Pályázati felhívás Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

A Program a diaszpóra magyarsága magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 100 fő részére a 2015. február hónap és 2016. június hónap között megvalósuló külföldi programszakasz időtartama alatt. A Program naptári nap szerinti kezdete nyertes pályázónként – figyelembe véve a célországok földrajzi fekvését, illetve a szervezetek javaslatait – eltérő lehet, ezért a Program kezdetének pontos, naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát – azaz a nyertes pályázók kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.Csatolmányok:
palyazatifelhivas.docx
kcspadatlap2015.doc
2015. január 28. szerda 12:10
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It