XV. alkalommal került megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

2018. november 9-én a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében XV. alkalommal került megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája.

A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezhettek.

A szervezők 2018. június elejétől október 1-ig várták a jelentkezők nevezését, melynek feltétele egy gondosan kitöltött nevezési lap, a bemutatásra szánt pályamű elektronikus és nyomtatott változata. Ennek ismeretében a konferenciára 18 fő jelentkezett. A jelentkezők 5 felsőoktatási intézményt képviselek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1 fő), Debreceni Egyetem (7 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (8 fő), Pécsi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (1 fő).

A rendezvényt Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója nyitott meg:

„Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy!” - kezdte beszédét Váradi Natália, majd Albert Einstein szavaival folytatta: „A valósághoz mérten minden tudományunk primitív és gyerekes dolog – és mégis ez legnagyobb értékünk.” Ismertette, hogy a rendezvény célja: tervszerűbbé tenni a kárpátaljai magyar tudományos- és elitképzést, ösztönözni a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő munkát a felsőoktatásban, hozzájárulni a kárpátaljai magyar fiatal szakemberek kineveléséhez, társadalmi érvényesüléséhez, valamint magyar nyelvű, tudományos fórumot teremteni a kárpátaljai magyar fiatal kutatók számára.

Elmondta, hogy a konferencia részét képezi az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Bibó István – a tudós és államférfi c. kétnyelvű vándorkiállítása, hiszen azon túl, hogy november folyamán a Magyar Tudomány ünnepét méltatjuk, november 4-e nemzeti gyásznap, hiszen 62 évvel ezelőtt ezen a napon vonultak be a szovjet tankok Magyarországra és verték le a forradalmat. Mikor a Parlamentet a szovjet csapatok körülfogták, az országgyűlés épületében egyedül Bibó István államminiszter maradt, mint a törvényes magyar kormány egyedüli képviselője, aki beszédet intézett néphez, amelyben hangsúlyozta, hogy „Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását”.

Ez után hasznos és eredményes tanácskozást kívánt a konferencia résztvevőinek.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki a Beregszászi Konzulátus üdvözletét tolmácsolta a jelenlévők felé. Beszédében kiemelte, hogy külön öröm az, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán ilyen komoly tudományos műhelyek alakultak ki, amelyek ma már nagyon rangos konferenciák, tudományos események szervezését teszik lehetővé, melyek nem csak Kárpátaljáról, de határon túlról is vonzanak előadókat. Majd tanácsokkal látta el a fiatal kutatókat, akiknek sok sikert kívánt a tanácskozáshoz.

 A továbbiakban ismertetésre kerültek a szekciók és azok szakmai értékelő bizottságának tagjai:

 

Humántudományi szekció zsűritagjai

Dr. Argejó Éva, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Tudományos Főosztály, Dokumentációs Osztályának dokumentátora

Dr. Berghauer-Olasz Emőke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék docense

Dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-MagyarOktatási-Tudományos Intézet docense

Dr. Palasik Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Kutatási Osztályának osztályvezetője

Prof. Dr. Zoltán András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szláv és Balti Filológiai Intézet Ukrán Filológia Tanszékének professzora

Prof. Dr. Zsidai Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Jog- és Társadalomelméleti Tanszékének professzora, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár jogi képviselője

 

Történelemtudományi szekció zsűritagjai

Dr. Forisek Péter, oktatási dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszékének docense

Dr. Pallai László,egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének igazgatóhelyettese

Dr. Püski Levente, a Debreceni Egyetem Modernkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára

Dr. Sallai József, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense

 

Természettudományi szekció zsűritagjai

Dr. Gönczy Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Tonk Szende, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense

Prof. Dr. Varaga Zoltán, a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének professzora

Az előadásokat követően a szekcióvezetők értékelték, összegezték az előadásokat és hasznos tanácsokkal látták el a fiatal kutatókat. A konferencia zárásán átadásra kerültek az elismerő oklevelek, illetve minden szekcióból egy előadót a szakmai zsűri kiemelt, akik a Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanács felajánlásból tiszteletdíjat vehettek át.

Természettudományi szekció: Papp István, Debreceni Egyetem

Humántudományi szekció: Kész Réka, Debreceni Egyetem;

Történelemtudományi szekció: Becske Pál-Zsolt, Debreceni Egyetem;

Különdíj: Hajdu Edit, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

 

A különdíjat a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata ajánlotta fel.

A konferencia megvalósítását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

 

Bogdán Viktória

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársa

2018. november 12. hétfő 12:28
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It