Pályázat határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, civil szervezetek és szakemberek rendezvényeinek támogatására

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Gyermek- és Ifjúsági Alap keretében pályázatot hirdet határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-A.

A pályázat célja

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázati program keretében választható programtípusok: ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.)

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében azon önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (társadalmi szervezetek, alapítványok, kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, non-profit korlátolt felelősségű társaságok), és amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):

  • gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
  • gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
  • gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
  • a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

A pályázat részletei

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton maximum 700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet.

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati útmutató 10. pontja szerint.

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. május 1. és 2014. február 28. közé eső időszak.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszeren keresztül.

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29. 23:59 perc

További információ

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu

 Csatolmányok:
ifj-gy-13-a-palyazati-felhivas.pdf
ifj-gy-13-a-palyazati-utmutato.pdf
2013. április 4. csütörtök 09:34
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It