Több mint 30 előadó volt XIV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáján

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve ismét megszervezte immáron XIV. alkalommal a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját 2017. november 3-án. A konferenciára jelentkezhetett minden olyan 35 életévét be nem töltött fiatal kutató, akik tudományos fokozattal még nem rendelkeznek. A szervezők 2017. június elejétől október 2-ig várták a jelentkezők nevezését, melynek feltétele egy gondosan kitöltött nevezési adatlap volt, valamint egy 10 oldalas pályamű a tervezett előadásról. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb, tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várták a szervezők. Ennek ismeretében a konferenciára 35 fő jelentkezett. A jelentkezők az intézmények széles palettáját képviselik: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (14 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (4 fő), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (4 fő), Debreceni Egyetem (11 fő), Munkácsi Állami Egyetem (1 fő).

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Vass György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, aki a Beregszászi Konzulátus és a Magyar Kormány üdvözletét tolmácsolta a jelenlévők felé. Nyitóbeszédében köszönetet mondott a szervezőknek, a konferenciának otthont adó intézménynek, a zsűrinek és az előadóknak. Ezután tanácsokkal látta el a fiatal kutatókat, akiknek sok sikert kívánt a tanácskozáshoz.

Ezt követően Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora köszöntötte az egybegyűlteket örömét fejezve ki, hogy az évek során kialakult egy határon átnyúló tudományos közösség Észak- Kelet Magyarország és Kárpátalja neves egyetemeinek doktorai közül, akik szakmai felelősséggel és segítséggel kísérik nyomon a fiatal kutatók pályafutását. Elmondása szerint a tudóst is az alkalom szüli, akiknek meg kell ragadni a Fiatal Kárpátaljai Kutatók konferenciájához hasonló rendezvényeket, melynek megszervezéséért köszönetet mondott. Minden résztvevő számára kívánta, hogy kreativitásuk és frissességük egy 18 éves ember és tudásuk egy 70 éves ember szintjét érje el.

Ezután Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója is üdvözölte a szakmai értékelő bizottságot, az előadókat és az érdeklődőket. A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a GJA és a II. RFKMF évek óta a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezi meg november 3-ához igazítva. Ezen a napon 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. “A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” /Széchenyi István / Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek…”

A magyar elme mindig is híres volt nagyságáról. Kutatóink, tudósaink eddig is eredményesen járultak hozzá az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapításához. Megannyi találmányuk, újításuk szolgálta és szolgálja akár a mai napig is a jövőnket, s táplálja kultúránk megmaradását, felemelkedését. Mi ezen a napon fejet hajtunk elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődésében részt vállaltak, ötletességükkel előrelépést hoztak nemzetünknek. A fő érdem mégis Széchenyi Istvánt illeti, aki az akadémia megalapításával is nemzete felemelkedését szolgálta saját javainak feláldozásával. A nemes esemény előtt tisztelegve kívánt a jelenlévőknek eredményes és tartalmas tanácskozást.

A továbbiakban ismertetésre kerültek a szekciók és azok szakmai értékelő bizottságának tagjai:

 

Filológia szekció zsűritagjai

Dr. Dudics Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet docense

Dr. Lőrinc Marianna, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának docense

Dr. Nánási-Molnár Anita, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának referensét

 

Természettudományi szekció zsűritagjai

Prof. Dr. Fábry Zoltán, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora

Dr. Fiser Béla, a Miskolci Egyetem Kémia Intézetének kutatója

Dr. Kohut Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének docense

Dr. Mészáros Lívia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Informatika és Matematika Tanszékének docense

Dr. Tarics Zoltán, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa

Dr. Vince Tímea, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Turizmus és Földtudományi Tanszék előadó tanára

Prof. Dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője

 

Társadalomtudományi szekció zsűritagjai

Dr. Bacsó Róbert, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Könyvvitel és Auditálás Tanszék tanszékvezetője

Dr. Gyuricsku Kálmán, a Nyíregyházi Egyetem tanára, az Ukrán Közgazdaságtudományi Akadémia tagja

Dr. Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Dr. Püski Levente, a Debreceni Egyetem Modernkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára

 

Történelemtudományi szekció zsűritagjai

Dr. Forisek Péter, Debreceni Egyetem docense, dékánhelyettes,

Kujbusné dr. Mecsei Éva, főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igazgatója

Dr. Mándrik Iván, professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetemes Újkor Tanszék tanszékvezetője

Dr. Pallai László, egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének igazgatóhelyettese

Dr. Sallai József, a Nyíregyházi Egyetem, nyugalmazott docense

 

Az előadásokat követően a szekcióvezetők értékelték, összegezték az előadásokat és hasznos tanácsokkal látták el az előadókat. A konferencia zárásán átadásra kerültek az oklevelek.

A konferencia megvalósítását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

2017. november 4. szombat 11:13
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It