Megtette javaslatát a 2021-2022-es tanévre a Collegium Talentum ösztöndíj odaítéléséről a kárpátaljai felvételi bizottság

A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-tól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola védnöksége és szakmai döntései alapján,a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a Collegium Talentum program lebonyolításával. A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülhetnek. A 2021/2022-es tanévre 2021.június 23-án került meghirdetésre az ösztöndíjprogram, melyre július 19-ig volt lehetőség jelentkezni elektronikus úton. Az ösztöndíj a tanév 10 hónapjára szól, havi 100 000 HUF támogatással, melynek elnyerése esetén a hallgató 100%-ban részesül, a tutor pedig ennek az összegnek az 50%-ban. Az ösztöndíj a nyertesek számára biztosítja a költségeit  a kötelező konferenciarészvételnek, a kötelező nyelvvizsgának és a tanévben kötelező 2 műhelykonferencián való részvételnek is.

 

Kárpátaljáról 11 jelentkező élt a lehetőséggel és mérettette meg magát 2021. szeptember 2-án tartott hibrid (online és offline) felvételi vizsgán: online a Zoom program használatával és személyes jelenléttel pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében.

A jelentkezők különböző tudományterületeket képviseltek, mint például: matematika, jog, pedagógia, néprajz, nyelvészet, irodalom, biológia, informatika, nemzetközi kapcsolat, történelem és orvostudomány. A felvételizők között 6 személy PhD képzésben és 5 fő MA szintű képzésben vesz részt, 5-en az Ungvári Nemzeti Egyetemen, 3-an a Debreceni Egyetemen és 3-an a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A szeptember 2-ai Felvételi Bizottság tagjai a következőek voltak:

- Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a Collegium Talentum szakmai vezetője, a földtudományok doktora

-Dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, a Collegium Talentum szakmai vezetője, a jogtudományok doktora

- Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója és szakmai vezetője

- Prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, nyelvészprofesszor

- Dr. Fodor Gyula, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a földtudományok és gazdaságtudományok doktora

- Prof. Dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora

- Prof. Dr. Szircsák Erzsébet, az Ungvári Nemzeti Egyetem Belgyógyászat Alapjai Tanszék tanszékvezetője, az orvostudományok professzora

- Dr. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem - és társadalomtudományi Tanszékének docense, a történelemtudományok doktora.

A Felvételi Bizottság a szóbeli vizsga alkalmával rangsort állított fel és megtette javaslatát a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriumának, melynek értelmében 5 személyt javasolnak ösztöndíjra, 1 főt várólistára és 2 hallgatót önkéntesi státuszra ajánlotta. Az SHA a regionális felvételi vizsgák lebonyolítását követően a szeptember 20-ai héten ülésezik és dönt a javaslatokról. A végleges döntésről minden pályázó személyesen kap elektronikus értesítést.

Váradi Natália,

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központjának vezetője

2021. szeptember 2. csütörtök 15:32
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It