Megtartotta második foglalkozását a 2020/21-es tanévben a nyolc Tehetségpont

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a 2020/2021-es tanév őszén ismét útjára indult a tehetséggondozó program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vesznek részt minden tanévben, az alábbi tehetségpontokban:

 

S.sz.

Tehetségpont megnevezése

Iskola

Tehetségpont koordinátorának neve

  1.  

Aknaszlatina

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

Benedek Imre

  1.  

Bátyú

Bátyúi Középiskola

Bajusz Erzsébet

Szántó Edit

  1.  

Beregszász

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszászi 6. sz. Horváth Anna Általános Iskola

Bacskó Erika

Katkó Éva

  1.  

Mezővári

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Bíró Éva

  1.  

Munkács

Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Pfeifer Anita

  1.  

Nagydobrony

Nagydobronyi Középiskola

Molnár Erzsébet

  1.  

Péterfalva

Péterfalvi Református Líceum

Kalanics Irén

  1.  

Ungvár

Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola

Kulin Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tehetséggondozó hétvégéken a foglalkozások 4*60 percben valósulnak meg az alábbi korosztályi bontásban: 3, 4. osztály, 5-6.osztály, 7-8. osztály, 9-11.osztály. A tantárgyi bontást illetően a tanulók humán (történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM)), reál (biológia- kémia-földrajz (BKF), matematika- informatika-fizika (MIF) valamint alsós tantárgyi csoportokban vehetnek részt a hétvégék folyamán. A foglalkozásokhoz szükséges tananyagot, tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítik elő, így minden Tehetségpontban az esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlik az oktatás.

 

 

A 2020/2021-es tanévben megvalósuló tehetséggondozó program első két foglalkozásán az alábbi körzetenkénti megosztásban vettek részt a fiatal nebulók:

 

S.sz.

Tehetségpont megnevezése

2020. október 10.

2020. október 17.

Létszám

1.

Aknaszlatina

165

46

2.

Bátyú

136

81

3.

Beregszász

364

288

4.

Mezővári

218

163

5.

Munkács

139

180

6.

Ungvár

223

219

7.

Péterfalva

255

235

8.

Mezővári

164

146 *

Összesen:

1664

1358

 

 

A tehetséggondozó hétvégék a táblázatban feltüntetett időpontokban kerültek megvalósításra a tehetségpontokban, kivételt csak a Mezővári Körzet képezett, hiszen ott a tehetséggondozó program második hétvégéje 2020. október 19-en került megtartásra október 17-e helyett.

 

 

Az első két foglalkozás alkalmával a beregszászi járás oktatási intézményeiből az alábbi létszám szerinti megoszlásban jelentkeztek a tanulók:

 

Beregszászi járási iskolákból a GENIUS foglalkozásokra bejelentkezettek létszáma

Tehetségpont

Intézmény megnevezése

Létszám

Bátyúi

Bátyúi Középiskola

52

Bótrágyi Általános Iskola

25

Csonkapapi Általános Iskola

10

Haranglábi Oktatási- Nevelési Komplexum

5

Kaszonyi Arany János Líceum

13

Rafajnaújfalui Általános Iskola

19

Somi Általános Iskola

19

Zápszonyi Általános Iskola

19

Összesen:

162

Beregszászi

Asztélyi Elemi Iskola

5

Beregdédai Általános Iskola

10

Beregszászi 10. számú Középiskola

24

Beregszászi 3. számú Zrínyi Ilona Középiskola

25

Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola

71

Beregszászi 6. számú Általános Iskola

50

Beregszászi 7. számú Általános Iskola

46

Beregszászi 9. számú Általános Iskola

17

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium

43

Beregszászi Esze Tamás Líceum

3

Beregújfalui Általános Iskola

22

Gáti Kovács Vilmos Középiskola

28

Guti Általános Iskola

33

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma

3

Kisbégányi Általános Iskola

10

Nagybégányi Általános Iskola

18

Nagyberegi Középiskola

15

Nagyberegi Református Líceum

3

Nagymuzsalyi Középiskola

2

Összesen:

428

Mezővári

Badalói Altalános Iskola

11

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium

5

Borzsovai Általános Iskola

31

Csetfalvi Általános Iskola

28

Csomai Középiskola

14

Halábori Általános Iskola

25

Mezőgecsei Általános Iskola

10

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

56

Nagymuzsalyi Középiskola

45

Oroszi Általános Iskola

21

Összesen:

246

 

 

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

2020. október 23. péntek 13:25
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It