Pályázati felhívás - Fiatal, határon túli magyar oktatói ösztöndíj 2022/2023-as tanév

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet fiatal, határon túli magyar oktatói ösztöndíj támogatás céljából a 2022/2023-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

 

A pályázati kiírás tartalmát a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM), valamint a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) a Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért irodáival együttműködve dolgozta ki, a pályázatot TKA, mint Támogató hirdeti meg. 

Pályázhat minden olyan, 2022. szeptember 1. napjáig (0.00 óra)

  • 38. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2022/2023-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben; vagy
  • 40. életévét be nem töltött szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2022/2023-as tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
  • 40. életévét be nem töltött szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2022/2023-as tanévben valamely szerbiai állami felsőoktatási intézményben; vagy 
  • 40. életévét be nem töltött ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2022/2023-es tanévben valamely Ukrajna Kárpátalja Közigazgatási Területen („Zakarpatszka oblaszty”) működő, Ukrajnában III.-VI. szintű akkreditált státuszú felsőoktatási intézményben

 

főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik* és igazoltan:

  • órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy 
  • órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás**; és – nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

Az ösztöndíj a 2022/2023-as tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 75.000,- Ft/hó, azaz hetvenötezer forint (összesen 750.000-Ft/tanév, azaz hétszázötvenezer forint a tanév egészére).

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

  1. Pályázni a TKA, mint Támogató által biztosított elektronikus úton a TKA honlapján:

https://tka.hu/palyazatok

 lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő elektronikus pályázati  adatlapon.  (Amennyiben valamely a pályázó két pályázati kategóriában is nyújt be pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot, mellékleteit és nyilatkozatait is be kell nyújtania!

 

A pályázatok beadásának határideje:

 

A pályázat sikeres benyújtása érdekében a pályázati adatlap elektronikus beadásának és papír alapon csatolandó dokumentumok postára adásának, vagy személyes beadásának határideje: 

 

- 2023. április 17. 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

  • a beadási határidő az elektronikus pályázati adatlap beadásának, illetve a papír alapon kért dokumentumok postára adásának (postai bélyegző dátuma) és személyes beadásának időpontját is jelenti;
  • a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

FIGYELEM!

A teljes pályázati felhívás IDE kattintva letölthető.

 

 

2023. március 17. péntek 14:10
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It