Megtette javaslatát a 2020-2021-es tanévre a Collegium Talentum ösztöndíj odaítéléséről a kárpátaljai felvételi bizottság

A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-tól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola védnöksége és szakmai döntései alapján, a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a Collegium Talentum program lebonyolításával. lyázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltségtámogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításábantutoraik pedig honoráriumban részesülhetnek. A 2020/2021-es tanévre 2020. június 24-én került meghirdetésre az ösztöndíjprogram, melyre július 22-ig volt lehetőség jelentkezni elektronikus úton. Az ösztöndíj a tanév 10 hónapjára szól, havi 100 000 HUF támogatással. 

A 2020-2021-es tanévben, Kárpát-medencei szinten 70 fő vehet részt a programban. Kárpátaljáról 13 jelentkező élt a lehetőséggel, akik közül 12  mérettette meg magát 2020. augusztus 22-én tartott online felvételi vizsgán a Microsoft Teams program használatávalkülönböző tudományterületeken, mint például: matematika, jog, pedagógia, néprajz, nyelvészet, óvodapedagógia, biológia, informatika és orvostudomány. A programra 100%-os túljelentkezés volt, hiszen Kárpátalján idén 6 ösztöndíj ítélhető oda. 

Felvételi Bizottságot több ve a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács és a Kárpàtaljai Magyar Szakmai Bizottság tagjai közül kéri fel Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács-Előértèkelő Bizottság elnöke megbízásából a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány.

 

 

Az augusztus 22-ei Felvételi Bizottság tagjai a következőek voltak

- Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a földtudományok doktora

-Dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, a jogtudományok doktora

Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója

- Prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, nyelvészprofesszor 

- Dr. Rácz Béla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a földtudományok és történelemtudományok doktora

- Dr. Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a földtudományok és gazdaságtudományok doktora

- Prof. Dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora 

- Dr. Kohut Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, a természettudományok doktora 

Dr. Huszti Ilona, a II. Ràkóczi Ferenc Kárpàtaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense, bölcsészettudományok és pedagógiatudományok doktora 

Dr. Váradi Natália, a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem - és társadalomtudományi Tanszékének docense, történelemtudományok doktora.

Felvételi Bizottság megtette javaslatát, melyről végleges döntést szeptember közepén a Sapientia Hungaria kuratóriuma hoz, miután valamennyi régióban lezajlottak a felvételi elbeszélgetések. A 13 jelentkező közül 7 személy vállalta az önkéntes státuszt, azaz ha nem kerül be ösztöndíjas helyre,az előadásokon részt vehet. felvételi bizottság 3 főnek ítélte oda az önkéntes státuszt.

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

2020. augusztus 24. hétfő 14:37
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It