Kezdetét vette a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) minden év májusában kerül megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve. Az idei jubileumi XV. KTDK-t a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával valósítjuk meg.

A konferencián való részvételnek idén több módja volt, ugyanis a személyes részvétel mellett online formában is lehetőség volt bekapcsolódni a Google Meet felületen.

A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. Az esemény egy kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórum, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között az új tudományos és személyes kapcsolatok megteremtését, a már létező ismeretségek elmélyítését.

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhetett pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehetett, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is, melyre 2020. június 16. – 2021. március 10. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 38 fiatal kutató küldte be pályaművét, melyből egy pályamunka társszerzős.

A jelentkezők 4 felsőoktatási intézményt képviselnek: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (31 fő), Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (5 fő), Újvidéki Egyetem (1 fő).

A konferencia előadásai 7 szekcióban zajlanak:

 1. Agrártudományi, Biológia és Kémia (3 előadó)
 2. Földtudományi (5 előadó)
 3. Turizmus (5 előadó)
 4. Matematika, Informatika és Számvitel (8 előadó)
 5. Filológia (6 előadó)
 6. Történelem- és Társadalomtudományi – I. (5 előadó)

(A II. világháború kitörése előtti korszak)

 1. Történelem- és Társadalomtudományi – II. (6 előadó)

(A II. világháború ideje és az azt követő korszak)

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kapott.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat megkapták, igy előadásuk előtt lehetőségük volt abban módosításokat, javításokat eszközölni. A pályamunkákat minimum 3 maximum 8 opponens értékelte, melyből legalább egy határontúli (magyarországi, erdélyi) és egy kárpátaljai doktori fokozattal rendelkező szakember volt, valamint a Momentum Doctorandus által javasolt fiatal kutatók vettek részt a beérkezett dolgozatok bírálatában. A szakemberek pontszámokkal látták el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indul a konferencián.

Az opponensek az alábbi szempontok alapján értékelték a versenydolgozatokat:

 1. Szerkesztés, stílus, szerkezet (10 pont)
 2. A téma irodalmának feldolgozása (10 pont)
 3. A téma feldolgozási módszerének színvonala (10 pont)
 4. Az eredmények értékelése (10 pont)
 5. A pályamű korszerűsége, fontossága (10 pont)

Így a versenyzők maximum 50 ponttal indulhatnak a konferencián.

A konferencián a zsűri az alábbi szempontok alapján értékel:

1) Előadói stílus (20 pont)

2) Elmondottak tartalma (15 pont)

3) Vitakészség és szakmai kompetencia (15 pont)

A versenyző diák a TDK-n bemutatott előadásra maximum 50 pontot kaphat.

A hozott és az előadás bemutatásával szerzett pontok alapján egy versenyző maximum 100 pontot érhet el.

A beérkezett pályamunkákat 84 opponáló bírálta összesen 26 határon túli és kárpátaljai intézményből: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Budapest Főváros Levéltára, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Egyetem, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Károli Gáspár Református Egyetem, Kárpátaljai Posztgraduális Pedagógiai Oktatási Intézet, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Magyar Fürdővárosok Szövetsége, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Momentum Doctorandus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Selye János Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Ungvári Nemzeti Egyetem, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár.

A konferencián 45 zsűritag értékeli az előadásokat, melyből 26 határon túli és 19 kárpátaljai neves szakember.

A zsűritagok 20 határon túli (17) és kárpátaljai (3) intézményből csatlakoztak be a konferenciára.

XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia zsűri tagjai

 

S.sz.

Szekció

S.sz.

Zsűri

Beosztás

Intézmény

1.

Agrártudományi, Biológia és Kémia

1.

Dr. Csoma Zoltán

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2.

Prof. Dr. Fábry Zoltán

egyetemi tanár

Ungvári Nemzeti Egyetem

3.

Dr. Gyurácz József

egyetemi docens, tanszékvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem

4.

Dr. Hadnagy István

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

5.

Dr. Kohut Erzsébet

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

6.

Dr. Szabó Marján

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2.

Földtudományi

7.

Dr. Berghauer Sándor

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

8.

Dr. Kovály Katalin

tudományos munkatárs

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

9.

Dr. Szalkai Gábor

egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

10.

Dr. Pécz Tibor

tudományos főmunkatárs

Pécsi Tudományegyetem

3.

Turizmus

11.

Bácskainé dr. Pristyák Erika

egyetemi docens

Nyíregyházi Egyetem

12.

Dr. Komáromi István

egyetemi docens

Nyíregyházi Egyetem

13.

Dr. Molnár D. István

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

14.

Dr. Pirisi Gábor

adjunktus

 

Pécsi Tudományegyetem

15.

Dr. Raffay-Danyi Ágnes

egyetemi docens

Pannon Egyetem

16.

Dr. Raffay Zoltán

habilitált egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

17.

Dr. Vince Tímea

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

4.

Matematika és Számvitel

18.

Dr. Bartos Mária

egyetemi docens

Ungvári Nemzeti Egyetem

19.

Dr. Hanuszics Veronika

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

20.

Dr. Juhász Tibor

egyetemi docens

Eszterházy Károly Egyetem

21.

Dr. Király Roland

egyetemi docens

Eszterházy Károly Egyetem

22.

Dr. Ladányi Márta

habilitált docens

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

23.

Dr. Loszkorih Gabriella

tanszékvezető-helyettese

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

24.

Dr. Orosz Viktor

tanszékvezető, docens

Kárpátaljai Posztgraduális Pedagógiai Oktatási Intézet

25.

Dr. Tarics Zoltán

tudományos főmunkatárs

Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet

5.

Filológia

26.

Dr. Beregszászi Anikó

docense

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

27.

Dr. Györke Magdolna

docens

Ungvári Nemzeti Egyetem

28.

Dr. Huszti Ilona

docense

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

29.

Dr. Lőrincz Marianna

docense

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

30.

Dr. Nagy László

adjunktus

Szegedi Tudományegyetem

31.

Dr. Robin Edina

egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem

32.

Trentinné dr. Benkő Éva

egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

6.

Történelem és- Társadalomtudományi – I.

(A II. világháború kitörése előtti korszak)

33.

Prof. Dr. Bárány Attila

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

34.

Fazekasné dr. Toma Katalin

főosztályvezető-helyettese, főlevéltáros

Budapest Főváros Levéltára

35.

Kujbusné dr. Mecsei Éva

igazgató

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

36.

Dr. Seres Attila

tudományos munkatárs

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

37.

Dr. Sallai József

nyugalmazott docens

Nyíregyházi Egyetem

38.

Dr. Váradi Natália

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

7.

Történelem és- Társadalomtudományi –II.

(A II. világháború ideje és az azt követő korszak)

39.

Dr. Forisek Péter

egyetemi docens

Debreceni Egyetem

40.

Dr. Paksa Rudolf

tudományos munkatárs

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

41.

Dr. Palasik Mária

osztályvezető

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár

42.

Dr. Pallai László

egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem

43.

Dr. Püski Levente

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

44.

Dr. habil. Remek Éva

egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

45.

Szamborvszkyné dr. Nagy Ibolya

docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A kárpátaljai TDK-zó fiatal kutatók a konferencián bemutatott előadásért eszköztámogatásban részesülnek, melynek keretén belül SONY WH-CH510 típusú fejhallgatók kerülnek kiosztásra, összesen 500 000 forintnak megfelelő értékben.

A 7 szekció első helyezettei díjként AGESTAR típusú 500 GB-os külső merevlemezeket kapnak az elismerő oklevél mellé.

Az elért eredmények alapján a résztvevő előadók részt vehetnek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amely 2023 tavaszán kerül majd megrendezésre. Csernicskó István, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke a 7 szekció első helyezettjét ösztöndíjban részesíti.

Az elmúlt 10 évben II.RFKMF-ról a KTDK-ra a legtöbb diákot delegált tanszékek:

S.sz.

Tanszék

Tanszékvezető

Delegált hallgatók száma

1.

Földtudományi és Turizmus Tanszék

Dr. Molnár József

57 fő

2.

Történelem és Társadalomtudományi Tanszék

Dr. Csatáry György

45 fő

3.

Biológia és Kémia Tanszék

Dr. Kohut Erzsébet

32 fő

4.

Filológia Tanszék Magyar nyelv és irodalom tanszéki szakcsoport

Dr. Beregszászi Anikó

30 fő

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2011-ben azzal a céllal hozta létre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt, hogy az esélyegyenlősség jegyében végezzen tehetséggondozó, tehetségsegítő, tudományosságot támogató munkát, így 2011 óta a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata a konferencia szervezése a főiskola szakmai felügyelete alatt.

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia 15. évfordulója alkalmából és az idén tíz éves jubileumát ünneplő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tiszteletét és köszönetét fejezte ki azoknak a neves szakembereknek és egyben kollégáknak, akik a kezdetek óta segítik a konferencia munkáját, szakmaiságukkal hozzájárulnak a konferencia sikeréhez és emelik annak színvonalát, emellett diákokat készítenek fel a TDK egyes szekcióiba. Számukra a konferencián díszoklevelek és ezüstmedálok kerültek átadásra.

A kezdetek óta minden évben töretlenül segítik a konferencia munkáját, így elismerésben részesülnek:

S.sz.

Név

Intézmény

Kitüntetés indoka

1.

Dr. Györke Magdolna

Ungvári Nemzeti Egyetem docense

zsűritagságért, opponálói tevékenységért a Filológia Szekcióban

 

Prof. Dr. Csernicskó István

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

A 15 éve működő Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében nyújtott szakmai támogatásért.

2.

Dr. Forisek Péter

Debreceni Egyetem docense

zsűritagságért, opponálói tevékenységért a Történelemtudományi Szekcióban

 

Dr. Orosz Ildikó

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A 15 éve működő Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében nyújtott szakmai támogatásért.

3.

Dr. Pallai László

Debreceni Egyetem docense

zsűritagságért, opponálói tevékenységért a Történelemtudományi Szekcióban

4.

Dr. Sallai József

Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense

zsűritagságért, opponálói tevékenységért a Történelemtudományi Szekcióban

5

Prof. Dr. Szendrő Péter

Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)

A 15 éve működő Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében nyújtott szakmai támogatásért.

6.

Dr. Tarics Zoltán

Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

zsűritagságért, opponálói tevékenységért a Fizika és Matematika Szekcióban

7.

Dr. Weiszburg Tamás

Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke

zsűritagságért, opponálói tevékenységért a Földtudományi Szekcióban, szakmai kapcsolatok biztosításáért

A KTDK-ra az elmúlt 10 évben legtöbb hallgatót delegált oktatók, akik elismerő oklevélben részesülnek:

S.sz.

Oktató

Delegált hallgatók száma

Tanszék

 1.  

Dr. Beregszászi Anikó

10 fő

Filológia Tanszék Magyar nyelv és irodalom tanszéki szakcsoport

 1.  

Dr. Berghauer Sándor

7 fő

Földtudományi és Turizmus Tanszék

 1.  

Dr. Csatáry György

8 fő

Történelem és Társadalomtudományi

 1.  

Dr. Csoma Zoltán

7 fő

Biológia és Kémia Tanszék

 1.  

Dr. Gönczy Sándor

13 fő

Földtudományi és Turizmus Tanszék

 1.  

Dr. Huszti Ilona

8 fő

Filológia Tanszék Angol nyelv és irodalom tanszéki szakcsoport

 1.  

Dr. Molnár D. István

8 fő

Földtudományi és Turizmus Tanszék

 1.  

Dr. Molnár József

15 fő

Földtudományi és Turizmus Tanszék

 1.  

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya

7 fő

Történelem és Társadalomtudományi

A KTDK előadásaira minden érdeklődő online formában csatlakozhatott.

Dr. Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója,

a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia szervezője

2021. május 14. péntek 12:10
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It