban, ahol a foglalkozásokon reál és humán bontásban vehetnek részt a bejelentkezett gyerekek.

S.sz.

Dátum

Tantárgyi bontás

 1.  

2020. október 10.

magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM), biológia- kémia-földrajz (BKF),
történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), matematika- informatika-fizika (MIF)
alsós

 1.  

2020. október 17.

magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM), biológia- kémia-földrajz (BKF),
történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), matematika- informatika-fizika (MIF)
alsós

 1.  

2020. november 7.

magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM), biológia- kémia-földrajz (BKF),
történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), matematika- informatika-fizika (MIF)
alsós

A Beregszászi Tehetségpont megnyitóján Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője hangsúlyozta, hogy a tehetség nemzeti kincs és a tehetségek támogatása nem más, mint befektetés a nemzet jövőjébe. Ugyanis a tehetség nem csak a maga, de egy vidék, a nemzet boldogulását, előrehaladását is segíti, gazdagabbá teszi, ezért nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A jövő kulcsa, nemzeti vagyon ők. A jelen tehetséggondozása, a jövő záloga. A ma kis ígéretei pedig, ha kellő módon odafigyelünk rájuk a jövőnk, nemzetünk nagyjai lesznek! Ebben a tanévben is sok program feladat áll előttünk, hála Istennek és tudjuk, hogy a Covid-19 sok nehéz helyzetet hozhat, de végül is a békés tenger sem nevel erős hajósokat, a siker pedig nem a körülményektől, hanem a hozzáállástól függ.

A 2020/2021-es tanévben az első foglalkozásra összesen 1864 tanuló jelentkezett az alábbi megoszlásban:

 

S.sz.

Tehetségpont megnevezése

Létszám

1.

Aknaszlatina

159

2.

Bátyú

162

3.

Beregszász

430

4.

Munkács

181

5.

Nagydobrony

213

6.

Ungvár

160

7.

Péterfalva

283

8.

Mezővári

246

Összesen:

1864

 

 

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is sikerekben gazdag eredményes tanévet kíván minden oktató és diák számára!

2020. október 10. szombat 15:17
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It