Fúzió Ösztöndíj Program

A pályázat célja és tárgya

A Fúzió Ösztöndíj Program célja, hogy a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiataloknak lehetőséget adjon saját véleményük, gondolataik kifejtésére az offline és az online térben egyaránt. Olyan fiatalok pályázatát várjuk, akiket foglalkoztatnak a társadalmunkat érintő legfontosabb közéleti kérdések, problémák és azok lehetséges megoldásai. 

A program időtartama alatt a hallgatók publikációkat, vélemény cikkeket írnak és jelentetnek meg, hallgatótársaik körében közösségszervező feladatokat látnak el, valamint rendezvények szervezésében működnek közre.

A Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által létrehozott program alapvető célja, a Fúzió Hallgatói Közösségek életre hívása, a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiatalok ösztöndíj támogatása.

A pályázók köre

A programra azok az alapszakos (BA./BSc.) vagy osztatlan képzési formában résztvevő, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 • 18 és 25 év közöttiek
 • A 2018/2019-es tavaszi félévben minimum egy lezárt félévvel rendelkeznek
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nappali tagozatos képzési formában vesznek részt az alábbi felsőoktatási intézmények valamelyikében:
 1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 2. Budapesti Corvinus Egyetem
 3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 4. Budapesti Gazdasági Egyetem
 5. Eötvös Lóránd Tudományegyetem
 6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 7. Pécsi Tudományegyetem
 8. Szegedi Tudományegyetem
 9. Debreceni Egyetem
 10. Széchenyi István Egyetem
 11. Pannon Egyetem
 12. Miskolci Egyetem
 13. Szent István Egyetem
 14. Budapesti Metropolitan Egyetem
 15. Soproni Egyetem
 16. Károli Gáspár Református Egyetem 
 • Kiváló írásbeli kommunikációs készséggel rendelkeznek 
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkeznek

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:

 • Államilag elismert közép vagy felsőfokú komplex nyelvvizsga egy élő idegen nyelvből
 • Ajánlás civil vagy közéleti szervezeti vezetőtől 

A megvalósítás paraméterei és az ösztöndíj összege

A program támogatott időszaka: 2019. augusztus 1. - december 31. (5 hónap)
A támogatás összege: nettó 60.000 Ft / hónap

Szeretnél pályázni? Lépj be és töltsd ki a jelentkezési lapot!

A pályázat benyújtásának módja és formai követelményei

Pályázatot benyújtani elektronikus úton, a weboldal alján található online pályázati adatlap kitöltésével, és az összes kötelező melléklet feltöltésével együtt lehet. 

A pályázat kötelező mellékletei (online pályázati felületen feltöltendők):

 • Lezárt félévek ETR-ből/Neptunból lekérdezett eredményei PDF formátumban
 • Géppel írt, strukturált önéletrajz
 • Igazolványkép
 • Civil vagy közéleti szervezeti vezetőtől kapott ajánlás (ha van)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
 • Eddigi közéleti, civil tevékenység bemutatása (ha van) (max. 500 karakter)
 • Hallgatói Önkormányzatban, egyetemi diákszervezetben, szakkollégiumban végzett tevékenység bemutatása (ha van) (max. 500 karakter)
 • Témaválasztás:
 1. Az egyén szabadsága vagy a közösség érdeke fontosabb?
 2. Helyettesíthető-e az atomenergia más energiaforrásokkal?
 3. Hogyan látod az Európai Unió jövőjét az elkövetkezendő tíz évben?
 • Érvelés a kiválasztott témában max. 1500 karakterben

A jelentkezés határideje: 2019. július 7. 24:00

 

A pályázatok elbírálása

Ha a pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, hiánytalanul és pontosan kitölti az online pályázati adatlapot és csatolja a szükséges mellékleteket, egy alkalommal személyes vagy Skype interjú keretében hallgatja meg a Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által kijelölt Bírálóbizottság.

Az interjú pontos helyszínéről és időpontjáról 2019. július 7. után értesítjük a pályázókat.

Az interjúkat követően a végleges döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt e-mail címen értesítünk legkésőbb 2019. július 23-ig.

Szerződéskötés

Az ösztöndíjasokkal a Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány köt támogatási szerződést, mely tartalmazza az ösztöndíjas és az Alapítvány jogviszonyára irányadó szabályokat. A szerződéskötés feltétele a hallgatói jogviszony igazolása. 

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen: 

palyazat@fuziokozosseg.hu

2019. július 5. péntek 12:32
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It