Soós Kálmán ösztöndíjprogram a 2022/2023-as tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2022/2023-as tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartaniba II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 2022/2023-as tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az előadás nyelve a magyar.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok

1)Elektronikus űrlap kitöltése

2) Jelentkezési lap

3) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)

4) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás

5) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

6) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

7) Identifikációs kód másolata

8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék tintával író tollat használjon

 

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése

2) Jelentkezési lap

3) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF)

4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

6) Identifikációs kód másolata

7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék tintával író tollat használjon

 

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése

2) Jelentkezési lap

3) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)

4) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) kézzel ellátott aláírásával - kék tintával író tollat használjon (PDF)

5) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

6) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

7) Identifikációs kód másolata

8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék tintával író tollat használjon

 

Pályázni 2022. szeptember 29., 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:

 

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

https://forms.gle/PARmaxPCHTbaGxh88

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

https://forms.gle/aQYMpUNcejuqJujn7

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

https://forms.gle/PLWfuPw3P2EYJeYd9

 

FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.

 

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is várjuk az alábbi címre:

 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

2022. április 26. kedd 14:53
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It