Tudományos Napok a Rákóczi Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve, az Emberei Erőforrások Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tudományos Napok rendezvénysorozatot valósított meg a Rákóczi Főiskolán, 2018. november 6-9. között. Melynek része két tudományos vitaest, egy Tudományos alapismeretek képzés, valamint a XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája.

A rendezvénysorozat 2018. november 6-án vette kezdetét az első vitaesttel, ahol Prof. Dr. Mandrik Iván, az Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetemes Újkor Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást: A történettudomány fejlődése a Kárpát-medencében” címmel.

A második nap (2018. november 7.) központi témája: „Új lehetőségek orvostanhallgatók kommunikációs oktatásában”, melyről Dr. Kelemen Oguz, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet inézetvezetője tartott előadást.

A vitaesteket követően 2018. november 8-9-én kezdetét vette a Tudományos alapismeretek képzés, ahol határon túli és kárpátaljai szakemberek tartottak előadást a fiatal főiskolai és egyetemi hallgatók számára.

A rendezvény megnyitóján jelen volt Hajgató Tamás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, aki a Beregszászi Konzulátus üdvözletét tolmácsolta a jelenlévők felé. Beszédében a tudományos munka fontosságát hangsúlyozta. A konzul úr rávilágított arra, hogy a magyar tudományosság megkérdőjelezhetetlenül a világ élvonalában szerepel. Magyar tudósok munkálkodnak a világ legnagyobb egyetemein, kutatóhelyein, tudományos intézeteiben. Elég, ha csak megemlítjük Szentgyörgyi Albert, Szilárd Leó, Kemény János, Neumann János, Teller Ede, Kármán Tódor nevét. A magyar tudományos élet nagysága felől senkinek sem lehet kétsége, főleg miután ez a névsor még hosszasan folytatódik. A magyarság rengeteg tehetséges kreatív embert adott a világnak, amit értelmezhetünk egyfajta adományként is, de az biztos, hogy a kitartó munka és a megalapozott ismeretek, komoly szerepet játszottak az eddigi elért tudományos sikerekben és biztos vagyok abban, hogy az előbb említett névsor a jövőben is gyarapodni fog – folytatta Hajgató Tamás, majd sok sikert, kitartás és akaratot kívánt a fiataloknak.

A képzést Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója nyitotta meg, aki beszédében elmondta, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 15 éve minden év novemberében megrendezett országos és határon túli programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban. A 2018. évi Magyar Tudomány Ünnepének mottója a "Határtalan tudomány". Ehhez kívánunk csatlakozni mi is. 16, a különféle tudományágak terén, a tudományos világban, szakmában elismert professzor, doktor előadásával, valamint 16 fiatal kutató munkájának ismertetésével, bemutatkozásával. Úgy véljük, hogy a tudomány a jövő és a fejlődés, amelyben nagy szerepet kell, hogy kapjanak a fiatalok, illetve az eredményeket felmutató, példamutató tudósok, akik ezekben a napokban találkozathatnak, eszmecserét folytathatnak. A meghívott vendégelőadók tudományterületük kiemelkedő kutatói, így a tudomány legújabb eredményeit, fogalmait, lehetőségeit, perspektíváit, kérdésfeltevéseit mutatták be előadásaik során. Tehát az egy-egy terület kiemelkedő kutatói a napjainkban különösen aktuális témákba kalauzolták a hallgatóságot. Számos tudományterület szakértői voltak jelen: fizika, biológia, orvostudomány, pedagógia, nyelvészet, néprajz, történelem stb., lehetőséget biztosítva ezzel, hogy a tudományágak között is határtalanul zajlódjék a gondolkodás, illetve több egyetemről: Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról is voltak előadók, ami alátámasztotta az idei tudomány napi mottót, hogy a tudomány határtalan, országokon, intézményeken, tudományterületeken át és keresztül megismerhető, elmélyíthető. Egy izgalmas szellemi utazás térben és időben. A program fő célja: hogy népszerűsítse a tudomány és a kutatómunka jelentőségét, bemutassa az eddigi tudományos kutatások eredményeit egy-egy szakterületen, hangsúlyozza a tudomány és kutatás jelentőségét az oktatásban, valamint az oktatás jelentőségét a tudományban és a kutatásban. Hiszen, ahogy Isaac Newton mondja: „Tudásunk egy csepp, amit nem tudunk az egy egész óceán.”

Váradi Natália hangsúlyozta, hogy a program nyitott volt minden érdeklődő számára, mivel egyet értünk Mark Nelissen, híres biológus szavaival, hogy: „A tudomány szép és jó és nemes, de ha a tudás nem szivárog le a társadalom nagyobb tömegeihez, csak kalapra tűzött pávatoll marad” – zárta gondolatait.


A képzésen többek között előadást tartott: Prof. Dr. Cserincskó István (II. RFKMF), Prof. Dr. Dávid Lóránt Dénes, (ELTE), Dr. Forisek Péter (DE), Dr. Györke Magdolna (UNE), Dr. Huszti Ilona (II. RFKMF), Prof. Dr. Kocsis Károly (MTA), Prof. Dr. Kökényesi Sándor (DE), Dr. Palasik Mária (ÁBTL), Dr. Pallai László (DE), Dr. Tarics Zoltán (UNTA EFKI), Prof. Dr. Tonk Márton (Sapientia EMTE), Dr. Varga Zoltán (DE), Dr. Váradi Natália (II.RFKMF), Prof. Dr. Zoltán András (ELTE).

Az előadások végeztével a hallgatóság feltehette kérdéseit, elmondhatta hozzászólásait, megjegyzéseit.

 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

2018. november 12. hétfő 14:08
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It