Versenykiírás 42. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

E versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Magyar Biológiai Társaság szervezésében hirdetjük meg, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara – Mosonmagyaróvár, valamint a TermészetBúvár folyóirat együttműködésével. 

A verseny célja:

Az immár negyvenkettedik alkalommal meghirdetett középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny új sorozatának az idén a Magyar Biológiai Társaság, valamint a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara a lebonyolítója. A tudáspróba célja, hogy a tanulókat környezetük önálló megfigyelésére és kutatással gazdagított tanulmányozására ösztönözze. Kiemelkedő érdeme a versenynek, hogy a tanulók és a tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a határon túli területek (Erdély és Csángóföld, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Muravidék, Vajdaság) magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával.

A tanulók 3 kategóriában versenyeznek:

I. kategória: minden nyelvi elkészítős hazai és határon túli gimnáziumi tanuló, valamint azok a 9. osztályos gimnáziumi tanulók, akik maximum heti 3 órában tanulják a biológiát.

II. kategória: minden hazai és határon túli 10. osztályos gimnáziumi tanuló, valamint azok a 9. osztályos gimnáziumi tanulók, akik heti 3 óránál magasabb óraszámban tanulják a biológiát.

III. kategória: azok a hazai és határon túli középiskolai tanulók, akik nem gimnáziumi rendszerben tanulnak biológiát, a szakgimnáziumok és szakközépiskolák tanulói.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Az iskolai, a megyei (fővárosi, határon túli) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit az alábbiak szerint kell összeállítani:

• A TermészetBúvár lapnak a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezetés természetvédelmi tárgyú kijelölt cikkei.

• A versenybizottság a 2020/2021-es tanévben az alábbi témaköröket jelöli ki a verseny felkészülési anyagaiként:

▪ Az év élőlényei 2020-ban (az év madara, emlőse, hüllője, hala, rovara, fája, vadvirága, gombája). Az élőlények jellemzői, felépítés, életmód, elterjedés, veszélyeztetettség stb.

▪ Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának – Kitaibel Pál – tevékenységére vonatkozó kérdések, a verseny honlapján közzétett életrajz mélységében.

▪ A szóbeli döntő feladataiban pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területeire és fajaira) vonatkozó kérdések, továbbá egyszerű ökológiai, és biológiai vizsgálatok jelennek meg.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta, prezentáció (Microsoft Office.ppt, *.pptx, prezi) formájában.

A döntőben minden tanulónak meg kell oldania a fajismereti - diaképes feladatot (40 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A helyezések végső sorrendje az egyes kategóriákban a szóbeli döntő eredményei alapján dől el, amely döntőbe az I., II. és III. kategóriából 5-5 tanuló kerülhet be. A szóbeli döntőbe azok kerülhetnek az egyes kategóriákból, akik az az egyes feladatokban (szóbeli előadás, fajismereti feladat, tesztkérdésekből álló feladatlap) szerzett pontszámok összesített eredményei alapján a legmagasabb pontszámokat érik el. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét is, jutalmazva a legjobbakat. A poszterek értékelése azonban független a verseny többi feladatának (kiselőadás, fajismereti feladat, tesztkérdésekből álló feladatlap) pontozásától. A versenyfeladatok és a versenykiírás a verseny honlapján (http://www.kitaibelverseny.hu) kerül közzétételre.

A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet- és a természetvédelem munkatársai, valamint a különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók továbbá a TermészetBúvár folyóirat korábbi írásai, a környezet- és természetvédelem alapfogalmait és országos állapotát bemutató szakkönyvek.

Nevezési díj: az iskolai és a megyei/fővárosi fordulón nincs

A verseny ütemezése, fordulói:

Első forduló (iskolai):

A tanulók a versenyre 2020. november 13-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt a központilag megküldött tesztfeladatsor megíratásával kell minden iskolának lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

• Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása

• Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

Az iskolai fordulót 2021. január 14-én, 14:00-16:00 óra között az iskolában kell lebonyolítani az OKTV szabályai szerint.

Az iskolai fordulóról a megyei/fővárosi fordulóra az érintett megyei/fővárosi versenyfelelősnek kell beküldeni azt a névsort, amely a tanulók nevét, kategóriáját és a felkészítő tanáraik nevét tartalmazza 2021. január 25-ig. A megyei/fővárosi fordulóra kategóriánként 3 tanuló nevezhető egy-egy intézményből.

Második forduló (megyei/fővárosi):

A versenyfelelősök a megyei/fővárosi fordulóba benevezett kategória/tanuló létszámot megküldik a verseny kiírójának e-mail (kitaibelverseny.mbt@gmail.com) címére 2021. február 4-ig.

A megyei (fővárosi, határon túli) fordulót, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, a Magyar Biológiai Társaság szervezői által kijelölt helyszínen, az OKTV szabályai szerint. A megyei/fővárosi versenyfelelősök e-mailen kapják meg 2021. február 23- ig a megyei forduló feladatlapját és a javítókulcsot a kiírótól.

A megyei/fővárosi forduló időpontja 2021. február 25. 14:00-16:00 óra.

Az országos döntőre a megyei/fővárosi forduló eredményei alapján a Magyar Biológiai Társaság által felkért versenyfelelősök terjesztik fel a továbbjutókat 2021. március 8-ig (iskola neve, postai és e-mail címe, tanuló és felkészítő tanár neve) a kiíró központi e-mail címére (kitaibelverseny.mbt@gmail.com).

Számuk megyénként 5 fő (I. kategória: 2 fő, II. kategória: 2 fő, III. kategória: 1 fő), Budapestről 13 fő (I. kategória: 5 fő, II. kategória: 5 fő, III. kategória: 3 fő), határon túli területekről 27 fő (Felvidék 6 fő (kategóriánként 2-2 fő), Erdély és Csángóföld 6 fő (kategóriánként 2-2 fő), Horvátország 3 fő (kategóriánként 1-1 fő), Kárpátalja 3 fő (kategóriánként 1-1 fő), Muravidék 3 fő (kategóriánként 1-1 fő), Vajdaság 6 fő (kategóriánként 2-2 fő). Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők.

Harmadik forduló (országos, nemzetközi):

Az országos versenyfelelős 2021. március 18-ig küldi ki e-mailen az országos fordulóhoz a versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációs űrlapot, melynek visszaküldési határideje 2021. március 24. A sikeres regisztrációt követően az országos versenyfelelős visszajelzést küld és egyben megküldi a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Az országos forduló időpontja 2021. április 16-17. Helyszíne Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.

A tanulók, valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák vagy fenntartóik fedezik.

A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:

Levélcím: Magyar Biológiai Társaság, 1088 Budapest, Baross u. 13.

Telefon: Együd Bence Norbert (versenyszervező): +36205543095

E-mail:

• Együd Bence Norbert (kitaibelverseny.mbt@gmail.com)

• dr. Pinke Gyula (pinke.gyula@sze.hu)

• dr. Zsédely Eszter (zsedely.eszter@sze.hu)

A versenyre 2020. november 13-ig kell jelentkezniük a tanulóknak a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál, akik továbbítják a jelentkezést a Versenyszervezők felé.

Kérem Önöket, hogy legkésőbb 2020. november 20. péntek 16:00 óráig küldjék el a kitaibelverseny.mbt@gmail.com email címre az iskolájukból a versenyre jelentkező tanulók adataival kitöltve az alábbi táblázatot!

2020. november 10. kedd 11:49
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It