A Zrínyi Ilona Szakkollégium 2021/2022-es tanéve 26 ösztöndíjassal veszi kezdetét

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2021. szeptember – 2022. június közötti tíz hónapra.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium célja felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

 

 

A Szakkollégium tevékenysége a Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

 

 

Jelentkezni 2021. július 12-től szeptember 9-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

 

 

A lehetőséggel 34 fő élt. A 34 érvényes pályázatot benyújtott jelentkező közül 20 fő először, 9 hallgató második, 4 fő harmadik és 1 fő negyedik alkalommal mérettette meg magát a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjra való tagságra. A jelentkezettek közül 6 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem és 28 ember a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzi felsőfokú tanulmányait. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából áll. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt 2021. szeptember 10-én, akik a következő szempontok alapján pontozták a jelentkezésekhez csatolt dokumentumokat: a főiskolai vizsgajegyek szaktantárgyi átlaga a résztvevő pályázók számára (maximálisan 20 pont adható), szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért eredmények (nincs maximum szerezhető pont), nyelvvizsga (nincs maximálisan szerezhető pont), tudományos, művészeti tevékenység (nincs maximálisan szerezhető pont), szakszövegek írásbeli fordítása (nincs maximálisan szerezhető pont).

 

 

A Szakértői Pontozó Bizottság tagjai a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai.

A 34 jelentkező közül 33 hallgató tett felvételi vizsgát 2021. szeptember 14-én a Rákóczi Főiskola épületében és az online térben.

Minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhetett (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont kapható), szövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 10 pont)). Sikeres felvételhez azonban a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kellett a hallgatónak.

A felvételi vizsga menetrendje a következő volt: az egyéni vizsga ideje 15 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.

A Felvételi Vizsgabizottság 3 szekcióban végezte a munkáját:

Filológia és Történelemtudomány szekció:

Dr. Dudics Katalin – a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológia Tanszékének docense

Prof. Dr. Lőrinc Marianna – a II. RFKMF Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának professzora

Dr. Pallai László - egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet munkatársa, Egyetemes Történeti Tanszék tanára

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya - II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense, az Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója

Dr. Váradi Natália – a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója és a Felnőttképzési Központ valamint a beregszászi ECL Nyelvvizsgaközpont vezetője.

Ebben a szekcióban 11 személy tett felvételi vizsgát: 9 fő kontakt módon és 2 fő online.

 

Biológia, kémia, földrajz és turizmus szekció:

Dr. Andrik Éva – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense

Dr. Csoma Zoltán - a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezető helyettese

Dr. Fiser Béla - a Miskolci Egyetem Kémia Intézetének kutatója

Dr. Hadnagy István - II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék megbízott docense

Dr. Izsák Tibor - a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Kohut Erzsébet – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője

Dr. Kolozsvári István - a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének docense, a Fodor István Kutatóközpont intézetvezetője

Dr. Molnár D. István – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Szabó Marján – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének docense és az UNE oktatója

Dr. Pólin Irén – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense, az Agrár Tanszéki Csoport koordinátora

Ebben a szekcióban 12 személy tett felvételi vizsgát: 8 hallgató kontakt formában és 4 fő online

 

Matematika, fizika, informatika  és gazdaságtudományiszekció:

Dr. Kucsinka Katalin – a II. RFKMF Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezetője

Dr. Tarics Zoltán – az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa

Prof. Dr. Zsiguc György - az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora

Ebben a szekcióban 10 fő felvételizett: 6-an kontakt formában és 4-en online.

 

A felvételi vizsgát követően 2021. szeptember 14-én a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésezett és döntött a Zrínyi Ilona Szakkollégium 2021/2022-es tanévének ösztöndíjas listájáról. A Testület 26 főnek ítélte meg az ösztöndíjat:

Sorszám

Név

Intézmény

Téma

Témavezető

1.

Baksa Adrien

II. RFKMF

Pár mátrixok problémája a véges p-csoportok mátrixreprezentációiban

Dr. Sztojka Miroszláv

2.

Balogh Dániel

II. RFKMF

Beregszász története 1938-1944 között

Dr. Csatáry György

3.

Bodnár Barbara

II. RFKMF

A lakosság környezettudatosságának vizsgálata Beregszászban

Dr. Vince Tímea

4.

Bogáthy Eszter

II. RFKMF

A COVID19 elterjedésének földrajzi sajátosságai Kárpátalján

Dr. Molnár József

5.

Csizsevszki Adrián

UNE

Bizonytalan tudás becslését biztosító információs technológia fejlesztése

Dr. Mlávec Jurij

6.

Doktor Klára

II. RFKMF

A nagymuzsalyi meddőhányó növényzetének vizsgálata

Dr. Kohut Erzsébet

7.

Gérus Norbert

II. RFKMF

A partfejlődés jellegzetességei tiszai mintaterületeken, Tiszaújlak környékén

Dr. Gönczy Sándor

8.

Hrebinec Laura Erzsébet

II. RFKMF

Beregszász társadalmi szervezetei a 19. század végén, a 20. század elején, különös tekintettel a Beregmegyei Magyar Közművelődési Egyesület tevékenységére.

Dr. Váradi Natália

9.

Izsák Szilveszter

II. RFKMF

A költségoptimalizálási módszerek a vállalatirányítás rendszerében

Dr. Makarovics Viktória

10.

Kamugya Nikolett

II. RFKMF

Nyelvhasználat és helyesírás kérdései a közösségi fórumokon, kárpátaljai beszélők diskurzusaiban

Dr. Márku Anita

11.

Kiss Emese Erzsébet

II. RFKMF

A "Magyar Konyha Hete" gasztronómiai program népszerűség vizsgálata Kárpátalján

Dr. Sass Enikő

12.

Kontros Ferenc

II. RFKMF

A kárpáti téli csata és Ung vármegye. A vármegye kapcsolata a 2. és 3. osztrák-magyar hadsereggel és az ott állomásozó cs. És kir. Alakulatokkal és kórházakkal

Dr. Suslik Ádám

13.

Kozub Gergely

II. RFKMF

Firczák Gyula(1836-1912) munkácsi görögkatolikus püspök élete és tevékenysége a hegyvidéki akció kezdetéig

Dr. Molnár Ferenc

14.

Lukács Viktória

II. RFKMF

Kárpátalja turisztikai arculatának trendjei a belföldi turisták szemszögéből

Dr. Fodor Gyula

15.

Márkus Noémi

II. RFKMF

Hazai és külföldi pénzügyi számviteli rendszerek: közös és megkülönböztető jellemzők

Dr. Sztojka Natália

16.

Maruszics Erik

II. RFKMF

Adalékok a kárpátaljai németség 1938 és 1944 közötti történetéhez

Dr. Szakál Imre

17.

Molnár Albert

UNE

Összemérhetetlen fázissal rendelkező Sn2P2Se6 szokásos uniaxiális ferroelektromos kristályok ferroelektromos állapotában megfigyelt dielektromos anomália vizsgálata

Dr. Molnár Sándor

18.

Mozgovoj István

II. RFKMF

Csoportalgebrák egységcsoportjának vizsgálata

Dr. Dzámkó Viktória

19.

Palinszky Alexandra

II. RFKMF

A játékos (gamifikáció) alkalmazása a matematika oktatásban

Dr. Kucsinka Katalin

20.

Petrusinec András

II. RFKMF

Nyelvi és kulturális aszimetria a magyar és az ukrán nyelv viszonylatában vizsgálva

Dr. Lechner Ilona

21.

Sidó Evelin

II. RFKMF

Cink- és kobalt-ionok adszorpciós tulajdonságainak összehasonlító jellemzése szén nanocsöveken

Dr. Csoma Zoltán

22.

Simon Dominika

II. RFKMF

Turizmusfejlesztési lehetőségek Kárpátalján

Dr. Berghauer Sándor

23.

Szabó Tibor

UNE

A funkcionalizált kinolinok szintézise, kémiai és biológiai tulajdonságaik vizsgálata

Dr. Oniszko Mihály

24.

Szerényi Szilárd

II.RFKMF

A Tóvár Ornitológiai Rezervátum és a Dédai-tó ornitofaunájának felmérése

Dr. Kolozsvári István

25.

Sztankovics Anna-Mária

II.RFKMF

Kárpátalján kapható szúnyogriasztó készítmények hatékonyságának vizsgálata

Dr. Hadnagy István

26.

Tóth Kristóf

II.RFKMF

Az ártéri zóna növényzete a Borzsa folyó Bene környéki szakaszán (Beregszászi járás)

Dr. Andrik Éva

 

A felvételt nyert ösztöndíjas hallgatók tutoraikkal a Zrínyi Ilona Szakkollégium Alapszabályzatának tesznek eleget támogatási időszakuk alatt, mely többek között kötelezi arra az ösztöndíjas hallgatót, hogy 2022. május 12-én megfigyelő hallgatóként részt vegyenek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében megrendezésre kerülő Tudományos Vitadélutánon és 2022. május 13-án pedig bemutassák kutatásukat egy előadásban a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Erről a kötelezettségről a felvételi napján minden felvételiző egy nyilatkozat aláírásával tudomást szerzett. A Zrínyi Ilona Szakkollégium kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a 2021-2022-es tanévben 1 részletben történik: 2022. júniusában a GENIUS Tehetségnapon. Minden ösztöndíj kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas tanulmányt és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók tutoraikkal együtt, akik közösen szignózzák a dokumentumokat.

A felvételt nyert hallgatóknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a kutatásokhoz!

Váradi Natália

programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

irodaigazgatója

2021. szeptember 15. szerda 11:42
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It