Ösztöndíjprogramok, tudományos konferenciák a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2011-2022 között

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2011-ben hozta létre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt, amely azóta az esélyegyenlőség jegyében végez széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, tehetségkutatást Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi-, főiskolai hallgatói és fiatal kutatói között.

Az Alapítvány célja többek között a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése, hogy minél több lehetőséget kínáljon a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére, értelmes fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, a magyar nyelvű szakmai munka és kutatás támogatása, a szülőföldön való érvényesülés segítse.

Az Alapítvány működteti a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot, valamint a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsot. Az előbbi az általános- és középiskolás fiatalok számára kínál számos tehetségfejlesztő programot, az utóbbi a felsőoktatásban tanuló tehetségeket karolja fel. Mindkét tanácsban a II. RFKMF különböző tanszékeinek szakoktatói, valamint a KMPSZ által delegált, több éves gyakorlattal rendelkező pedagógusok vannak jelen.

Valamennyi program infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, anyagi hátterét a Magyar Kormány különböző pályázati projektek keretén belül biztosítja. Együttműködve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, a teljesség igénye nélkül, az alábbi tudományos konferenciákat és ösztöndíjprogramokat valósítjuk meg:

 

Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia létrehozója, meglapítója a Rákóczi-főiskola egykori rektor-helyettese, néhai Dr. Barkáts Jenő, aki 2006-2010 között koordinálta a konferencia szervezését, lebonyolítását.

2011-től a konferenciát a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve közösen szervezi meg az ukrán tudomány napjához igazodva, főként a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tanulók számára. Az elmúlt öt évben a rendezvény kárpát-medenceivé nőtte ki magát, mivel fiatal kutatók, diákok, a Kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből is részt vesznek a tanácskozáson.

 

A konferencia célja

A KTDK eredeti célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A KTDK-t olyan Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szerveződik, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését. A konferencia további célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató főiskolai és egyetemi hallgatók számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban neves határon túli és kárpátaljai szakemberek zsűrizik az előadókat és látják el őket hasznos tanácsokkal a további kutatásaikra vonatkozólag.

Általános részvételi feltételek

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára az OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A konferencia témái

A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, egyeztessenek a szervezőkkel.

A nevezés

A konferenciára nevezni egy online regisztrációs felületen van lehetőség.

Az aktuális konferencia nevezése az alábbi felületen érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/1lr31rcmNpNSxy2b6Z4RyghCgPDUhfJlLhyk206-hx-s/edit

A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

Az aktuális nevezési lap IDE kattintva letölthető vagy „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában személyesen igényelhető.

A becsületbeli nyilatkozat IDE kattintva letölthető vagy „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában személyesen igényelhető.

A pályamunka beküldése

A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag elektronikus formában kell feltölteni a regisztrációs felületre, illetve elküldhető az geniusja2019@gmail.com vagy a ktdk.info@gmail.com címre.

A pályamunkákat az Alapítvány minden év március elejéig várja.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!

A pályamunkák szakmai bírálata 

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap. A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

Részvétel a konferencián

A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.

Kárpátalján ez az egyetlen olyan konferencia, ahonnan a résztvevő előadók kimagasló teljesítményük alapján kijuthatnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Évente 30-50 előadó vesz részt a konferencián, 7-9 szekcióban a kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből. A konferenciára minden év őszétől tavaszáig lehet jelentkezni.

A KTDK résztvevőinek listája IDE kattintva letölthető.

A KTDK intézményi statisztikája IDE kattintva letölthető.

IDE kattintva letölthető a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékeinek KTDK-n való részvételi statisztikája.

A versenydolgozatok írásbeli- és szóbeli értékelést kapnak. Az írásbeli értékelést legalább három szakember végzi. A beérkezett és összesített opponensi vélemények alapján egy versenyző maximum 50 pontot kaphat.

A KTDK szempontrendszere az írásbeli értékeléshez IDE kattintva tölthető le.

A KTDK pontozólapja az opponáláshoz IDE kattintva letölthető.

A versenyző diák a KTDK-n bemutatott előadásra maximum 50 pontot kaphat. A hozott és az előadás bemutatásával szerzett pontok alapján egy versenyző maximum 100 pontot érhet el.

A KTDK szóbeli értékelési szempontjai IDE kattintva tölthető le.

 

Tudományos Vitadélután

A "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közösen együttmüködve 2018-tól a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia kiegészítő tevékenységeként Tudományos Vitadélutánt szervez.

A Tudományos Vitadélután célja, hogy minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek a kárpátaljai főiskolás és egyetemista hallgatók, azaz a kárpátaljai magyarság jövőjét jelentő értelmiségiek és rálátásuk legyen a világban zajló folyamatokra, problémákra, kihívásokra.

Célközönség: TDK-zó fiatal kutatók, a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjasai, valamint a főiskolai és egyetemista hallgatók.

Tapasztalat: a tudományos vitadélutánok lehetőséget biztosítanak a fiatal kárpátaljai magyar kutatók képzéshez, ösztönözve a célcsoportot a tudományos, innovatív kutatások terén.

A vitaestekre határon túli és kárpátaljai neves szakemberek kapnak meghívást és előadásukkal emelik a rendezvény színvonalát. Évente 6-10 előadó vesz részt a vitadélutánon.

A Tudományos Vitadélután előadóinak listája 2018-2022 között IDE kattintva letölthető.

A Tudományos Vitadélutánon 2018-2022 között több mint 200 fő vett részt. A Vitadélután résztvevői a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjai.

A Tudományos Vitadélután résztvevőinek listája tanszékenként IDE kattintva letölthető.

A Tudományos Vitadélután intézményi statisztikája IDE kattintva letölthető.

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia és Tudományos Vitadélután megvalósulását a  Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszert, a Nemzeti tehetségprogram és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját 2004-ben néhai Dr. Barkáts Jenő, a Rákóczi-főiskola egykori rektor-helyettese indította útjára, aki 2010-ig folyamatosan szervezője és lebonyolítója volt a konferenciának.

2011-től a konferenciát a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve közösen szervezi meg a magyar tudomány napjához igazodva. Célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató doktorandusok és doktor jelöltek, vagy tanulmányaikat egyetem után is folyatatni vágyó fiatalok számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban neves határon túli és kárpátaljai szakemberek értékelik az előadókat. A konferenciára minden évben június-október között lehet jelentkezni, melyen évente 20-35 előadó vesz részt, 2-4 szekcióban a kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1 fő), Debreceni Egyetem (29 fő), Eötvös Loránd Tudományegyetem (13 fő), Eszterházy Károly Egyetem (2 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (34 fő), Miskolci Egyetem (3 fő), Munkácsi Állami Egyetem (1 fő), Pécsi Tudományegyetem (4 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (11 fő).

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciájának résztvevői listája tanszékenként IDE kattintva letölthető.

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciájának intézményi statisztikája IDE kattintva letölthető.

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Soós Kálmán ösztöndíjprogram

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2012/2013-as tanévtől minden évben meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Célja, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és tanárait tudományos tevékenységre ösztönözze, fejlessze a magyar tudományos szaknyelvet, elősegítse a Kárpátalján működő magyar nyelvű tanszékek és intézmények együttműködését, segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Nem utolsó sorban a programmal emléket kívánunk állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kálmánnak.

Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze, melyre minden év júniusától szeptemberig lehet jelentkezni.

Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat.

A pályázatra olyan magyar nemzetiségű tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani magyar nyelven.

A Kárpátaljai Vándoregyetem a 2012/2013-as tanévben 12 előadóval indult útjára, melynek kezdetben két állomása volt: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem akkor még Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara, ma már Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet. A 2016-os évtől a Kárpátaljai Vándoregyetem egy harmadik helyszínnel bővült a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiummal, 2020-ban pedig bekapcsolódott negyedik helyszínként a beregszászi Ortutay Elemér Görög Katolikus Szakkollégium.

A Vándoregyetem 2015-ben két alkalommal is megvalósult, így 2021. november 15-én 10. jubileumát ünnepelhette. A tudományos programon az elmúlt 10 évben összesen 78 előadás hangzott el. Ez évente 2-4 szekcióban 4-10 előadót és közel 100 érdeklődőt jelent. A Vándoregyetem résztvevői a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem doktorai professzorai.

A Kárpátaljai Vándoregyetem ösztöndíjasainak listája tanszékenként 2013-2021 között IDE kattintva letölthető.

A Kárpátaljai Vándoregyetem intézményi statisztikája IDE kattintva letölthető.

Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázatra legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral lehet jelentkezni.

Pályázatok értékelése és bírálata

A beérkező pályázatok elbírálását és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által kijelölt szakemberek végezik, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék.

A 2012/2013-as tanévben az első jegyzettámogatásai pályázat ösztöndíjasainak létszáma 22 fő volt.

Az elmúlt 10 évben a jegyzettámogatási alprogram keretein belül 160 jegyzet került támogatásra. A résztvevők különböző kárpátaljai intézmények oktatói, kutatói.

Az oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogram ösztöndíjasainak listája 2013-2021 között IDE kattintva letölthető.

A oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogram intézményi statisztikája IDE kattintva letölthető.

Minden évben egyre több oktatási jegyzet jelenik meg honlapunkon, ami segíti a hallgatók vizsgákra való felkészülését.

Az ösztöndíjban részesült pályázók jegyzetei az alábbikban letölthető:

2012/2013-as tanév

2013/2014-es tanév

2014-2015-ös tanév

2015-2016-os tanév

2016-2017-es tanév

2017-2018-as tanév

2018-2019-es tanév

2020-2021-es tanév

2021-2022-es tanév

Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan diákok támogatása a cél, akik az elmúlt két tanévben írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz. Egyre több fiatal nyújtja be szakdolgozatát és diplomamunkáját erre a programra.

Pályázatok értékelése és bírálata

A beérkező pályázatok elbírálását és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által kijelölt szakemberek végezik, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék.

A 2012/2013-as tanévben az első kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. pályázat ösztöndíjasainak létszáma 26 fő volt.

Az elmúlt 10 évben a kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogram keretein belül 289 fő részesülhetett ösztöndíjban. A résztvevők különböző kárpátaljai intézmények tanulói, oktatói, kutatói.

A Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogram ösztöndíjasainak listája tanszékenként 2013-2021 között IDE kattintva letölthető.

2013-2014-es tanév

2014-2015-ös tanév

2016-2017-es tanév

2017-2018-as tanév

2018-2019-es tanév

2019-2020-as tanév

2020-2021-es tanév

2021-2022-es tanév

A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázatok elbírálása

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramot a 2012/2013-as tanévben Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma támogatta, a 2013/2014-es tanévtől az ösztöndíjprogramot a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

 

 

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

irodaigazgatója

2022. július 15. péntek 10:27
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It