Idén ismét 4 szombaton folyik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok, foglalkozások szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, valamint minél több lehetőséget felkínálása a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók számára, hogy ők ez által ismereteiket, készségeiket a már meglévő képzési anyagokon túl kiszélesíthessék. Mindemellett célja a tehetséges fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, hogy összefogja a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözze azokat.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a tehetséggondozó programját még 2011 tavaszán elindította, amikor az Alapítvány életre hívta a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot. A tanács tagjai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által javasolt kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó tanárok, valamint a tanintézmények igazgatói, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, akik szakterületüknek megfelelően feladatként vállalták a tehetséggondozó programunk kereteinek megalkotását, az alapkoncepció felállítását.

A 2018/2019-es tanévben is ismét útjára indult a tehetséggondozó program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt. A tehetséggondozó munka minden tanév őszén zajlik teljes kárpátaljai lefedettséggel, a következő központokban:

S.sz.

Tehetségpont

Iskola

Tehetségpont koordinátorának neve

 1.  

Aknaszlatina

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

Benedek Imre

 1.  

Bátyú

Bátyúi Középiskola

Bajusz Erzsébet

Szántó Edit

 1.  

Beregszász

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Snicer-Pobránszky Gabriella

 1.  

Mezővári

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Bíró Éva

 1.  

Munkács

Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Horváth Ivett

 1.  

Nagydobrony

Nagydobronyi Középiskola

Molnár Erzséber

 1.  

Péterfalva

Péterfalvi Református Líceum

Kalanics Irén

 1.  

Ungvár

Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola

Kulin Judit

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács  2018.szeptember 25-én ülésezett. Az ülés során meghatározták az idei év tehetségfejlesztő munkájának részleteit. Ezen kívül a Tanács a nyár során kidolgozta valamennyi tantárgy tantervét, illetve tananyagát, amely alapján minden Tehetségpontban egységesen zajlik majd az oktatás. Minden tehetségpontban a foglalkozások szombatonként háromszor 75 percig tartanak. A 3-11. osztályos (3-4., 5-6., 7-8., 9-11. osztályos korcsoportokban) tanulók az alábbi tantárgyi csoportokban vehetnek részt a foglalkozásokon 2017. október 20. – december 1. között:

Humán tantárgyi csoportok:

 1. Magyar nyelv-ukrán nyelv-angol nyelv
 2. Történelem- irodalom-művészettörténet

Reáltantárgyi csoportok:

 1. Matematika-informatika- fizika
 2. Biológia –kémia –földrajz

Alsós tantárgyak

 

A Beregszászi Tehetségpont megnyitóján Váradi Natália, a program szervezője, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője hangsúlyozta, hogy a tehetséggondozás Kárpátalján létfontosságú és az ezen a területen segítő szakemberek munkája nélkülözhetetlen, hiszen nélkülük a tehetséggondozó programjaink nem érnék el céljukat és a megfelelő célcsoportokat. A tehetségek felkutatása, gondozása komoly feladat. Éppen úgy, mint az hogy úgy dolgozzunk, hogy a tehetségek érezzek, hogy van hátterük, támogatóik, van, aki hisz bennük. Érezzek, hogy számíthatnak ránk, a „GENIUS” Alapítványra, tehetséggondozó szervezetekre, pedagógusokra.  A tehetségek megtalálása és gondozása nemzetstratégiai ügy, hiszen ezzel a jövőbe fektetünk be, a jövőt építjük. Ha a sötétben a legparányibb fényt is észrevesszük, akkor keressük a tehetségeket a napvilágnál, éberen és nyitott szemmel. Soha ne kételkedjünk abban, hogy egy kis csoport gondolkodó, céltudatos, elkötelezett ember képes megváltoztatni egy közösség, régió, de időnként az egész világ történelmét is, ugyanis valójában ez mindig is így történt. Ha az embernek világos célja van, még a legrosszabb körülmények között, a legrögösebb úton is haladni fog, viszont ha az embernek nincs célja, még a legsimább úton sem jut el sehova. Mindezeken kívül jó munkát és eredményekben gazdag sikeres tanévet kívánt Isten áldásaiban.

A 2018/2019-es tanévben, a nyolc körzetben október 20-án, azaz az első foglalkozáson összesen 1811 tanuló vett részt a tehetséggondozásban az alábbi körzetenkénti megoszlásban:

Aknaszlatinai Tehetségpont –168 tanuló

Bátyúi Tehetségpont –194 tanuló

Beregszászi Tehetségpont –422 tanuló

Mezővári Tehetségpont –170 tanuló

Munkácsi Tehetségpont –115 tanuló

Nagydobronyi Tehetségpont – 358 tanuló

Péterfalvi Tehetségpont –234 tanuló

Ungvári Tehetségpont –150 tanuló

A tehetséggondozó munka december 1-ig tart, illetve tovább folytatódik a tavaszi szemeszterben tantárgyi vetélkedők formájában.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is sikerekben gazdag eredményes tanévet kíván minden oktató és diák számára.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

 

 

2018. október 20. szombat 10:19
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It