24 fő nyert felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjprogramra a 2020/2021-es tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2020. szeptember – 2021. június közötti tíz hónapra.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium célja felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

A Szakkollégium tevékenysége a Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

Jelentkezni 2020. október 8-tól október 26-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgatók tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 26 fő élt. A benyújtott pályázatok közül 2 érvénytelennek minősült, mivel az egyik pályázó tanulmányi átlaga a szaktantárgyakból nem haladta meg a 4,00 értéket és a másik pályázat tartalmilag volt hiányos. A 24 érvényes pályázatot benyújtott jelentkező közül 18 fő először és 6 hallgató második vagy többszöri alkalommal mérettette meg magát a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjra való tagságra. A jelentkezettek közül 4 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem és 22 ember a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzi felsőfokú tanulmányait. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt 2020. október 27-én, akik a következő szempontok alapján pontozták a jelentkezésekhez csatolt dokumentumokat: a főiskolai vizsgajegyek szaktantárgyi átlaga a résztvevő pályázók számára (maximálisan 20 pont adható), szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért eredmények (nincs maximum szerezhető pont), nyelvvizsga (nincs maximálisan szerezhető pont), tudományos, művészeti tevékenység (nincs maximálisan szerezhető pont), szakszövegek írásbeli fordítása (nincs maximálisan szerezhető pont).

A Szakértői Pontozó Bizottság tagjai a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai.

Minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhet (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont kapható), szövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 10 pont)). Sikeres felvételhez azonban a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kell a hallgatónak.

A felvételi vizsga menetrendje a következő volt: az egyéni vizsga ideje 15 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.

A felvételi vizsgát 2020. október 29-én Dr. Váradi Natália, a program szervezője, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense a vizsgabizottság tagjaként nyitotta meg egy tájékoztatóval, melyben informált minden jelentkezőt és zsűritagot a Zrínyi Ilona Szakkollégium szabályzatáról és a program menetéről.

A Felvételi Vizsgabizottság 4 szekcióban végezte a munkáját a COVID-19 okozta járványügyi óvintézkedések miatt teljesen online:

Nyelvészet és pedagógia szekció:

Dr. Huszti Ilona – a II. RFKMF Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának docense

Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológia Tanszékének docense

Dr. Karmacsi Zoltán – a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Ebben a szekcióban 5 személy tett felvételi vizsgát.

 

Reál szekció:

Dr. Szabó Marján – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének docense és az UNE oktatója

Dr. Sztojka Miroszláv – a II. RFKMF Matematika és Informatika Tanszékének docense

Dr. Tarics Zoltán – az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos titkárát

Ebben a szekcióban 9 fő felvételizett.

 

Turizmus és demográfia szekció:

Dr. Fodor Gyula - a II. RFKMF rektorhelyettese, a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Molnár D. István – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Izsák Tibor - a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Ebben a szekcióban 4 hallgató mérettette meg magát.

 

Történelem szekció

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya - II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense, az Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója

Dr. Püski Levente – a Debreceni Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense

Dr. Váradi Natália – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense

Ebben a szekcióban 6 hallgató tett felvételi vizsgát.

A felvételi vizsgát követően online ülésezett a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2020. október 29-én, melynek döntése alapján a 2020-2021-es tanévre az alábbi hallgatók nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra:

Név

Intézmény

Évfolyam

Témavezető

1.

Balog Henrietta

II.RFKMF

3.

Dr. Sass Enikő

2.

Balogh Dániel

II.RFKMF

4.

Dr. Csatáry György

3.

Baranyi Ernő

UNE

4.

Dr. Traski Viktor

4.

Barta Karolina Kitti

II.RFKMF

4.

Dr. Gazdag Vilmos

5.

Bíró Bernadett

II.RFKMF

4.

Dr. Dudics Katalin

6.

Bogáthy Eszter

II.RFKMF

3.

Dr. Molnár József

7.

Hajdu Éva

UNE

5.

Dr. Kiss Éva

8.

Hidi Regina-Ágota

II.RFKMF

4.

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya

9.

Illés Viktória

II.RFKMF

4.

Dr. Sztojka Natália

10.

Kelemen Dominika

II.RFKMF

3.

Dr. Sztojka Miroszláv

11.

Kontros Ferenc

II.RFKMF

3.

Dr. Suslik Ádám

12.

Kozub Gergely

II.RFKMF

3.

Dr. Molnár Ferenc

13.

Márkus Noémi

II.RFKMF

3.

Dr. Makarovych Viktoria

14.

Maruszics Erik

II.RFKMF

5.

Dr. Szakál Imre

15.

Mozgovoj István

II.RFKMF

4.

Dr. Dzámkó Viktória

16.

Orosz Melánia

II.RFKMF

5.

Dr. Huszti Ilona

17.

Palinszky Alexandra

II.RFKMF

4.

Dr. Kucsinka Katalin

18.

Petrusinec András

II.RFKMF

5.

Dr. Lechner Ilona

19.

Pógyor Katalin

II.RFKMF

3.

Dr. Molnár D. István

20.

Rohály Karolina

UNE

3.

Dr. Traski Natália

21.

Sidó Evelin

II.RFKMF

3.

Dr. Csoma Zoltán

22.

Simon Dominika

II.RFKMF

3.

Dr. Berghauer Sándor

23.

Váradi Krisztián

II.RFKMF

6.

Dr. Lőrincz Marianna

24.

Zsuk György

UNE

3.

Dr. Mlávec Jurij

A Zrínyi Ilona Szakkollégium Alapszabályzatának eleget téve a támogatási időszak alatt a szakkollégiumi tagság kötelezi arra az ösztöndíjas hallgatókat, hogy a minden évben a GENIUS Jótékonysági Alapítvány által megrendezendő Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián kutatásukat bemutassák. Részt vegyenek a Tudományos Vitadélután és a Fiatal Kutatók Konferenciáján megfigyelő hallgatóként, mely online formában valósul meg 2020. október 29-én és 30-án. Erről a felvételi napján minden felvételiző egy nyilatkozat aláírásával tudomást szerez a kötelezettségről.

A Zrínyi Ilona Szakkollégium kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a 2020-2021-es tanévben 1 részletben történik: 2021. júniusában a GENIUS Tehetségnapon. Minden ösztöndíj kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas tanulmányt és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók tutoraikkal együtt, akik közösen szignózzák a dokumentumokat. Az ösztöndíjak összege hallgatók és tutorok részére egyaránt havi 10 ezer forintot jelent a tanév 10 hónapjára.

 

A felvételt nyert hallgatóknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a kutatásokhoz!

 

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

2020. október 29. csütörtök 18:01
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It