Tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében

A “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta végez széleskörű tehetséggondozó munkát Kárpátalja általános- és középiskolás diákjai számára. A tehetséggondozó munka az Alapítvány által működtetett tehetségpontokban valósul meg, ahol az ifjú tehetségek szombatról szombatra egyszerre több különböző tantárgyból fejleszthetik tovább már meglévő tudásukat. Azonban az Alapítvány különböző tantárgyi tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéket is szervez, ahol a meghívott tanulók csak egy bizonyos tantárggyal foglalkoznak, annak bizonyos rejtelmeibe ássák bele magukat. Ezen tehetséggondozó és versenyfelkészítő programok három hétvége alatt valósulnak meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán.

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék

Az Alapítvány szervezésében 2015-ben került először megrendezésre a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége, melynek ötletgazdája Kulin Judit az Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola igazgatója, valamint az Ungvári Tehetségpont koordinátora volt. Tőle származik az ötlet, hogy legyenek olyan tehetséggondozó hétvégék, ahol kizárólag csak matematikával foglalkoznak a nebulók. Az első ilyen hétvégére 2015. decemberében került sor a Nagyberegi Református Líceum bázisán.

A program célja:

A megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre való felkészítése a 8-17 éves matematika iránt elkötelezett fiataloknak, valamint a résztvevők matematikai tudásának az elmélyítése és bővítése.

A meghívottak köre:

A képzésre a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megvalósított Terebesi Viktor Emlékverseny (3-6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7-11. osztály) első tíz helyezettjei kapnak névre szóló meghívót.

 

A hétvégék során kiváló  kárpátaljai és anyaországi szakemberek, matematika szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel.

A matematika tehetséggondozó hétvége résztvevőinek (tanulók és tanárok) létszáma tanévenkénti bontásban:

 

 

A matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021/2022

2022/2023

 

A matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék oktatóinak évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021/2022

2022/2023

A matematika tehetséggondozó hétvégék megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. 

Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék

2017-ben a tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék sora újabb tantárgyakkal – biológia és kémia – bővült ki.  Az első biológia és kémia tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégére 2017. januárjában került sor a Nagydobronyi Református Líceum és a Nagydobronyi Középiskola  falain belül. A program 2018-ban egy újabb természettudománnyal, a földrajzzal egészült ki.

A program célja:

A tehetséggondozó hétvégék célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés, valamint a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítse, bővítése.

A meghívottak köre:

A foglalkozásokra meghívást kapnak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent Györgyi Albert kémia- (8. osztály), Margittai Antal biológia (7-8. osztály) és természetrajz- földrajz (7-8. osztály) versenyek 1-10 helyezettjei kapnak névre szóló meghívót, akik már eddig is bizonyították a kémia, biológia és földrajz iránti szeretetüket.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője. Munkáját segíti Bak Éva, a II.RFKMF Biológia és Kémia Tanszék és Papp Géza, a II.RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatói. Ezen kívül számos kiváló  kárpátaljai és anyaországi szakember, szaktanár vesz részt a gyerekek oktatásában.

A biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó hétvége résztvevőinek (tanulók és tanárok) létszáma tanévenkénti bontásban:

 

A biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021/2022

2022/2023

Az alábbi táblázat a résztvevők számát mutatja be oktatási intézményük alapján:

 

A biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék oktatóinak évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021/2022

2022/2023

 

A biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó hétvégék megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. 

Magyar nyelv, irodalom és történelem tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2018-ban szervezte meg első alkalommal a tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéjét történelemből, valamint magyar nyelvből és irodalomból.

A program célja:

Ezen foglalkozások célja a megyei és nemzetközi történelem, magyar nyelv és irodalom versenyekre, műveltségi vetélkedőkre, valamint a független tesztelésre (ZNO) való felkészítés.  

A meghívottak köre:

A történelem foglalkozásokra meghívást kapnak a KMPSZ történelemvetélkedő 7-10 osztályának 1-10 helyezettjei, magyar nyelv és irodalom foglalkozásokra pedig a Karádi László helyesírási verseny, valamint a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny 1-5. helyezettjei kaptak meghívást 7-8-9. osztályban.

A program a 2019-2020-as tanévben átalakult és „Tehetséggondozás a humán tudományok útján” című honismereti képzéssé vált, melynek célja a középiskolás diákok honismereti tudásának bővítése, nemzeti identitásuk erősítése a nyelvészet, irodalomtudomány és történelemtudomány segítségével.

A képzés alatt elsőrendű szempont az interaktivitás és a foglalkoztatás. Különböző módszerek alkalmazásával valósítanak meg olyan célokat, melyek a diákoknak lehetőséget ad minél jobban elsajátítani a történelmi forrásokkal való munkát, legyen szó írásos vagy vizuális forrásokról. Vidékünk történelmi múltjának vizsgálata is fontos szerepet kap a foglalkozásokon. A képzésen hangsúlyt fektetnek a tudáson alapuló kreativitásra és alkotói tevékenységre is. A retorika és dialektika bizonyos érvek és ellenérvek ütköztetésének gyakorlásával a diákok önismerete, empátiája és érzelmi intelligenciája fejlődik.

A képzés programját tanulmányi kirándulások is színesítik, melyeknek a célja, hogy főképp vidékünk nevezetességeit nemcsak olvasmányos emlékként, hanem megtapasztalt emlékként is megéljék a diákok. A kirándulások alkalmával interaktív csapatjátékok, felfedező túrák valósulnak meg a fiatalok kreativitásának fejlesztése és társas-érzelmi képességeinek erősítése érdekében.

A program két szakmai felelősei a 2020/2021-es tanévig Snicer –Pobránszky Gabriella, a Jánosi Középiskola tanára, valamint Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium tanára voltak. A 2021/2022-es tanévtől 4 szakmai felelőse van a programnak külön a magyar nyelv és irodalom és külön a történelem csoportnak. A magyar szakcsoport szakfelelősei: Hnatik-Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum magyar nyelv és irodalom tanára és Király Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának magyar nyelv és irodalom tanára. A történelem szakcsoport szakfelelősei: Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum történelem tanára és Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója.

A magyar nyelv, irodalom és történelem tehetséggondozó hétvégék résztvevőinek évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

A magyar nyelv, irodalom és történelem tehetséggondozó hétvégék oktatóinak évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

A magyar nyelv, irodalom és történelem tehetséggondozó és versenyfelkészítő program megvalósulását 2017 és 2018 között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos támogatta. Ezt követően 2019-től a programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma majd annak jogutódja a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Nemzeti Tehetség Program támogatja. 

 

Angol ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2020-ban első alkalommal került megrendezésre az angol ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége.

A program célja:

A foglalkozások célja a megyei versenyekre, valamint a független tesztelésre (ZNO) való felkészítés.

Az alkalmakra azon 9-11. osztályban tanulók jelentkezését várta az Alapítvány, akik érdeklődnek az angol és ukrán nyelv iránt, valamint fejleszteni kívánják a már meglévő nyelvtudásukat.

A program szakmai felelősei: Knoblok Erzsébet és Kóré Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma oktatói.

A program második alkalommal 2021-ben került megrendezésre, amikor is a járványhelyzetre való tekintettel a foglalkozások pénteken és vasárnap online, szombaton pedig offline módon valósultak meg. Szombaton a tanulók kiscsoportokban vettek részt a foglalkozásokon a karantén szabályokat betartva. Azaz egy teremben maximum húsz fő, egymástól másfél méteres távolságra, egészségügyi maszkban.

Az angol ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2019-2020

2020-2021

Az alábbi táblázat a résztvevők számát mutatja be oktatási intézményük alapján:

Az angol ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék oktatóinak évenkénti adatbázisa az évekre kattintva elérhető.

2019-2020

2020-2021

Az angol ukrán tehetséggondozó hétvégék megvalósulását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos támogatja.

 

Váradi Natália,
a "GENIUS" Jótékonysági alapítvány igazgatója

2023. február 9. csütörtök 16:18
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It