Ösztöndíj határon túli magyar hallgatók és tutoraik részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban

A pályázat célja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és tutoraik (vezetőtanáraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre.

Pályázhat

Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló), Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező személy, aki

  • a 2012/13-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben folytat tanulmányokat, és a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2012/2013-as tanévben szakkollégiumi jogviszonyt létesít, és
  • felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel, melyek átlaga nem lehet rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál), és
  • pályázatában tutorként a 2012/13-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázati adatlapon aláírásával elfogadja.

Pályázati feltételek

Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program egyéni munkaterv szerint végzett speciális képzést jelent, amelynek célja nem valamely kötött tanterv teljesítése, hanem a képzés során létrejövő, tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum megalkotása.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 40 fő.

Pályázati kategóriák:

  1. „Famulus” (kezdő) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben nem vett részt a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban.
  2. „Magister” (haladó) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben részt vett a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban, és azt eredményesen teljesítette.

Az ösztöndíj mértéke

A hallgatói ösztöndíj 10 hónapra szól, mértéke:

  • 4-9 kreditpont elérése esetén 20.000,- Ft/hó;
  • 10 vagy több kreditpont elérése felett legalább 24.500,- Ft/hó és legfeljebb 30.000,- Ft/hó közötti összegben differenciáltan, a hallgatói ösztöndíjakra rendelkezésre álló pályázati keretösszeg mértéke, a nyertes pályázók száma és az elért kreditpontok mennyiségének függvényében kerül megállapításra.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma szintén legfeljebb 40 fő.

A tutori ösztöndíj szintén a tanév 10 hónapjára szól, mértéke egységesen 130.000,- Ft/tanév. Egy vezetőtanár (tutor) legfeljebb 3 fő, a pályázaton nyertes hallgató vezetőtanári feladatait vállalhatja. Amennyiben egy vezetőtanár egynél több pályázaton nyertes hallgató vezetőtanári feladatait is ellátja, akkor a Balassi Intézet a vezetőtanárral az általa tutorált hallgatóként különkülön köt szerződést, és a vezetőtanárt az általa tutorált hallgatóként járó tutori ösztöndíjak is
megilletik. (Pl. ha valamely vezetőtanár két pályázaton nyertes hallgatót tutorál, akkor vele a két nyertes hallgató után a Balassi Intézet két szerződést köt, melyek szerint a vezetőtanárt kétszer 130.000,- Ft/tanév, összesen 260.000,- Ft/tanév) tutori ösztöndíj illeti meg.)

A benyújtás határideje

Az aláírt pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek személyes benyújtásának határideje: 2012. december 17., 14.00 óra., postai úton történő beérkezésének határideje: 2012. december 17.

Érdeklődés

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: +36-1-368-8860/123 mellék
tehetseg@bbi.hu

A pályázati kiírás

Ösztöndíj határon túli magyar hallgatók és tutoraik részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban

 

2013. január 28. hétfő 23:18
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It