53 fő vehetett át ösztöndíjat a Soós Kálmán ösztöndíjprogram keretein belül

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2020. október 30-án került sor a Soós Kálmán ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására a Rákóczi Főiskola Apáczai Csere János Könyvtár Központi olvasótermében, melynek keretén belül 53 személy részesült ösztöndíjban a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása által.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram célja elsősorban az, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és tanárait ösztönözze a kárpátaljai magyar tudományos tevékenységre, a magyar tudományos szaknyelv elsajátítására különböző pályázatok révén. Nem utolsó sorban a programmal emléket kívánunk állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kálmánnak.

 

Az ösztöndíjprogram három alprogramból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

 

 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram a 2020/2021-es tanévben kilencedik alkalommal került meghirdetésre, melyre 2020. május 12. – szeptember 30-ig volt lehetőség jelentkezni.

 

  1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését vártuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani.

A Vándoregyetemre7 fő nyújtotta be pályázatát, melyből 5 fő részesült ösztöndíjban. Az előadások 3 helyszínen zajlottak: a Radvánci Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban 5 oktató részvételével, akik 2 tudományterületet képviseltek (történelem és matematika). Az előadók mind a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói voltak.

 

 

  1. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthatott be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését vártuk!

Az oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogramra legalább 90 oldal terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral volt lehetőség jelentkezni. A jegyzetnek meg kellett felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

Az alprogramra 9 pályázat érkezett be, mely munkák elbírálását és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által kijelölt szakemberek végezték, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék. A szakemberek mind a 9 pályamunkát ösztöndíjra javasolták.

 

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

A Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogramra olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést vártuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

Az alprogramra 40 pályázat érkezett be, melyből 39 pályázat ösztöndíjban részült. A benyújtott pályamunkák bírálatát és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végezte. A szakemberekből összeálló szakmai értékelő bizottság a beadott pályamunkákat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 6. évfolyamos hallgatók diplomadolgozatának pontrendszere alapján értékelte.

 

 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramra összesen 55 fő nyújtotta be pályázatát, melyből 53 fő részesült ösztöndíjban.

 

A COVID-19 okozta járványhelyzet miatt, a karantén szabályokat betartva, az ösztöndíjasok kiscsoportokban érkezhettek az ösztöndíjátadóra, valamint kesztyűt és egészségügyi maszkot is viseltek. Az ösztöndíjakat Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök, prof. dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora és Dr. Váradi Natália, a program szervezője és a "GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója adta át.

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ezúton is gratulál az ösztöndíjasoknak, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kíván.

 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramot a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

                                                                                                                                           

 

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója

2020. október 31. szombat 10:24
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It