TÁJÉKOZTATÓ – A HAMAROSAN KIÍRÁSRA KERÜLŐ HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOKRÓL

Értekezletet tartott 2020. június 29-én a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács – Előértékelő Bizottságának tagjai az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályával és az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási Képzési Főosztályával a Hunyadi János ösztöndíjak pályázati kiírásával kapcsolatban.

A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanáccsal 2019. november 12-én közös értekezletet tartott abból a célból, hogy a nyári ösztöndíjak pontozásakor felmerülő értékelési nehézségekre és módosítási javaslatokra reflektáljon. Az ELTE-ITM által kiírt Hunyadi János ösztöndíj minden tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű alap-vagy osztatlan vagy mesterképzésére felvételi eljárással bekerült külhoni hallgatók számára nyújt támogatást, melynek kiírása előkészítési folyamatban van. A 2020/2021-es tanév felhívásába az Agora Információs Központ a november 12-ei módosításokat szerkesztette bele, melyet a Testület szavazást követően egyhangúan jóváhagyott.

Az Agora Információs Központ tájékoztatást kért az ELTE és ITM képviseltében az értekezleten jelen lévő főosztályvezető és osztályvezető uraktól az alábbi kérdésekben:

  • A szerkesztés alatt álló Hunyadi János ösztöndíj felhívása a következőt tartalmazza „Az ukrajnai érettségi vizsgák időbeli eltolódása miatt a 2020/21-es tanévben azok is pályázhatnak Hunyadi János ösztöndíjra, akik 2020. évi központi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban nyernek felvételt nappali munkarendű, államilag finanszírozott alap- osztatlan vagy mesterképzésre, és megfelelnek e kiírásban meghatározott egyéb feltételeknek.”. Az Agora Információs Központ érdeklődött, hogy a gyakorlatban a fent olvasható döntés hogyan valósul meg annak fényében, hogy a kárpátaljai magyar érettségizők azt követően kapják meg az érettségi bizonyítványukat, miután megjelentek a ZNO (független ukrajnai tesztelés) eredmények (július 27.)
  • Továbbá mikorra tehető a Hunyadi János ösztöndíjra pályázók kérelmeinek elektronikus benyújtási határideje, ha a pótfelvételi eljárás augusztus elején veszi kezdetét és azok eredményei (a ponthatárok meghúzása) is augusztus végén várhatóak?
  • Továbbá hogyan orvosolható az a probléma, hogy azok a diákok, akik pótfelvételi eljárással nyernek felvételt valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, az eddigi felvételi jogszabály szerint csakis költségtérítéses formában vehettek részt a felsőoktatásban? A pályázati kiírás azonban leírja, hogy csak azok nyerhetik el az ösztöndíjat, akiket állami ösztöndíjjal vettek fel.
  • Mi a teendő abban az esetben, ha néhány egyetem a pótfelvételi eljárás során is indít állami ösztöndíjas szakokat, de azok csak néhánya szerepel a kárpátaljai fiatalok számára kiírt Hunyadi János ösztöndíj pályázati felhívásában meghatározott támogatott szaklistájában? A logika mentén csak az kaphat ösztöndíjat, aki mindkettőnek megfelel?
  • Az Agora Információs Központ tájékoztatást kért az ELTE-ITM által minden évben kiírásra kerülő Hunyadi János ösztöndíj őszi tanévre szóló részképzés és a szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj pályázat kiírási időpontjairól, feltéve, ha azok kiírásra kerülnek a 2019/2020-as (fiatal oktatói p. esetén) vagy a 2020/2021-es (őszi részképzés esetén) tanévben.

Az Agora Információs Központ a feltett kérdésekre az alábbi válaszokat kapta:

A Hunyadi János ösztöndíj pályázati kiírásának várható dátuma 2020. augusztus 11., melynek 30 napos beadási ideje lesz majd.

Tájékoztatást kapott az AIK a Hunyadi János ösztöndíj program őszi részképzésével és a szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíjprogram meghirdetésével kapcsolatban is a következőeket:

A Hunyadi János ösztöndíj őszi részképzés pályázati kiírásának jogi határa nincsen, azonban befolyásolja a koronavírus okozta járványügyi korlátozások. A pályázat kiírása annak függvénye, hogy az egészségügyi mutatók melyik irányba fognak a közeljövőben mutatni.

A Szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj pályázat a 2019/2020-as tanévre való kiírása nem marad el, ugyanis előreláthatóan utófinanszírozású megvalósítással fog megvalósulni.

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a fent olvasható tájékoztatás nem teljes körű és nem végleges. Kérjük, hogy kövessék nyomon a genius-ja.uz.ua honlapot, ahol a továbbiakban igyekszünk a legfrissebb információval szolgálni a magyarországi felvételi eljárással és a Hunyadi János ösztöndíj pályázat kiírásával kapcsolatban.

 

Agora Információs Központ

2020. július 14. kedd 16:20
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It