„...hogy mindenki saját nyelvén kereshesse az igazságot.“

Tudományos konferencia az 1868. évi nemzetiségi törvény kiadásának 150. évfordulója alkalmából

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

2018. november 8.  

8.30 – 9.00 – Regisztráció, Győr terem
9.00 – 9.15 – Köszöntők, Győr terem


Előadások, Győr terem


Levezető elnök: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
9.15 – 9.45 – Deák Ágnes (Szegedi Tudományegyetem): Nemzetiségi törvényjavaslat-változatok
Magyarországon, 1861–1868
9.45 – 10.15 – Gyáni Gábor (MTA, Történettudományi Intézet): Az 1868-as nemzetiségi törvény és
a multietnikus állam problémája
10.15 – 10.35 – Lajtai László (Veritas Történetkutató Intézet): Egy időtálló törvény születése. Az
1868. évi XLIV. törvénycikk országgyűlési vitája avagy a rivális nemzetfogalmak összecsapása
10.35 – 10.55 – Nagy Noémi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Egy nyelvtörvény tündöklése és
bukása – az 1868. évi XLIV. törvénycikk értékelése nyelvi jogi szempontból
10.55 – 11.10 - Kávészünet
11.10 – 11.30 – Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Veszprémi
Egyetem): A magyar nyelvpolitika hatékonyságáról az 1868. évi XLIV. tc. előtt és után
11.30 – 11.50 – Mándrik Iván (Ungvári Nemzeti Egyetem): Az 1868. évi nemzetiségi törvény hatása
a közoktatásra és a humán tudományokra
11.50 – 12.10 – Dobos Sándor (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): A községnevek
törzskönyvezési folyamata a dualizmus korában
12.10 – 12.30 – Molnár Ferenc (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): A ruszin
mozgalom története, 1861–1871
12.30 – 12.50 – Braun László (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): A hegyvidéki akció
nemzetiségi vonatkozásai
12.50 – 13.10 Vita


13.10 – Ebéd, Gross Arnold terem

Részletes kiírás

2018. november 5. hétfő 09:17
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It