Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program 2014-2015

A 2014/2015-ös tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre vonatkozó pályázat meghirdetése.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre (a csatolt fájl neve: BIMASZ_tehetseg_paly_2014_2015_ok.doc).A pályázat célja: a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységének elősegítése, ezáltal hozzájárulás a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosításához.  

Pályázat tárgya: a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2014/2015-ös tanévben tanulmányokat folytató hallgatók részére tutorális képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok (vezetőtanárok) által értékelt tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítését vagy egyéb tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja. 

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 40 fő (ebből a „Magister” /haladó/ pályázati kategóriában ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 15 fő).

A hallgatói ösztöndíj 10 hónapra szól, mértéke: 

- 0-5 kreditpont elérése esetén 20.000,- Ft/hó;

- 6 vagy több kreditpont elérése felett legalább 21.750,- Ft/hó és legfeljebb 28.000,- Ft/hó közötti összegben differenciáltan, a hallgatói ösztöndíjakra rendelkezésre álló pályázati keretösszeg mértéke, a nyertes pályázók száma és az elért kreditpontok mennyiségének függvényében kerül megállapításra.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma szintén legfeljebb 40 fő. A tutori ösztöndíj szintén a tanév 10 hónapjára szól, mértéke egységesen 120.000,- Ft/tanév. 

A pályázaton indulni jogosultak köre: minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki

• aki a 2014/2015-ös tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben folytat tanulmányokat, és

• aki a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2014/2015-ös tanévben szakkollégiumi jogviszonyt létesít, és

• aki vállalja, hogy BI MÁSZ Szakkollégiumi Képzési Programja keretén belül mindkét félévben legalább 2 kredit értékű tárgyat elvégez: az őszi félévben a BI MÁSZ által szervezett prezentációs készségfejlesztő tréning teljesítésével, a tavaszi félévben pedig a BI MÁSZ által kijelölt szakkollégiumi tárgy vagy tréning felvételével és sikeres teljesítésével, és   

• aki felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel. Index szerinti tanulmányi átlaga (nem kummulált, nem súlyozott!!) egyik félévben sem lehet rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál), és

• aki pályázatában tutorként olyan, a 2014/2015-ös tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja

és

• aki „Magister” (haladó) pályázóként a 2012/2013-as vagy a 2013/2014-es tanévben a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban BI MÁSZ Oklevelet kapott, és

• aki „Magister” (haladó) pályázóként nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 2014/2015-ös tanévben, legkésőbb 2015. május 31-ig kutatási témáját a tehetséggondozói szakkollégiumi konferencián kívül saját egykori középiskolájában előadja, ahol egyúttal tájékoztatást tart a Márton Áron Tehetségkutató Szakkollégiumi Programról, és

• aki „Famulus” (kezdő) pályázóként nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 2014/2015-ös tanévben, legkésőbb 2015. május 31-ig kutatási témáját a tehetséggondozói szakkollégiumi konferencián kívül legalább még egy (helyi, hazai, vagy nemzetközi) konferencián előadja.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

• Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2014. december 2., éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

• Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2014. december 3., 15.00 óra.

A pályázat forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). A pályázaton szétosztható keretösszeg 13,5 millió forint.Csatolmányok:
bimasztehetsegpaly20142015ok.pdf
bimasztehetsegtutoriszakmajanl20142015.docx
nyilatkozatfamulus20142015.docx
nyilatkozatmagister20142015.docx
2014. november 4. kedd 13:09
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It