Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program 2014-2015

A 2014/2015-ös tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételre vonatkozó pályázat meghirdetése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók, hallgatócsoportok és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételre (a csatolt fájl neve: BIMASZ_kutatoi_paly_2014_2015_ok.doc).

A pályázat célja: a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységének elősegítése, ezáltal hozzájárulás a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosításához.  

Pályázat tárgya: a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2014/2015-es tanévben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére tutorális (vezetőtanár által segített, koordinált) képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, a szakkollégiumi programba felvett hallgatókhoz kapcsolódó vezetőtanárok (tutorok) bevonásával tudományos igénnyel mérhető tanulmány elkészítését támogatja. 

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 32 fő, ezen belül legfeljebb öt, maximum 2-3 fős csoport. A hallgatói ösztöndíj a 2014/2015-ös tanév 10 hónapjára nyerhető el, mértéke:

- egyéni pályázók esetében 28.000,- Ft/hó/fő, azaz összesen 280.000,- Ft/tanév/fő,

- csoportos pályázók esetében 42.000,- Ft/hó/csoport, azaz összesen 420.000,- Ft/tanév/csoport, tehát 2 fős csoport esetében 21.000,- Ft/hó/fő, azaz összesen 210.000,- Ft/tanév/fő, 3 fős csoport esetében 14.000,- Ft/hó/fő, azaz összesen 140.000,- Ft/tanév/fő. 

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma legfeljebb 25 fő. A tutori ösztöndíj mértéke egyéni tutorálás esetében 120.000,- Ft/tanév/fő, csoport tutorálása esetében 150.000,- Ft/tanév/fő mely utólagos kifizetéssel, egy összegben kerül utalásra, amennyiben a tutor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A pályázaton indulni jogosultak köre: A pályázaton indulni jogosultak köre: minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki

• a 2014/2015-ös tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és 

• pályázatában tutoraként olyan, a 2014/2015-ös tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

• Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2014. december 1., éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

• Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2014. december 2., 15.00 óra.

A pályázat forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). A pályázaton szétosztható keretösszeg 10 millió forint.Csatolmányok:
bimaszkutatoipaly20142015ok.pdf
kutatoiszakmaiajanlas2014201520140806.docx
kutatoitutoriszakajanl2014201520140806.docx
2014. november 4. kedd 12:49
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It