„Andrássy, Kölcsey és Petőfi nyomában 200 év távlatából” c. VI. Tudományos Vitadélután a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával VI. alkalommal szervezett Tudományos Vitadélutánt a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtár Központi olvasótermében 2023. május 11-én. A Vitadélután előestéje és egyben része a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciának, amely 2023. május 12-én valósul meg az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve.

A Tudományos Vitadélután célja, hogy minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló hallgatók, azaz a kárpátaljai magyarság jövőjét jelentő értelmiségiek. Fontos, hogy rálátásuk legyen a világban zajló folyamatokra, problémákra, kihívásokra, lehetőségekre, kutatási szakterületekre és hogy találkozzanak elismert neves szakemberekkel.

A vitadélután témája mindig igazodik az adott év jeles eseményéhez és 2023 egy sor olyan évfordulót hozott, ami a magyar történelem és kultúra számára fontos, nagy jelentőséggel bír. 2023-ban ünnepeljük Petőfi Sándor, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja és id. Andrássy Gyula Magyarország miniszterelnöke (1867-1871), az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere (1871-1879) születésének 200. évfordulóját, valamint a  Himnusz születésének bicentenáriumát is, hiszen Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz szövegét (1989 óta ez a nap a magyar kultúra napja). A jubileumok lehetőséget adtak arra, hogy megemlékezzünk történelmi nagyjainkról, így az idei Vitadélután központi témája: „Andrássy, Kölcsey és Petőfi nyomában 200 év távlatából”.

A Vitadélutánok alkalmat adnak arra, hogy figyelmet szenteljünk történelmi nagyjainknak, gyökereinknek, hagyományainknak, nemzettudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző, minket megerősítő szellemi értékeinket.

Az idei Vitadélután a 2023-as jubileumkora kívánt tehát reflektálni, továbbá ismertette a felsőoktatásban megvalósuló tevékenységét a Rákóczi-főiskola 3 kutatóintézete és a Főiskola által létrehozott "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány.

A rendezvényt többek között megtisztelt jelenlétével: Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivő konzulja, Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Prof. Dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem, rektori főtanácsadója, Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány igazgatója, Prof. Dr. Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, Király Katalin a II.RFKMF Szakgimnáziumának igazgatóhelyettese, a Főiskola több tanszékének vezetője.

 

A köszöntő beszédeket követően 2 blokkban zajlottak az előadások: a jubileumi emlékév kapcsán 5 határon túli előadó, a kutatás és tehetséggondozás vonatkozásában pedig 4 kárpátaljai szakember tartott előadást, elsősorban a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjasai, a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia résztvevői, a felsőoktatásban tanulók és fiatal kutatók számára. Az előadók 6 határon túli és kárpátaljai intézményből voltak jelen vagy csatlakoztak online formában, a Google Meet felületen, az alábbiak szerint:

S.sz.

 

Előadó

Intézmény

Előadás témája

1.

Andrássy, Kölcsey és Petőfi nyomában 200 év távlatából

Dr. Kovács Emőke

Gulag Alapítvány

„A jövendő nemzedékek is eszményképül fogják tekinteni” - Andrássy Gyula életpályája

2.

Dr. Kiss Gy. Csaba

Eötvös Loránd Tudományegyetem

"Kölcsey Hymnusa - közép-európai tükörben"

3.

Dr. Vaderna Gábor

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A túlzások verse: a 200 éves Himnusz

4.

Dr. Kalla Zsuzsa

Petőfi Irodalmi Múzeum

„Ki meri meglátni az igazi arcát?” Babits Mihály: Petőfi koszorúi

Petőfi alakja, ábrázolásai az időben

5.

Dr. Németh Zoltán

Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszék

Petőfi-misztifikációk

(Petőfi Sándor 1989 után írt versei)

6.

Kutatás és tehetséggondozás a Rákóczi-főiskolán

Dr. Kolozsvári István

II. RF KMF Fodor István Kutatóközpont

A Fodor István Kutatóközpont céljai és

eredményei a kárpátaljai

természettudományosságban

7.

Dr. Hires-László Kornélia

II. RF KMF Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkássága az elmúlt két évtizedben

8.

Dr. Molnár D. Erzsébet

II. RF KMF Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont

A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont: tevékenység, kutatások, eredmények

9.

Dr. Váradi Natália

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

  

A Vitadélután előadásaira minden érdeklődő a személyes részvétel mellet online formában is csatlakozhatott.

A program zárásaként a Tulipán Tanoda ifjú tehetségei adtak lélekfelemelő műsort.

Dr. Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

2023. május 13. szombat 15:48
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It