Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019. évi esszépályázata

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

 

Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő írással lehet, különös tekintettel az alábbi témákra:

a) Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság - Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?

b) Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre

c) Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra

d) Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)

e) Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben

f) Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában

g) Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban

h) Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja

i) Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái

j) Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?

k) Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája 

l) A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában

m) Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára

n) Kisebbségvédelem a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában?

o) Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?

p) Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem

q) Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt

r) Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói

s) A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében

t) Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága

u) Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?

v) Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz

w) Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai

x) Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek? 

 

A FELHÍVÁS RÉSZLETEI

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

2019. február 1. péntek 08:31
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It