XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia - 2018. május 18.

2018. május 18-án került megrendezésre a XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával.

A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése, a jelen, jubileumi konferencián kibővült, hiszen a X. jubileumi KTDK olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szerveződött, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.

A konferenciára jelentkezni 2017. júliusától – 2018. április 2-ig volt lehetősége a hallgatóknak.

A rendezvényt Váradi Natália, a program szervezője, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója Deák Ferenc szavaival nyitotta meg: „A legsúlyosabb körülmények között sem kételkedtem korunk szebb jövőjében. De hogy reményeink egykor valósuljanak, nem elég akarni. Tanulnunk kell s művelődnünk a tudományok minden szakát, művelnünk a népnek minden osztályát… Minden perc, melyet tanulásra, minden fillér, mit a tudománynak, s azok közleményeinek pártolására fordítunk, egyszersmind a haza oltárára tett áldozat”. Hangsúlyozta, hogy bárki, aki valaha is komolyabb tudományos munkát végzett, rájött, hogy a tudomány templomába vezető ajtó fölött ezek a szavak állnak kőbe vésve: Hinned kell. Olyan követelmény ez, amely nélkül egyetlen tudós sem lehet meg. Higgyetek önmagatokban és abban, amit csináltok, azaz az elérhető eredményben – zárta gondolatait, majd ismertette a konferencia részleteit. Irodaigazgató asszony hangsúlyozta, hogy Kárpátalján sok színvonalas konferencia van, de ez az egyetlen, ami kijuttathatja a fiatal tudósokat az országos megmérettetésre, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, hiszen illeszkedik azok szabályzatához.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, aki köszöntőbeszédét Carl Gustav Jung idézetével kezdte: „Létezésem értelme az, hogy az élet kérdést tett föl nekem. Vagy fordítva: én magam vagyok a kérdés, amelyet a világhoz intéztek, és föl kell mutatnom a magam válaszát, különben csupán a világ válaszára hagyatkozhatom. Ez az a személy fölötti életfeladat…” Helyettes államtitkár asszony köszöntő beszédében kiemelte, hogy ez a konferencia lehetőség a versenyzők számára, hogy bemutassák munkáikat. A tudományhoz vezető út nagyon nehéz és hosszú, a kutatáshoz szükség van kitartásra és olyan képességek megszerzésére, mint a kudarctűrés és a koncentráció fejlesztése.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja felhívta a részvevők figyelmét arra, hogy a magyar tudományosság sikereinek magyarázata egyrészt az oktatásban rejlik, amelynek a tudományos diákköri mozgalom az egyik alapvető és meghatározó eleme. A tudományos diákköri mozgalom megmérettetéseiből igazi kutatók kerülnek ki, s ez elindítja őket a tudomány terén. A mozgalom célja a hallgatói, tudományos és művészeti diákköri tevékenységek ösztönzése, a jövő tudósainak támogatása – fejtette ki a főkonzul.

Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja köszöntőbeszédében elsősorban a fiatal tudósokhoz szólt – a tudomány nem ismer határokat – ez százszorosan igaz a magyarokra, hangsúlyozta. Ez a konferencia a bizonyítéka annak, hogy a magyar innováció, találékonyság, a magyar tudás sem mesterséges, sem természetes határokat nem ismer, s azokat le tudja győzni. A fiatal tudósok nemzetünk jövőjét, kiteljesedését képviselik – mutatott rá a konzul.

Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektor-helyettese és a Beregszászi Járási Tanács képviselője a főiskola nevében köszöntötte az egybegyűlteket. A rektor-helyettes úr felhívta a figyelmet arra, hogy: „Mindenki nyertese a mai napnak, aki vállalta a megmérettetést, hiszen egyrészt lehetőséget ad az önkifejezésre, másrészt szakmai tanácsokat kap a zsűritagoktól, harmadrészt újabb kutatási ötleteket meríthet a szakma megjelent jeles képviselői inspirálására…” – majd pedig sok sikert és további eredményes kutatást kívánt a résztvevőknek.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke folytatta a köszöntők sorát. Kiemelte, hogy ahol tudományos konferencia van, ott tudományos élet is van. Rendkívüli dolog az, hogy egy ilyen kis határon túli „szigeten”, Kárpátalján megvalósulhat ilyen verseny. Mindenkinek folyamatosan meg kell újulnia és képeznie kell magát, hiszen a munkaerőpiacon a sokoldalúan képzett szakember előnnyel indul– hangsúlyozta. Sikeres tanácskozást kívánt a jelenlévőknek.

Horváth Ákos, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökségi tagja is kifejtette gondolatait a megnyitón. A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia ünnep, a diákság ünnepe, amely a diák és a tanár kapcsolatáról szól, mely által megszülethetett a közös kutatási munka eredménye. A TDK 60 éves múltra tekint vissza, hiszen a tehetséggondozás mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életben, mert a tehetség óriási érték – mondta.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel dr. Palasik Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője, Kutassy Ilona, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Fióklevéltár igazgatóhelyettese, dr. Füzesi Oktávia, a Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Karának dékánja, dr. Sallai József, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense, dr. Csernicskó István, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke. Mindannyian sok sikert kívántak a fiatal kutatóknak.

A konferenciára 42 jelentkező küldte be pályaművét, melyből 39 előadó képviselte magát. A beérkezett pályamunkákat 50 opponáló értékelte. Az előadások 7 szekcióban hangzottak el, melyekben összesen 28 határon túli és kárpátaljai zsűritag értékelte az előadásokat.

 

Szekciók

Jelentkezők száma

Biológia és Kémia

3 fő

Orvos- és Egészségtudományi

5 fő

Földtudományi és Turizmus

6 fő

Fizika és Matematika

9 fő

Társadalomtudományi

7 fő

Történelemtudományi

7 fő

Filológia

5 fő

 

A résztvevők az alábbi egyetemekről jelentkeztek: Babeș–Bolyai Tudományegyetem (1 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (22 fő), Munkácsi Állami Egyetem (1 fő), Szegedi Tudományegyetem (4 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (14 fő).

A konferencia 7 szekciójának zsűritagjai az alábbi intézmények képviseletében érkeztek:

Biológia és Kémia szekció

dr. Kolozsvári István, a II. RF KMF, Biológia és Kémia Tanszék docense

dr. Nagy Béla, a II. RF KMF, Biológia és Kémia Tanszék docense

dr. Tonk Szende, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense

 

Földtudományi és Turizmus szekció

dr. Csámer Árpád, a Debreceni Egyetem docense

dr. Berghauer Sándor, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense

dr. Molnár D. István, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense

 

Fizika és Matematika szekció

dr. Horváth Ákos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense

dr. Kökényesi Sándor, a Debreceni Egyetem Fizika Intézetének professzora, tudományos tanácsadó

dr. Sztojka Miroszláv, a II. RF KMF Informatika és Matematika Tanszék docense

dr. Tarics Zoltán, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa

 

Orvos- és Egészségtudományi szekció

dr. Fábry Zoltán, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora

dr. Kelemen Oguz, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet vezetője, egyetemi docens

dr. Petricskó Okszána, az Ungvári Nemzeti Egyetem docense

 

Társadalomtudományi szekció

dr. Csapó Csaba, a Nemzeti Örökség Intézet idegenvezetője

dr. Kavecsánszki Máté, az MTA-DE Debreceni Egyetem Néprajzi Kutatócsoportjának  tudományos munkatársa

dr. Kész Margit, a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense

dr. Kovács-Nagy Klára, a Debreceni Egyetem adjunktusa

dr. Palasik Mária, történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Tudományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője

 

Történelemtudományi szekció

Galambos Sándor, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának főlevéltárosa

Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igazgatója

dr. Pallai László, egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének igazgatóhelyettese

dr. Sallai József,  a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, a II. RF KMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense, az Apáczai Csere János Könyvtár könyvtárigazgatója

 

Filológia szekció

dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet docense

dr. Karmacsi Zoltán, a II. RF KMF Magyar Tanszék a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense

dr. Nánási-Molnár Anita, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának referense

dr. Szoták Szilvia, a Termini Kárpát-medencei Kutatóhálózat elnöke, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda projektvezetője

Az elért eredmények alapján a résztvevő előadók az elért helyezéstől függően részt vehetnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amely 2019 tavaszán kerül majd megrendezésre.

2019 tavaszán OTDK részvételre javasoltak névsora:

 1. Asztalos Annamária
 2. Balog Eszter
 3. Bán Henrietta
 4. Benedek Anett
 5. Hajdu Edit
 6. Király Evelin
 7. Reho Alexandra
 8. Szanyi István
 9. Szanyi Km Gábor
 10. Tar Edina
 11. Tóth Nikoletta Marianna
 12. Tóth Olívia

A szekciók győztesei az alábbiak:

Biológia és Kémia szekció

1.hely: Benedek Anett

2.hely: Bihari Krisztina

3.hely: Tar Szabina

 

Orvos- és egészségtudomány szekció

1.hely: Horváth Ádám

2.hely: Németh Zsófia

3.hely: Réczi Dóra Ildikó

 

Földtudományi és Turizmus szekció

1.hely: Tar Edina

2.hely: Tóth Nikolett Marianna

3. hely: Tóth Olívia

 

Fizika és Matematika szekció

1.hely: Szanyi István

2.hely: Tóth Péter

3.hely: Bán Henrietta

 

Társadalomtudományi szekció

1.hely: Asztalos Annamária

2.hely: Kacsur Annamária

 

Történelemtudományi  szekció

1.hely: Király Evelin

2.hely: Hajdu Edit

3.hely: Dorgay Zsófia

 

Filológia szekció

1.hely: Szanyi Km Gábor

2.hely: Nagy Alexandra

3.hely: Bahus Réka

 

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács felajánlásából a konferencia mind a 7 szekciójából egy-egy versenyző különdíjban részesült, akiknek névsora az alábbiakban olvasható:

 1. Asztalos Annamária
 2. Benedek Anett
 3. Király Evelin
 4. Reho Alexandra
 5. Szanyi István
 6. Szanyi Km Gábor
 7. Tar Edina

Váradi Natália zárszóként egy a Bibliából vett idézettel bíztatta az előadókat:

„Bölcsesség által építtetik az ház, értelem által erősítetik meg és a tudomány által telnek meg a kamrák…A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.” Hozzátette, hogy ha szeretjük, amit csinálunk és meg akarunk tenni mindent ennek érdekében, akkor elérhetővé válik a cél, és megéri majd minden egyes perc, amit egyedül töltesz éjszaka azzal, hogy azon gondolkodsz, mit szeretnél építeni vagy kitalálni. A tudomány szépségét, a tudományos kutatás nagyszerű izgalmát pontosan az adja, hogy tudjuk, hogy rendkívül keveset tudunk. Tulajdonképpen "nem tudásunk" felismerése az első nagy minőségi lépcsőfok a tudomány fejlődésében. A tudományok nem csak gyönyörködtetnek, hanem táplálnak is.

A szervezők ezúton is gratulálnak a sikeres előadásokhoz és az elért eredményekhez mind a diákoknak, mind a vezetőtanároknak.

 

Bogdán Viktória

a "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány munkatársa

2018. május 23. szerda 10:38
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It