HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ a 2019/2020-as tanév magyarországi felsőoktatási intézmények alap- és osztatlan, mester képzésein

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2019/2020-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű

  • alap- és osztatlan képzésére, vagy
  • mesterképzésére

felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

 

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

 

A pályázatok beadásának módja és határideje:

 

  1. Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon;

 

  1. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;

 

  1. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

 

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

 

- 2019. augusztus 5., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

- 2019. augusztus 6., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

  • mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!
  •  a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi határozatáról (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a www.felvi.hu honlapon (magyarországi felvételi eljárás hivatalos oldala) a pályázó személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor. Továbbá a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

A pályázatokat az elektronikus beadás után papíron egy példányban személyesen vagy ­ ajánlott küldeményként ­ postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni:

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-429-68/ 149 mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

 

Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Teljes pályázati kiírás

Pályázati űrlap alap-osztatlan képzésen résztvevők számára

Pontrendszer alap-osztatlan képzésen pályázók számára

Pályázati űrlap mester képzésen résztvevők számára

Pontrendszer mester képzésen pályázók számára

 

 

2019. június 27. csütörtök 10:19
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It