Véget ért a "Tehetséggondozás a humán tudományok útján" című 30 órás honismereti képzés

NTP-HTTSZ-M-20

Véget ért a "Tehetséggondozás a humán tudományok útján" című 30 órás honismereti képzés. A "Tehetséggondozás a humán tudományok útján" című 30 órás képzés olyan plusz tudással látta el a diákokat, melyet az iskolai tantervek nem tartalmaznak. Célja volt az érettségi felkészítés honismereti témaköröket érintve a nemzeti identitásuk erősítése és fejlesztése érdekében. Továbbá a humán tudományok területén olyan értelmiségi réteg és közösség kinevelése, akik a továbbiakban saját közösségükben kamatoztatni tudják a szerzett tudásukat. A program további célja volt a kárpátaljai fiatalok identitástudatának erősítése és szülőföldjükhöz való ragaszkodás elősegítése a programon szerzett honismereti tudás által.

A 2020-2021-es tanévben a tehetséggondozó hétvégéket 2020. szeptember 19 és december 19. közötti időszakban 8 alkalommal kerültek megtartásra 5-5 diák részvételével történelem illetve magyar nyelv és irodalom csoportokban. 

A diákok beválogatása az eddigi elért eredményeik alapján valósult meg, ugyanis olyan középiskolás diákokat hívott meg az Alapítvány a képzésre, akik tanulmányaik alatt komoly eredményeket értek el különböző tantárgyi vetélkedők alkalmával. 10 középiskolás (10-11. osztályosok) hívtunk meg, akik életévüket illetően 15-17 év között járnak. Ők a KMPSZ által szervezett megyei "Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen és történelem vetélkedőkön értek el eredményeket. A felsorolt szempontok alapján 10 diákot hívott meg a program két szakmai referense: Nedbál Klaudia, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium történelem tanára és Snicer Zsolt, a Jánosi Középiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára a programban való részvételre. A fiatalok az alábbi iskolákat képviselték: 4 fő a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot, 3 diák a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumát és 2 diák a Beregszászi 4. Számú Középiskolát és 1 diák a Jánosi Középiskolát, akik közül 2 fő 10. osztályos és 8 személy 11. osztályos tanuló. 

A témakörök a történelem csoportban főként a XX. század eseményeit foglalták magukba, részletes ismertetőt megvalósítva a főbb események vidékünkre levetített folyamatait is. Néprajzi és művelődéstörténeti ismereteket is helyeztek a szakmai felelősök a foglalkozásokba, amelyeket érdeklődéssel fogadott a hallgatóság.

A magyar nyelv és irodalom csoportban elhangzott előadásokon a következő témákban merülhettek el részletesebben: stilisztika, retorika, szövegértés és -értelmezés, nyelvhelyesség, általános nyelvészeti ismeretek, emelt szintű érettségi feladatok megoldása, a határon túli magyar irodalom rövid áttekintése, Kárpátalja nemzetiségeinek hagyományai, népszokások, párhuzamok, Kárpátalja mai magyar irodalma, verselemzések.

A december 19-én megtartott Beregszász helytörténeti séta már a terepen való jelenlétet és megtapasztalást is szolgálta. Bár az időjárás körülményei nem nagyon kedveztek, de ez nem vette el a csapat kedvét, hogy megismerjék a város nevezetességeit és történetéhez kapcsolódó épületeit, műemlékeit.

A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány

2020. december 19. szombat 14:18
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It